articlewriting1

Babel Là Gì ?

Babel như là một công cụ được dùng để chuyển đổi code JavaScript (JS) hay JavaScript transpiler, với mục đích chuyển đổi code JavaScript được viết dựa trên tiêu chuẩn ECMAScript (ES) từ phiên bản mới về phiên bản cũ hơn trước đó.

Babel đảm bảo code của các lập trình viên luôn được biên dịch thành phiên bản tương thích các trình duyệt khác nhau mà không lo bị lỗi.

” Chuẩn ECMAScript được sinh ra để hạn chế sự độc lạ giữa những ” ngôn từ ” JavaScript khác nhau được định nghĩa bởi những trình duyệt khác nhau ” .

Ví dụ:

Code JS theo chuẩn ES6

const numbers = [ 5, 10, 15];
console.log(numbers.map(number => number + 5)); // [10, 15, 20]

Babel biên dịch thành

var numbers = [ 5, 10, 15];
console.log(numbers.map(function (number) {
 return number + 5;
})); //

Mặc dù chưa trọn vẹn được tương hỗ bởi những trình duyệt tuy nhiên ES6 đang được đảm nhiệm can đảm và mạnh mẽ bởi những công ty công nghệ tiên tiến lớn cũng như hội đồng lập trình viên trên quốc tế .

Cài Đặt và Sử Dụng Babel

Để thiết lập Babel hoàn toàn có thể tất cả chúng ta cài trực tiếp trên web browser hoặc trải qua Node Package Manager ( npm ) :

Cách 1: Cài Đặt và Sử Dụng Babel Trên Browser

Với cách làm này chúng ta sẽ cần nhúng thư viện Babel (JavaScript) vào trang web thông qua thẻ 

Sau đó bạn cần đặt code JavaScript được viết theo ES6 trong thẻ 

Cách 2: Cài đặt và sử dụng Babel bằng CLI

Sử Dụng Babel CLI được cho phép tất cả chúng ta chạy câu lệnh babel trên hành lang cửa số dòng lệnh để quy đổi mã JavaScript viêt theo ES6 về ES5 . Nếu so sánh với cách 1 thì cách làm này sẽ giúp cải tổ vận tốc chạy ứng dụng. Ngoài ra, việc sử dụng Babel trên browser cũng gặp một số ít hạn chế về tính năng hơn so với việc sử dụng Babel CLI . Babel CLI hoàn toàn có thể được thiết lập trải qua npm. Chúng ta cũng hoàn toàn có thể thiết lập Babel trên toàn mạng lưới hệ thống hoặc riêng không liên quan gì đến nhau từng dự án Bất Động Sản :

2.1. Để cài đặt Babel CLI trên toàn hệ thống:

 npm install --g babel-cli

Kiểm tra lại thiết lập :

babel --version

2.2. Để cài đặt Babel CLI trong phạm vi một dự án cụ thể:

npm install --save-dev @babel/core @babel/cli

Kiểm tra lại thiết lập :

./node_modules/.bin/babel --version

Khuyến nghị: Việc sử dụng Babel CLI trong phạm vi một dự án cụ thể được khuyên dùng do các dự án khác nhau có thể sử dụng các phiên bản Babel CLI khác nhau và sẽ hạn chế rủi ro đụng phiên bản nếu như bạn chạy nhiều dự án cùng lúc trên cùng một máy.

Vì npm bây giờ đi kèm với npx, các gói CLI được cài đặt cục bộ có thể chạy bằng cách gõ lệnh vào thư mục dự án.

Do đó, chúng tôi hoàn toàn có thể chạy Babel chỉ bằng lệnh :

npx babel script.js

Lưu ý: Trường hợp Babel CLI được cài cùng lúc trên toàn hệ thống lẫn trong phạm vi của dự án thì khi cần sử dụng công cụ này ở dự án cụ thể thì bạn cần tham chiếu tới địa chỉ của tập tin ./node_modules/.bin/babel.

Babel Plugin

Sau khi cài đặt Babel CLI thì để thực hiện các tác vụ nhất định chúng ta sẽ cần thêm các plugin. Mỗi plugin khác nhau sẽ thực hiện các tác vụ khác nhau. Bạn có thể vào đây để xem các danh sách các plugin Babel.

Ví dụ : Để xử lý yếu tố mà chúng tôi đã đề cập trong phần trình làng " sử dụng những function mũi tên trong mọi trình duyệt ", chúng tôi hoàn toàn có thể chạy lệnh setup :

npm install --save-dev @babel/plugin-transform-arrow-functions

Bây giờ nếu chúng ta có một script.js với nội dung này:

var a = () => { };
var a = (b) => b;
const double = [1, 2, 3].map((num) => num * 2);
console.log(double); // [2,4,6]

var bob = {
  _name: “Bob”,
  _friends: [“Sally”, “Tom”],
  printFriends() {
    this._friends.forEach(f =>
      console.log(this._name + " knows " + f));
  }
};
console.log(bob.printFriends());

Babel biên dịch script.js như sau:

var a = function () { }; var a = function (b) {
  return b;
};
const double = [1, 2, 3].map(function (num) {
  return num * 2;
}); console.log(double); // [2,4,6]

var bob = {
  _name: “Bob”,
  _friends: [“Sally”, “Tom”],
  printFriends() {
    var _this = this;

Như bạn hoàn toàn có thể thấy, toàn bộ những hàm mũi tên đã được quy đổi thành những hàm JavaScript ES5 .

Babel Preset

Trên thực tế chúng ta hiếm khi sử dụng một plugin riêng lẻ, thay vào đó chúng ta sẽ sử dụng một nhóm các plugin khác nhau, và mỗi nhóm các plugin được gom lại thành một preset.

Các cài đặt trước phổ biến nhất là env và  react.

Với env đặt trước

Các env cài đặt trước rất hay: bạn có thể cho nó biết môi trường nào bạn muốn hỗ trợ và nó làm mọi thứ cho bạn, nó hỗ trợ tất cả các tính năng JavaScript hiện đại.

Ví dụ : “ tương hỗ 2 phiên bản sau cuối của mọi trình duyệt, nhưng so với Safari, hãy tương hỗ tổng thể những phiên bản kể từ Safari 7 `

{
 "presets": [
  ["env", {
   "targets": {
    "browsers": ["last 2 versions", "safari >= 7"]
   }
  }]
 ]
}

hoặc “Tôi không cần hỗ trợ trình duyệt, chỉ cần để tôi làm việc với Node.js 6.10 ”

{
 "presets": [
  ["env", {
   "targets": {
    "node": "6.10"
   }
  }]
 ]
}

Với react đặt trước

Các react cài đặt trước rất thuận tiện khi viết ứng dụng React: thêm preset-flowsyntax-jsxtransform-react-jsxtransform-react-display-name.

Để tăng trưởng ứng dụng React với những quy đổi JSX và tương hỗ Flow, đơn thuần là bạn chỉ cần thêm tổng thể vào .
Xem thêm Babel Preset

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.