articlewriting1
Hôm nay, Vuihoc. vn sẽ san sẻ các kỹ năng và kiến thức về phép chia hết và phép chia có dư để các bậc cha mẹ và các bé tìm hiểu thêm .

Trong chương trình học lớp 3, phép chia hết và phép chia có dư là một bài học vô cùng quan trọng. Chính vì vậy, Vuihoc.vn sẽ chia sẻ các kiến thức về bài học này.

1. Phép chia hết 

1.1. Phép chia hết là gì ?

Phép chia hết là phép chia có số dư bằng 0
Ví dụ 1 :

        

Giải thích :
8 : 2 = 4 ; viết 4 ; 4 x 2 = 8 ; 8 – 8 = 0
Hạ 6 ; 6 : 2 = 3 ; viết 3 ; 3 x 2 = 6 ; 6 – 6 = 0
Ta nói : 86 : 2 là phép chia hết có thương là 43
Ví dụ 2 :

Giải thích :
4 : 3 được 1 ; viết 1 ; 1 x 3 = 3 ; 4 – 3 = 1
Hạ 2 ; 12 : 3 = 4 ; viết 4 ; 4 x 3 = 12 ; 12 – 12 = 0
Ta nói 42 : 3 là phép chia hết có thương là 14 .

1.2. Ví dụ trực quan về phép chia hết

Ví dụ về phép chia hết

2. Phép chia có dư

2.1. Nhận biết phép chia có dư

Phép chia có dư là phép chia có 0 < số dư < số chia Ví dụ : Phép chia 19 : 6 là phép chia có dư nếu có 0 < số dư < 6

Ta nói : 19 : 6 là phép chia có dư, có thương là 3, số dư là 1 .

2.2. Ví dụ trực quan về phép chia có dư

Ví dụ về phép chia có dư 

2.3. Phân biệt phép chia hết và phép chia hết và phép chia có dư

So sánh phép chia hết và phép chia có dư

3. Bài tập vận dụng phép chia hết và phép chia có dư

3.1. Đề bài

Bài 1 : Đặt tính rồi tính
a ) 96 : 3
b ) 52 : 4
c ) 63 : 5
d ) 75 : 6
Bài 2 : Tính giá trị biểu thức
a ) 123 – 72 : 6
b ) 200 + 95 : 5
c ) 143 – 104 : 4
d ) 96 : 6 + 98 : 7
Bài 3 : Tìm y
a ) y x 4 = 156
b ) y x 5 = 130
c ) y x 3 = 87
d ) y x 7 = 245
Bài 4 : Mẹ có 96 kg gạo cần chia vào 4 bao. Hỏi mỗi bao gạo nặng bao nhiêu kg ?
Bài 5 : Bà chia đều 1 số ít ngô vào 4 thùng, mỗi thùng 16 kg ngô. Sau khi chia bà còn thừa 3 kg ngô. Hỏi, khởi đầu số ngô của bà là bao nhiêu ?

3.2. Đáp án

Bài 1 :

Bài 2 :
a ) 123 – 72 : 6
= 123 – 12
= 111
b ) 200 + 95 : 5
= 200 + 19
= 219
c ) 143 – 104 : 4
= 143 – 26
= 117
d ) 96 : 6 + 98 : 7
= 16 + 14
= 30
Bài 3 :
a )
y x 4 = 156

y = 156 : 4

y = 39
b )
y x 5 = 130
y = 130 : 5
y = 26
c )
y x 3 = 87
y = 87 : 3
y = 29
d )
y x 7 = 245
y = 245 : 7
y = 35
Bài 4 :
Mỗi bao gạo nặng số kg là :
96 : 4 = 24 ( kg )
Đáp số : 24 kg
Bài 5 :
Tổng số ngô bà đã chia vào 4 thùng là :
16 x 4 = 64 ( kg )
Số ngô khởi đầu bà có là :
64 + 3 = 67 ( kg )
Đáp số : 67 kg

4. Bài tập thực hành phép chia hết và phép chia có dư

4.1. Đề bài

Bài 1 : Đặt tính rồi tính
a ) 34 : 4
b ) 64 : 5
c ) 132 : 6
d ) 241 : 8
Bài 2 : Tính giá trị biểu thức
a ) 120 : 6 + 150 : 3
b ) 22 x 3 + 135 : 5
c ) 300 – 270 : 6
d ) 225 : 5 + 360
Bài 3 : Tìm y
a ) y x 5 = 115
b ) y x 3 = 48
c ) y x 2 = 232
d ) y x 9 = 504
Bài 4 : Người ta chia đều 280 lít xăng vào 8 thùng, hỏi mỗi thùng chứa bao nhiêu lít xăng ?
Bài 5 : Một sợi dây dài 360 cm, An cắt đều thành 6 đoạn bằng nhau. Hỏi mỗi đoạn dài bao nhiêu cm ?

4.2. Đáp án

Bài 1 :
a ) 34 : 4 được 8 dư 2
b ) 64 : 5 được 12 dư 4
c ) 132 : 6 = 22
d ) 241 : 8 được 30 dư 1
Bài 2 :
a ) 70
b ) 93
c ) 255
d ) 405
Bài 3 :
a ) y = 23
b ) y = 16
c ) y = 116
d ) y = 56

Bài 4: 35 lít xăng 

Bài 5 : 60 cm

Để giúp con học tốt phép chia hết và phép chia có dư, ngoài việc luyện bài tập, các bậc phụ huynh có thể tham khảo các bài giảng thú vị tại Vuihoc.vn nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.