articlewriting1
Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” at risk “, trong bộ từ điển Từ điển Anh – Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ at risk, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ at risk trong bộ từ điển Từ điển Anh – Việt

1. Who is at risk?

Ai đang gặp rủi ro tiềm ẩn ?

2. Our artists are at risk.

Những nghệ sỹ như chúng tôi đang gặp rủi ro đáng tiếc .

3. My hand is at risk here.

Tay tôi đang gặp rủi ro tiềm ẩn

4. Don’t put your eternal life at risk.

Đừng đặt đời sống vĩnh cửu của những đồng đội vào cảnh rủi ro đáng tiếc .

5. We are at risk nonetheless, Your Majesty.

Chúng ta đang chơi trò may rủi thưa ngài

6. You are at risk of losing your eyesight!”

Thận trọng trước rủi ro tiềm ẩn bị mù lòa ! ” .

7. Look, your partnership with Thanos is at risk.

Thỏa thuận giữa ngươi với Thanos có rủi ro tiềm ẩn đổ bể .

8. Well I believe that our identity is at risk.

Tôi cho rằng nhân cách của tất cả chúng ta đang bị mai một

9. The natural populations of many CWRs are increasingly at risk.

Quần thể tự nhiên của nhiều CWR đang gặp nhiều rủi ro đáng tiếc .

10. Who is at risk, and how can it be avoided?

Những ai có rủi ro tiềm ẩn mắc phải căn bệnh này, và làm thế nào phòng tránh ?

11. Tower 49, you have put the whole operation at risk.

Tháp 49, bạn đang gây nguy khốn cho hàng loạt hoạt động giải trí .

12. Systems with combined storm water/sewer lines are most at risk.

Các mạng lưới hệ thống có những đường ống nước mưa / nước cống phối hợp có rủi ro tiềm ẩn cao nhất .

13. Stage two of training is where you are most at risk.

Giai đoạn hai của quy trình huấn luyện và đào tạo là lúc con gặp nhiều nguy khốn nhất .

14. Lives are always at risk, at our hand, at our will.

Cuộc đời luôn phải đương đầu với những nguy hiểm mà ta không kịp trở tay .

15. My father was living proof… and you put him at risk.

Cha tôi là nhân chứng sống … và anh đẩy ông ấy vào nguy hại .

16. Using the site will likely put your private information at risk.

Việc sử dụng website này sẽ khiến thông tin cá thể của bạn gặp rủi ro đáng tiếc .

17. For example, investments in company stock shares put capital at risk.

Ví dụ, góp vốn đầu tư vào CP công ty CP đưa vốn vào rủi ro đáng tiếc .

18. They maintained that stand even if it put their life at risk.

Họ duy trì lập trường đó dù nguy khốn đến tính mạng con người .

19. If we don’t contain it here, even more people could be at risk.

Nếu chúng tôi không chặn nó ngay tại đây, thậm chí còn nhiều người nữa hoàn toàn có thể gặp nguy khốn .

20. And yet, only a quarter of kids at risk sleep under a net.

Vấn đề là chỉ có 1 / 4 số trẻ có rủi ro tiềm ẩn ngủ trong màn .

21. They have no plan because they have no one but themselves at risk.

Họ không có kế hoạch B nào cả, vì họ đánh liều chính tính mạng con người của mình .

22. And when you went to see her, you were putting all that at risk.

Và khi anh đi gặp cổ anh đã làm cho mọi chuyện trở nên nguy khốn .

23. In Latin America, millions may be at risk of receiving this kiss of death.

Ở Châu Mỹ La Tinh, hàng triệu người có rủi ro tiềm ẩn bị cú chích tử thần này .

24. Children are particularly at risk due to the immaturity of their respiratory organ systems.

Trẻ em đặc biệt quan trọng có rủi ro tiềm ẩn do sự non trẻ của mạng lưới hệ thống hô hấp của khung hình .

25. These lands and communities adjacent to and surrounded by wildlands are at risk of wildfires.

Những vùng đất và các cộng đồng lân cận và được bao quanh bởi các vùng đất hoang dã có nguy cơ cháy rừng.

26. The hostilities of the 2006 Lebanon War put the ancient structures of Tyre at risk.

Chiến tranh Liban năm 2006 cũng đặt những kiến trúc cổ của Týros vào thực trạng đáng báo động .

27. However, some areas have seen house prices fall considerably, putting inhabitants at risk of negative equity.

Tuy nhiên, 1 số ít khu vực có giá nhà ở giảm đáng kể, khiến dân cư có rủi ro tiềm ẩn gia tài âm .

28. Teens with alcohol and drug problems are also more at risk for suicidal thinking and behavior .

Những thiếu niên nghiện ngập ma tuý và rượu chè cũng có rủi ro tiềm ẩn có ý nghĩ và hành vi tự sát cao hơn .

29. All of our beautiful wild species of bees are at risk, including those tomato-pollinating bumblebees.

Tất cả loài ong hoang dã xinh đẹp đều đương đầu với rủi ro tiềm ẩn, gồm có cả những loài ong nghệ thụ phấn cho cây cà chua .

30. The truth is, we wouldn’t be having this conversation if you didn’t feel personally at risk.

Sự thật là, sẽ không có buổi chuyện trò này nếu chính cậu không cảm thấy bản thân đang gặp rủi ro đáng tiếc .

31. It is on the “Native Poultry Breeds at Risk” list of the Rare Breeds Survival Trust.

Giống gà này nằm trong list ” Các giống gia cầm địa phương có rủi ro tiềm ẩn bị rủi ro đáng tiếc ” của Rare Breeds Survival Trust .

32. Why put huge government contracts at risk while selling U.S. army weapons on the black market?

Sao lại liều hủy hợp đồng chính phủ nước nhà để bán vũ khí cho quân đội Hoa Kỳ ở chợ đen ?

33. Unplanned or poorly planned urbanization puts communities at risk, particularly through informal settlements and inadequate land management.

Đô thị hoá không có kế hoạch hoặc kế hoạch kém, đặc biệt quan trọng là việc định cư không theo lao lý và quản trị đất đai không thoả đáng đã đặt những hội đồng dân cư vào nhiều rủi ro tiềm ẩn .

34. That I put my life and the life of my family at risk for American policy objectives?

Rằng tôi tự rình rập đe dọa mạng sống của bản thân và mái ấm gia đình cho tiềm năng chủ trương của Mỹ ?

35. Acknowledge the fact that disasters happen and that you and your loved ones are potentially at risk.

Cần nhớ rằng thảm họa là điều không tránh được và bạn cũng như người thân trong gia đình hoàn toàn có thể gặp rủi ro đáng tiếc .

36. At current rates, about 30% of species are at risk of extinction in the next hundred years.

Với vận tốc lúc bấy giờ, có rủi ro tiềm ẩn khoảng chừng 30 % những loài sẽ tuyệt chủng trong vòng 100 năm tới .

37. AFP – Young children who watch lots of television each day could be at risk of developing asthma, according …

AFP – Trẻ em xem ti-vi quá nhiều mỗi ngày hoàn toàn có thể sẽ mắc bệnh suyễn, theo như …

38. Richmond is also at risk of a major flood if the Fraser River has an unusually high spring freshet.

Richmond cũng có rủi ro tiềm ẩn chịu một trận lụt lớn nếu nước sông Fraser dâng cao không bình thường vào mùa xuân ( do tuyết tan ) .

39. Once I heard that some people stood at risk of losing everything, I just had to go and help.”

Lúc nghe tin 1 số ít người đang có rủi ro tiềm ẩn mất toàn bộ, em phải đi trợ giúp họ liền ” .

40. Talk to me just about fear and how you manage that, because you’re regularly putting your life at risk.

Hãy nói cho tôi về nỗi sợ và làm thế nào anh hoàn toàn có thể xoay xở với nó, khi anh liên tục đưa bản thân mình vào chỗ nguy hại .

41. The sleeping sickness epidemic in Africa was arrested due to mobile teams systematically screening millions of people at risk.

Dịch bệnh buồn ngủ tại châu Phi đã bị khống chế nhờ những đội cơ động cách ly có mạng lưới hệ thống hàng triệu người có rủi ro tiềm ẩn nhiễm bệnh .

42. Currently, pregnant women get blood tests and ultrasound to find out if the fetus is at risk for Down syndrome .

Hiện nay, phụ nữ có thai được xét nghiệm máu và siêu âm để phát hiện liệu bào thai có rủi ro tiềm ẩn mắc hội chứng Down hay không .

43. CA: Talk to me just about fear and how you manage that, because you’re regularly putting your life at risk.

CA : Hãy nói cho tôi về nỗi sợ và làm thế nào anh hoàn toàn có thể xoay xở với nó, khi anh tiếp tục đưa bản thân mình vào chỗ nguy khốn .

44. And land subsidence paired with increased salinity in the Mekong Delta, puts at risk the livelihood of 13.6 million rice farmers.

Và sụt lún đất phối hợp với tăng độ mặn ở đồng bằng sông Cửu Long, gây rủi ro tiềm ẩn cho sinh kế của 13,6 triệu nông dân trồng lúa .

45. Over 17 million of Yemen’s population are at risk; over 3.3 million children and pregnant or lactating women suffer from acute malnutrition.

Hơn 17 triệu người Yemen đang lâm vào thảm họa nạn đói, trong đó có 3,3 triệu người là trẻ nhỏ và phụ nữ .

46. Why do you, who are not related, not from the same country, not even the same color, agree to put yourself at risk?’

Nhưng cô, không phải bà con thân thích, không phải người đồng hương, cũng chẳng cùng màu da với bệnh nhân, sao lại liều mình đến thế ? ’

47. It’s that we are so close to the end, and the last thing that we need is you putting it all at risk.

Chúng ta sắp triển khai xong trách nhiệm, nên anh đừng có mạo hiểm làm hỏng hết chuyện .
48. So another fact most people did not know was the average age of an at-risk girl being introduced to the sex industry was 12 or 13 .
Một điều đa số mọi người không biết là tuổi trung bình của cô gái có rủi ro tiềm ẩn bị lôi kéo vào ngành công nghiệp mại dâm là 12 hoặc 13 .

49. Infants with serious IVH may spend several weeks to months in the NICU and be at risk for conditions like cerebral palsy or seizures later in life .

Trẻ sơ sinh bị xuất huyết não thất nặng hoàn toàn có thể phải điều trị ở NICU trong một vài tuần đến một vài tháng và có rủi ro tiềm ẩn mắc một số ít bệnh như bại não hoặc tai biến mạch máu về sau .

50. The partner at risk may conclude that the only way to “obey God as ruler rather than men” is to obtain a legal separation. —Acts 5:29.

Người hôn phối bị rủi ro tiềm ẩn hoàn toàn có thể Kết luận rằng cách duy nhất để “ vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta ” là xin chính thức ly thân ( Công-vụ những Sứ-đồ 5 : 29 ) .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.