Nồng độ mol,nồng độ phần trăm của dung dịch đều là những khái niệm quan trọng trong chương trình môn Hóa học. Do đó các em cần nắm vững kiến thức đó để áp dụng vào giải nhiều dạng bài tập liên quan. Bài viết này gia sư hóa giỏi sẽ giúp các em tìm hiểu kỹ hơn về các cách tính số mol, nồng độ mol, nồng độ phần trăm nhé.

Số mol là gì? Cách tính số mol

Số mol là gì?

Mol là một đơn vị chức năng giám sát theo hệ SI, nó biểu lộ lượng chất có chứa 6,022. 10 ^ 23 số hạt phân tử hoặc nguyên tử .
Số mol là nền tảng cho tổng thể các dạng bài tập hóa học. Bất kì bài tập nào cũng đều sử dụng đến nó, chính thế cho nên khi mở màn làm quen với bộ môn Hóa học, việc các em phải làm là hiểu và biết cách sử dụng nó .

Cách tính số mol

Cách tính số mol qua khối lượng

– Khi biết được khối lượng của một chất ta sẽ tính số mol theo cách sau :

Tính số mol qua thể tích

Trong đó :

– n là số mol, đơn vị là mol
– m là khối lượng, đơn vị là gam
– M là khối lượng mol chất, đơn vị là g/mol

Cách tính số mol qua thể tích

– Nếu biết đượcthể tích của một chất, ta có số mol của chất đó :

Trong đó :

– n là số mol chất khí ở ở diều kiện tiêu chuẩn, đơn vị tính là mol
– V là thể tích khí, đơn vị tính là lit

– Ở điều kiện kèm theo thường, số mol của một chất được tính như sau :

nhiệt độ thường số mol của một chất

Trong đó :

– n là số mol chất khí ở ở diều kiện thường, đơn vị tính là mol
– P là áp suất, đơn vị tính là atm
– V là thể tích khí,, đơn vị tính là lit
– R là hằng số = 0.082
– T là nhiệt độ = 273 + t (K)

Cách tính số mol qua số Avogadro = 6,022.10^23

Khi cho số nguyên tử hay phân tử của một chất hoặc hợp chất, ta có công thứ tính mol như sau:

Tính số mol qua số Avogadro

Trong đó :
– n là số mol chất khí ở ở diều kiện thường, đơn vị chức năng tính là mol
– A là số nguyên tử hoặc phân tử
– N là số Avogadro = 6,022. 10 ^ 23

Nồng độ mol là gì? Cách tính nồng độ mol

Nồng độ mol là gì?

Trong hóa học, người ta gọi nồng độ mol hay là nồng độ phân tử gram đều có cũng ý nghĩa như nhau. Nồng độ mol cho tất cả chúng ta biết số mol của chất tan trong 1 lít dung dịch. Vì thế khi địa thế căn cứ vào nồng độ mol sẽ xác lập được mức độ đậm đặc của một dung dịch sau khi xảy ra phản ứng. Như vậy để tính nồng độ mol các bạn cần xác lập được số mol chất tan và thể tích của dung dịch .

Cách tính nồng độ mol 

Nồng độ mol biểu lộ mối liên hệ mật thiết giữa số mol của chất tan và thể tích của dung dịch .

Cách tính nồng độ mol 

Trong đó :
– n là số mol chất tan, đơn vị chức năng là mol
– Vdd là thể tích của dung dịch, đơn vị chức năng là lít

Từ cách tính nồng độ mol ta có cách tính số mol:

cách tính nồng độ mol

Nồng độ phần trăm của dung dịch

Ý nghĩa : Cho ta biết được sô gam chất tan có trong 100 gam dung dịch .

Cách tính nồng độ phần trăm

Cách tính nồng độ phần trăm

Trong đó :
– mct : Khối lượng chất tan được tính bằng gam

– mdd: Khối lượng dung dịch, mdd = m dung môi +m chất tan

Từ cách tính nồng độ phần trăm ta có các cách tính sau:

cách tính từ nồng độ phần trăm

Hy vọng với những chia sẽ ở trên sẽ một phần nào đó giúp các em tháo gỡ những khó khăn trong quá trình làm bài tập về số mol, nồng độ mol, nồng độ phần trăm của dung dich. Tham khảo thêm nhiều công thức Hóa học tại website timdiemthi.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *