articlewriting1
Trong nội dung bài học kinh nghiệm lần này, Vuihoc sẽ trình làng đến các em một dạng bài mới, đó là toán lớp 4 tìm hai số khi biết tổng và hiệu. Chúng mình cùng khám phá và làm bài tập nhé !Trong nội dung bài học kinh nghiệm lần này, Vuihoc sẽ trình làng đến các em một dạng bài mới, đó là toán lớp 4 tìm hai số khi biết tổng và hiệu .
Đây là một trong những dạng toán cực kỳ mê hoặc và rất hữu dụng. Đặc biệt sẽ Open trong đề thi cuối học kì đó. Chúng mình cùng bước vào bài học kinh nghiệm nhé !

1. Bài toán về tìm hai số khi biết tổng và hiệu

Bài toán: Tổng của hai số là 70. Hiệu của hai số đó là 10. Tìm hai số đó.

Cách thứ nhất:

Bài giải :

Ví dụ toán lớp 4 khi biết tổng và hiệu

Hai lần số bé là :
70 – 10 = 60
Số bé là :
60 : 2 = 30
Số lớn là :
30 + 10 = 40
Đáp số : Số lớn : 40
Số bé : 30 .

Nhận xét:

Số bé = (Tổng – Hiệu) : 2

Cách thứ hai:

Ví dụ toán lớp 4 khi biết tổng và hiệu

Hai lần số lớn là :
70 + 10 = 80
Số lớn là :
80 : 2 = 40
Số bé là :
40 – 10 = 30
Đáp số : Số lớn : 40
Số bé : 30 .

Nhận xét:

Số lớn = (Tổng+ Hiệu) : 2

2. Cách giải bài toán lớp 4 tìm hai số biết tổng và hiệu

  • Bài toán lớp 4 tìm 2 số khi biết tổng và hiệu sẽ được triển khai theo các bước sau :
  1. Bước 1 : Tóm tắt bài toán .
  2. Bước 2 : Tìm số bé .
  3. Bước 3 : Tìm số lớn .

Giải bài toán lớp 4 khi biết tổng và hiệu

3. Bài tập vận dụng tìm hai số biết tổng và hiệu ( Có hướng dẫn giải + đáp án )

3.1. Bài tập vận dụng

Bài 1: Tuổi bố và tuổi con cộng lại bằng 48. Bố hơn con 36 tuổi tuổi. Hỏi bố bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi? (Giải bằng hai cách)

Bài 2: Có 40 học sinh đang tập bơi, trong đó số em biết bơi ít hơn số em chưa biết bơi là 10 em. Hỏi có bao nhiêu em biết bơi, bao nhiêu em không biết bơi?

3.2. Hướng dẫn và đáp án

Bài 1:

Cách 1:

Bài giải :
Hai lần tuổi của con là :
48 – 36 = 12 ( tuổi )
Tuổi của con là :
12 : 2 = 6 ( tuổi )
Tuổi của bố là :
6 + 36 = 42 ( tuổi )
Đáp số : Tuổi của bố là 36
Tuổi của con là 6

Cách 2:

Bài giải
Hai lần tuổi của bố là :
48 + 36 = 84 ( tuổi )
Tuổi của bố là :
84 : 2 = 42 ( tuổi )

Tuổi của con là:

42 – 36 = 6 ( tuổi )
Đáp số : Tuổi của bố là 42
Tuổi của con 6

Bài 2: 

Tóm tắt :
Có 40 học viên đang tập bơi
Biết bơi ít hơn chưa biết bơi 10 em
Biết bơi có : … .. em ?
Bài giải
Hai lần số học viên biết bơi là :
40 – 10 = 30 ( học viên )
Số học sinh biết bơi là :
30 : 2 = 15 ( học viên )
Số học sinh chưa biết bơi :
15 + 10 = 25 ( học viên )
Đáp số : Học sinh biết bơi 15 học viên
Học sinh chưa biết bơi 25 học viên

4. Bài tập tự luyện toán lớp 4 tìm hai số biết tổng và hiệu ( Có đáp án )

4.1. Bài tập tự luyện

Bài 1: Hai lớp 4A và 4B trồng được 545 cây. Lớp 4A trồng được ít hơn lớp 4B là 55 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây?

Bài 2: Thu hoạch từ hai thửa ruộng được 4 tấn 3 tạ thóc. Thu hoạch được ở thửa ruộng thứ nhất được nhiều hơn ở thửa ruộng thứ hai 3 tạ thóc. Hỏi thu hoạch được ở mỗi thửa ruộng bao nhiêu ki-lô-gam thóc?

Bài 3: Nam và Phương có tất cả 45 viên bi. Nếu Nam có thêm 5 viên bi thì Nam có nhiều hơn Phương 14 viên. Hỏi lúc đầu mỗi bạn có bao nhiêu viên bi.

4.2. Đáp án

Bài 1: Lớp 4A trồng được 245 cây; Lớp 4B trồng được 300 cây.

Bài 2: Thửa thứ nhất thu hoạch được 2300 kg; Thửa thứ 2 thu hoạch được 2000kg.

Bài 3: Nam 27 viên, Phương 18 viên.

5. Giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 4 tìm hai số biết tổng và hiệu của hai số đó

Bài 1 trang 47 SGK Toán 4 :

Tuổi bố và tuổi con cộng lại được 58 tuổi. Bố hơn con 38 tuổi. Hỏi bố bao nhiêu tuổi con bao nhiêu tuổi ?

Đáp án:

Tuổi của con là :
( 58 – 38 ) : 2 = 10 ( tuổi )
Tuổi của bố là :
58 – 10 = 48 ( tuổi )
Đáp số : 10 tuổi và 48 tuổi

Bài 2 trang 47 SGK Toán 4 :

Một lớp học có 28 học viên. Số học sinh trai hơn số học viên gái là 4 em. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học viên trai, bao nhiêu học viên gái ?

Đáp án:

Lớp đó có số học viên trai là :
( 28 + 4 ) : 2 = 16 ( em )
Lớp đó có số học viên gái là :
16 – 4 = 12 ( em )
Đáp số : 16 em và 12 em

Bài 3 trang 47 SGK :

Cả hai lớp 4A và 4B trồng được 600 cây. Lớp 4A trồng được ít hơn lớp 4B là 50 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây ?

Đáp án:

Lớp 4A trồng được số cây là :
( 600 – 50 ) : 2 = 275 ( cây )
Lớp 4B trồng được số cây là :
275 + 50 = 325 ( cây )
Đáp số : Lớp 4A : 275 cây ;
Lớp 4B : 325 cây .

Bài 4 trang 47 SGK :

Đáp án:  Các em có thể nhẩm như sau

Cách 1:

Vậy số lớn là : ( 8 + 8 ) : 2 = 8 .
Số bé là : 8 – 8 = 0

Cách 2:

Số bé là : ( 8 – 8 ) : 2 = 0

Số lớn là: 0 + 8 = 8

Vậy số bé là 0 và số lớn là 8 .

Các em đã nắm vững Cách giải bài toán lớp 4 tìm hai số khi biết tổng và hiệu bằng hai cách chưa? Rất dễ dàng phải không? Đây là dạng toán có ứng dụng cao trong đời sống, hãy ôn tập thật nhiều đểu giải toán thật nhanh nhé!

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *