articlewriting1
Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” buột miệng “, trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ buột miệng, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ buột miệng trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Chỉ buột miệng rồi.

2. Tôi sắp buột … miệng rồi .

3. Tôi sắp buột miệng rồi.

4. Hắn nói đêm xảy ra chuyện hắn say rượu nên buột miệng nói.

5. Nhưng Chúa Giê-su không khiếp sợ, không bỏ chạy cũng không buột miệng nói dối.

6. Lần đầu tiên hiểu câu hỏi mà anh điều khiển đặt ra, tôi buột miệng trả lời lớn tiếng.

7. Buột miệng thốt ra những lời thiếu suy nghĩ khi đối đáp thường không đem lại điều gì tốt cả.

8. Thấy thế, Tom biết rằng Butch đã chuyển thành dịch vụ diệt mèo nên buột miệng đánh vần “C-A-T, Cat”.

9. Nếu hỏi nghệ sỹ cô ấy thích là ai cũng phải nghĩ tới 3 giây cô ấy mới buột miệng ” Oska? “.

10. Lúc đó Ổi buột miệng nói: “Anh à, theo những gì em hiểu thì tất cả những gì anh nói chính là điều Kinh-thánh dạy.

11. Trong cuộc sống hàng ngày, một người tính nết bộp chộp có thể thấy mình buột miệng nói những điều mà sau đó hối tiếc.

12. Phần lớn chúng ta có thể hiểu lời tâm sự của Annette*: “Nhiều lần thay vì kiềm giữ lưỡi, mình lại buột miệng thốt ra những điều không nên nói”.

13. Nhưng khi được cho biết về một tù nhân đã trở thành Nhân-chứng, người đàn ông buột miệng hỏi: “Tên giết người đó nay là Nhân-chứng à?”

14. Thế còn về lời sửng-sốt của Thô-ma khi ông thấy Giê-su được sống lại và đã buột miệng thốt: “Lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi!”

15. “Khi bị căng thẳng thì rất khó để giữ bình tĩnh, và một người có thể buột miệng nói ra hoặc làm điều gì đó khiến bạn đời tổn thương.

16. Theo một sách tham khảo, “kẻ ngu muội, muốn tỏ mình khôn ngoan, buột miệng thốt ra những gì hắn cho là thông thái nhưng qua đó lại cho thấy là sự ngu dại”.

17. 10 Ông đã buột miệng nói lên sự hài lòng trọn vẹn khi người nữ hoàn toàn được dẫn đến cho ông để làm người giúp đỡ và người bổ túc: “[Rốt cuộc,] người nầy là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi” (NW).

18. Bởi vậy, khi một chị nói với vợ một trưởng lão về cuộc viếng thăm của anh khiến chị được nhiều khích lệ, vợ trưởng lão buột miệng nói: “Phải chi anh ấy thỉnh thoảng cũng viếng thăm tôi như thế thì hay biết mấy!” (I Ti-mô-thê 3:2, 4, 5).

19. Hai bố con đang ngồi chơi cờ, người bố mải mê suy tính những nước cờ cơ bản, vô tình đã đưa con vua của mình vào tình thế nguy hiểm không cần thiết đến độ người phụ nữ lớn tuổi tóc bạc trắng đang ngồi cặm cụi đan áo bên lò sưởi phải buột miệng lên tiếng bình luận .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.