mutualfund-km8f-621x414livemint1563694727746-1566892371349368402708
Lựa chọn đối nghịch ( tiếng Anh : Adverse selection ) là một trong số những yếu tố thông tin trên thị trường kinh tế tài chính. Đây là trường hợp thông tin không phù hợp Open trước khi thanh toán giao dịch được triển khai .mutualfund-kM8F--621x414@LiveMint_1563694727746Hình minh họa ( Nguồn : 123 rf )

Lựa chọn đối nghịch (Adverse selection)

Khái niệm

Lựa chọn đối nghịch – danh từ, trong tiếng Anh được dùng bởi cụm từ Adverse selection.

Lựa chọn đối nghịch là tình huống thông tin không cân xứng xuất hiện trước khi giao dịch được thực hiện: Những người đi vay luôn tiềm ẩn rủi ro cao lại là những người tích cực trong việc tìm kiếm khoản vay. Như vậy,  những người có nhiều khả năng đem lại kết quả không mong muốn lại là những người mong muốn trở thành một bên trong giao dịch.

Ví dụ, những người liều lĩnh hay có động cơ lừa đảo thường là những người hăm hở đồng ý khoản vay, chính do họ biết rõ năng lực trả lại khoản vay là không có hoặc khó hoàn toàn có thể xảy ra .

Do đó, sự lựa chọn đối nghịch có thể làm tăng khả năng khoản tín dụng sẽ được cấp cho người có khả năng rủi ro cao, ngược lại, người cho vay có thể từ chối bất kì khoản tín dụng nào cho những người tin cậy trên thị trường. (Theo Giáo trình Ngân hàng Thương mại, NXB Thống kê)

Lựa chọn đối nghịch ảnh hưởng như thế nào đến cấu trúc tài chính?

Để hiểu được yếu tố, tất cả chúng ta điều tra và nghiên cứu trường hợp thị trường xe hơi đã qua sử dụng, từ đó liên hệ với trường hợp trên thị trường kinh tế tài chính .Một thực tiễn là, hầu hết những người có nhu yếu mua xe hơi đã qua sử dụng thường không có năng lực nhìn nhận đúng mực chất lượng những chiếc xe được đem ra bán, nghĩa là họ không hề nhận ra được trong số những chiếc xe đem bán, chiếc nào còn chạy tốt, chiếc nào không chạy tốt .

Trong khi đó, người mua thường phải trả mức giá là giá trung bình phổ biến trên thị trường, tức là nằm ở giữa giá của những chiếc xe có chất lượng kém với giá của những chiếc xe có chất lượng tốt.

Đối với người bán thì ngược lại, họ thường biết rõ về chiếc xe của mình đem bán là đang còn chạy tốt hay đã kém chất lượng. Nếu đó là xe chất lượng kém, họ sẽ vui mừng khi bán được với giá trung bình của thị trường, tức giá bán được sẽ cao hơn giá trị của chiếc xe đem bán .Nhưng, nếu chiếc xe đem bán có chất lượng tốt, thì người bán biết rõ rằng chiếc xe của mình đang bị định giá thấp hơn so với giá mà người mua muốn trả, do đó, người bán sẽ không muốn bán chiếc xe của mình nữa .

Kết quả của việc lựa chọn đối nghịch dẫn đến chỉ có rất ít xe qua sử dụng có chất lượng tốt được đem ra để bán; trong khi đó, những chiếc xe được đem ra bán lại có chất lượng dưới mức trung bình, dẫn đến rất ít người muốn mua, làm cho số lượt giao dịch giảm. Hoạt động của thị trường xe hơi qua sử dụng vì thế mà không hiệu quả. (Theo Giáo trình Ngân hàng Thương mại, NXB Thống kê)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.