assets-under-management-15737875820081246099482
Tài sản đang quản lí ( tiếng Anh : Assets Under Management, viết tắt : AUM ) là tổng giá trị thị trường của những khoản góp vốn đầu tư mà một tổ chức triển khai đại diện thay mặt cho người mua quản lí. Mỗi công ty có định nghĩa và công thức tính AUM khác nhau .Assets-under-Management

Hình minh họa. Nguồn: cdn.hrblock.in

Tài sản đang quản lí

Khái niệm

Tài sản đang quản lí trong tiếng Anh là Assets Under Management, viết tắt là AUM.

Tài sản đang quản lí (AUM) là tổng giá trị thị trường của các khoản đầu tư mà một tổ chức thay mặt cho khách hàng quản lí. Các tổ chức này có thể là quĩ tương hỗ, công ty đầu tư mạo hiểm hay công ty môi giới. Mỗi tổ chức có thể tính AUM theo một cách khác nhau.

Một số công ty cộng luôn cả tiền gửi ngân hàng nhà nước và tiền mặt khi tính AUM, trong khi số khác thì hạn chế không đưa vào .

Nhìn chung, AUM là một khía cạnh được sử dụng để đánh giá một công ty hoặc quĩ đầu tư, và cũng thường được xem xét kết hợp với hiệu suất và kinh nghiệm quản lí.

Ví dụ, nếu một nhà đầu tư chi 50.000 USD góp vốn đầu tư vào một quĩ tương hỗ, khoản tiền đó sẽ trở thành một phần của tổng AUM của quĩ. Người quản lí quĩ hoàn toàn có thể mua và bán CP theo tiềm năng góp vốn đầu tư của quĩ bằng cách sử dụng toàn bộ những khoản tiền của quĩ mà không cần phải có thêm sự được cho phép nào từ nhà đầu tư .

Biến động của AUM

AUM dịch chuyển hàng ngày. AUM tăng hoàn toàn có thể là do hiệu suất góp vốn đầu tư tăng, có thêm người mua và gia tài mới, tăng dòng vốn vào của nhà đầu tư, tăng giá trị thị trường của khoản góp vốn đầu tư, và tăng lượng cổ tức tái đầu tư và ngược lại .

Các yếu tố khác khiến AUM giảm bao gồm: giá trị thị trường của khoản đầu tư giảm, số lượng khách hàng giảm hoặc quĩ đầu tư tạm ngừng nhận thêm khách hàng.

Tầm quan trọng của AUM

Nhà quản lí công ty góp vốn đầu tư sẽ giám sát AUM vì nó tương quan đến kế hoạch góp vốn đầu tư. Ngoài ra AUM cũng được sử dụng như một công cụ markting để lôi cuốn những nhà đầu tư mới .AUM hoàn toàn có thể giúp những nhà đầu tư hiểu được về qui mô hoạt động giải trí của một công ty góp vốn đầu tư khi so với những đối thủ cạnh tranh cạnh tranh đối đầu .AUM cũng hoàn toàn có thể là một góc nhìn quan trọng để tính phí quản lí, do nhiều quĩ hay tổ chức triển khai góp vốn đầu tư thu phí theo một tỉ lệ Xác Suất của tổng AUM. Thông thường, AUM càng tăng thì tỉ lệ phí càng giảm, nhằm mục đích khuyến khích khách hàng đầu tư với số tiền lớn .

Ví dụ về AUM trong thực tế

Khi nhìn nhận một quĩ hoặc công ty góp vốn đầu tư đơn cử, những nhà đầu tư thường nhìn vào AUM. Tương tự như mức vốn hóa thị trường so với một công ty, AUM biểu lộ qui mô của quĩ góp vốn đầu tư. Các quĩ có AUM cao thì có khối lượng thanh toán giao dịch thị trường của CP quĩ cũng cao hơn, khiến chúng có tính thanh toán cao hơn .

Dưới đây là 5 công ty quản lí tài sản có AUM lớn nhất thế giới tính đến tháng 6 năm 2019.

Đơn vị: tỉ USD

5 aum

Hình minh họa. Nguồn: www.ipe.com

(Theo: investopedia)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.