articlewriting1
Đơn từ là một trong những văn bản thường được sử dụng nhiều. Hiện nay có rất nhiều mẫu đơn được phân phối hoặc bản sẵn, tuy nhiên nếu muốn bạn vẫn hoàn toàn có thể tự mình thực thi các đơn từ theo ý riêng của mình bằng cách sử dụng chương trình soạn thảo văn bản trên máy vi tính .Sau đây là các bước cơ bản để trình diễn một văn bản dạng đơn từ bằng chương trình soạn thảo văn bản MS Word :Mở chương trình Word trên máy vi tính và kiểm tra và thiết lập khổ giấy, khoảng cách lề, kiểu chữ, kích cỡ chữ tương thích .

Đối với các văn bản thông thường thì sử dụng khổ giấy A4; khoảng cách lề trên và dưới là 2,5cm, trái 3cm và phải 2cm; các kiểu chữ thông dụng: Times New Roman (Unicode), VNI-Times (VNI), .VnTime (TCVN),…; kích thước chữ trung bình khoảng 13 (pt).

Nhập vào toàn bộ nội dung của đơn từ muốn trình bày. Nhấn phím Enter mỗi khi muốn xuống dòng mới.

Nhập vào toàn bộ nội dung của đơn từ muốn trình bàyNhập vào toàn bộ nội dung của đơn từ muốn trình bàyNhập vào toàn bộ nội dung của đơn từ muốn trình bày

Đánh dấu chọn 4 dòng đầu tiên và nhấn vào nút Center để canh giữa.

nhấn vào nút Center để canh giữanhấn vào nút Center để canh giữanhấn vào nút Center để canh giữa

Đánh dấu chọn toàn bộ dòng thứ 2 của Quốc hiệu và nhấn vào nút Underline để gạch dưới. Sau đó đặt dấu nháy của con trỏ chuột ở cuối dòng này và nhấn phím Enter xuống dòng để tạo khoảng cách.

nhấn vào nút Underline để gạch dướinhấn vào nút Underline để gạch dướinhấn vào nút Underline để gạch dưới

Do đây là phần cơ bản nên chỉ dùng chức năng Underline, sau này sẽ dùng công cụ Line để tạo đường kẻ sẽ đẹp hơn.

Đánh dấu chọn toàn bộ dòng Tiêu đề của đơn và chọn cỡ chữ lớn hơn (khoảng 18 – 20) và nhấn vào nút Bold để làm đậm dòng này. Sau đó đặt dấu nháy của con trỏ chuột ở cuối dòng này và nhấn phím Enter xuống dòng để tạo khoảng cách.

nhấn vào nút Bold để làm đậm nhấn vào nút Bold để làm đậm nhấn vào nút Bold để làm đậm

Đánh dấu chọn “Kính gởi” sau đó nhấn nút Italic (in nghiêng) và Underline (gạch dưới).

nhấn nút Italic để in nghiêngnhấn nút Italic để in nghiêngnhấn nút Italic để in nghiêng

Đánh dấu chọn “Ban giám hiệu…” và nhấn nút Bold để in đậm. Sau đó đặt dấu nháy của con trỏ chuột ở cuối dòng này và nhấn phím Enter xuống dòng để tạo khoảng cách.

nhấn phím Enter xuống dòng để tạo khoảng cáchnhấn phím Enter xuống dòng để tạo khoảng cáchnhấn phím Enter xuống dòng để tạo khoảng cách

Đánh dấu chọn toàn bộ phần nội dung và nhấn nút Justify để canh đều văn bản. Trong phần nội dung này cũng dùng phím Enter để tạo khoảng cách giữa các đoạn.

nhấn nút Justify để canh đều văn bảnnhấn nút Justify để canh đều văn bảnnhấn nút Justify để canh đều văn bản

Trong phần nội dung này có thể sử dụng nút Bold để làm đậm những từ cần nổi bật như tên, danh từ riêng,… tùy theo nhu cầu.

Đánh dấu chọn phần ký tên, đổi kiểu Tab là Center Tab (canh giữa) và đặt nút Tab tại vị trí khoảng 12(cm) trên thước đo.

đặt nút Tabđặt nút Tabđặt nút Tab

Lần lượt đặt dấu nháy của con trỏ chuột phía trước các dòng này và nhấn phím Tab (trên bàn phím), các dòng này sẽ được tự động được đưa vào vị trí giữa của nút Tab.

đưa vào vị trí giữa của nút Tabđưa vào vị trí giữa của nút Tabđưa vào vị trí giữa của nút Tab

Đánh dấu chọn dòng “ngày tháng năm” và nhấn nút Italic để in nghiêng dòng này. Tiếp tục đánh dấu chọn dòng “Người làm đơn” và tên rồi nhấn nút Bold để in đậm. Sau đó dùng phím Enter tạo khoảng cách giữa hai dòng này để có chỗ ký tên.

dùng phím Enter tạo khoảng cách giữa hai dòng này để có chỗ ký têndùng phím Enter tạo khoảng cách giữa hai dòng này để có chỗ ký têndùng phím Enter tạo khoảng cách giữa hai dòng này để có chỗ ký tên

Như vậy là với các bước cơ bản trình diễn đơn từ, tuy đơn thuần nhưng cũng phần nào phân phối được như cầu sử dụng .

trinh_bay_don_tutrinh_bay_don_tutrinh_bay_don_tu

  • Trong bài này hướng dẫn sử dụng phím Enter xuống dòng để tạo khoảng cách giữa các đoạn, việc này nhằm mục đích kéo giãn những văn bản có nội dung quá ngắn, giúp cho văn bản được cân đối. Bạn hãy tìm xem các bài viết hướng dẫn cách dùng các chức năng tạo khoảng cách dòng và đoạn bằng các công cụ Paragraph thì văn bản trông sẽ chuyên nghiệp và đẹp hơn.
  • Ttrên đây chỉ là cách trình bày cơ bản, tùy từng trường hợp cụ thể mà sẽ áp dụng cách trình bày khác nhau.

BuaXua.vn

Phản hồi bài viết

Gửi quan điểm góp phần hoặc vướng mắc của bạn về bài viết này !

Xin vui vẻ nhập đúng chuẩn địa chỉ E-Mail của bạn để nhận được thư vấn đáp .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.