cach-viet-pie-chart-ielts-writing-task-1-loai-khong-co-thoi-gian-zim
Dạng pie chart là một trong những dạng phổ cập trong bài thi IELTS Writing Task 1. Bài viết dưới đây sẽ phân phối cho người học một cách viết pie chart chi tiết cụ thể và thuận tiện .

Nhận biết các dạng Pie Chart – IELTS Writing Task 1 

Pie chart ( dạng biểu đồ hình tròn trụ ) dùng để so sánh các đối tượng người tiêu dùng ở mức tổng thể và toàn diện. Mỗi phần màn biểu diễn số liệu ( thường ở dạng Tỷ Lệ ) cho một đối tượng người dùng nào đó, tên các đối tượng người tiêu dùng với màu hoặc ký hiệu của chúng thường được liệt kê bên cạnh .Tương tự như những dạng bài trước, Pie chart hoàn toàn có thể chia thành 2 loại :

 1. Loại có thay đổi theo thời gian

 2. Loại không có đổi khác theo thời hạn .

Cách viết Pie Chart có sự thay đổi theo thời gian

Để viết một bài IELTS Writing task 1 dạng pie chart hoàn hảo cần có 4 bước :

 1. Bước 1 : Phân tích đề
 2. Bước 2 : Paraphrase đề bài – viết Introduction
 3. Bước 3 : Xác định ý và viết Overview
 4. Bước 4 : Lựa chọn, nhóm thông tin và viết 2 đoạn Detail

Đề bài : The pie charts below show the comparison of different kinds of energy production in France in two years .

pie-chart-ielts-co-yeu-to-thoi-gian

Comparison of Energy Production

Bước 1: Phân tích đề

 1. Đối tượng ( chủ ngữ ) của biểu đồ : Tỉ lệ nguồn năng lượng được sản xuất bởi coal, gas hoặc petrol, … = The proportion of energy produced by coal / gas / petrol
 2. Đơn vị là percent ( % )
 3. Thì của động từ : Khoảng thời hạn từ 1995 đến 2005 => chia thì quá khứ

Bước 2: Paraphrase đề bài – viết Introduction

The pie charts below show the comparison of different kinds of energy production in France in two years .

Subject Verb WHAT WHERE WHEN
Đề bài The pie charts show the comparison of different kinds of energy production in France in two years .
Paraphrase thành Introduction The charts compare the proportion of energy produced by different sources in France in 1995 and 2005

Introduction : The charts compare the proportion of energy produced by different sources in France in 1995 and 2005

Bước 3: Xác định ý và viết Overview

Tương tự những dạng biểu đồ theo khuynh hướng khác, phần Overview sẽ viết theo 2 đặc thù tổng quan về xu thế và về độ lớn .

 1. Đặc điểm về xu thế : Tỉ lệ nguồn năng lượng sản xuất bởi Coal, Gas, Nuclear và Other tăng, còn số liệu cho Petrol giảm
 2. Đặc điểm về độ lớn : Coal và Gas là 2 nguồn sản xuất nguồn năng lượng chính ở cả 2 năm
 3. Overview : It is clear that the proportion of energy generated by petrol decreased, while the figures for the rest of energy sources had an opposite trend .

Bước 4: Lựa chọn, nhóm thông tin và viết 2 đoạn Detail

Với dạng này, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể chia 2 body toàn thân theo 2 cách sau :

 1. Cách 1 : Chia theo năm
 2. Cách 2 : Chia theo đối tượng người tiêu dùng

Cách 1: Chia Detail theo năm trong pie chart

Detail 1 : so sánh các đối tượng người tiêu dùng ở năm 1995 ( lần lượt nhắc đến số liệu từ lớn đến bé – Lưu ý : nếu có đối tượng người dùng là “ other ” thì kể cả số liệu lớn hay nhỏ cũng nên nhắc đến ở đầu cuối )

 1. Tỉ lệ nguồn năng lượng được tạo ra bởi Coal là lớn nhất ( 29.8 % ), số liệu cho Gas và Petrol thấp hơn 1 chút .
 2. Nuclear chỉ sản xuất 6.4 % trong tổng số nguồn năng lượng, số liệu cho other sources thấp nhất .
In 1995, energy produced by coal accounted for the highest proportion, at 29.80 % of the total energy production in France. The figures for Gas and Petro were slightly lower, at 29.63 % and 29.27 % respectively. Meanwhile, only 6.40 % of the total energy was generated by Nuclear and the lowest figure can be seen in the percentage of energy produced by other sources, at nearly 5 % .

Detail 2 : so sánh xu thế các đối tượng người dùng đến năm 2005

 1. Tỉ lệ nguồn năng lượng được tạo ra bởi Coal tăng nhẹ và duy trì số lượng lớn nhất ( 30.93 % ) .
 2. Số liệu cho Gas tăng, ngược lại số liệu cho Petrol giảm mạnh .
 3. Hai nhóm còn lại là Nuclear và Other đều tăng đáng kể .
In 2005, the percentage of energy from Coal went up insignificantly but remained the highest figure in the chart, at 30.93 %. The figure for Gas rose slowly to 30.31 %, while that for Petrol experienced a dramatic fall of nearly 10 %. There were sharp increases to 10.10 % and 9.10 % in the figures for Nuclear and Other sources respectively .

Cách 2: Chia Detail theo đối tượng trong pie chart

Detail 1 : So sánh 2 nhóm Coal và Gas ( 2 nhóm có số liệu lớn nhất, cùng tăng )

 1. Tỉ lệ nguồn năng lượng được tạo ra bởi Coal là cao nhất ( 29.8 % ) vào năm 1995 và số liệu này tăng rất nhỏ sau 10 năm
 2. Tương tự : số liệu cho Gas là 29.63 % và tăng rất ít cho đến 2005 .
In 1995, energy produced by Coal accounted for the highest proportion, at 29.80 % of the total energy production in France and this figure experienced a very slight increase of about 1 % to 30.9 % in 2005. Similarly, in the first year, Gas generated 29.63 % of energy, which rose marginally to 30.1 % 10 years later .

Detail 2 : Các nhóm còn lại

 1. Tỉ lệ năng lượng tạo ra bởi Nuclear và Other tăng thêm khoảng 5%

 2. trái lại số liệu cho Petrol giảm xuống còn 19.55 %
Regarding the remaining sources of energy, the proportion of energy production from Nuclear power and Other sources grew by approximately 5 %, to just over 10 % and 9 % respectively. Petrol, in contrast, experienced a decrease in its figure, from 29.27 % in 1995 to around a fifth in 2005 .

Xem thêm : Tài liệu tổng hợp bài mẫu cho các đề khó trong IELTS Writing task 1

Cách viết Pie chart dạng bài không có sự thay đổi thời gian

Tương tự với cách viết pie chart của dạng có thời hạn, viết 1 bài dạng pie chart không có sự biến hóa thời hạn hoàn hảo cũng có 4 bước :

 1. Bước 1 : Phân tích đề
 2. Bước 2 : Paraphrase đề bài – viết Introduction
 3. Bước 3 : Xác định ý và viết Overview
 4. Bước 4 : Lựa chọn, nhóm thông tin và viết 2 đoạn Detail

Đề bài : The pie charts show the average household expenditures in Nhật Bản and Malaysia in the year 2010 .

pie-chart-ielts-vi-du-minh-hoa

 Bước 1: Phân tích đề

 1. Đối tượng ( chủ ngữ ) của biểu đồ : Nhìn vào đề bài, ta hoàn toàn có thể thấy cả biểu đồ ( 100 % ) là tổng tiêu tốn, vì thế hoàn toàn có thể suy ra đối tượng người tiêu dùng ở đây là : Tỉ lệ tiêu tốn cho Housing / Transport / Food … của các hộ mái ấm gia đình ở Nhật Bản và Malaysia

→ The proportion of expenditure / spending on Housing / Transport / Food … of households in Nhật Bản and Malaysia

 1. Đơn vị : Xác Suất ( % )
 2. Thì của động từ : Mốc thời hạn vào 2010 → chia quá khứ

Bước 2: Paraphrase đề bài – viết Introduction

The pie charts below show the average household expenditures in Nhật Bản and Malaysia in the year 2010 .

Subject Verb WHAT WHERE WHEN
Đề bài The pie charts show the average household expenditures in Nhật Bản and Malaysia in the year 2010 .
Paraphrase thành Introduction The chart illustrate the proportion of spending on different goods and services of households in two different countries in 2010 .

Introduction : The chart illustrates the proportion of spending on different goods and services of households in two different countries in 2010 .

Bước 3: Xác định ý và viết Overview

Với dạng bài không có khuynh hướng, chỉ Overview về độ lớn của các đối tượng người tiêu dùng ( lớn nhất, bé nhất, chênh lệch nhiều nhất )Với bài này hoàn toàn có thể thấy :

 1. Chi tiêu cho Food, Housing chiếm tỉ lệ lớn
 2. Chi tiêu cho Healthcare là tối thiểu ở cả 2 nước
 3. Overview : Overall, it is clear that people in both countries spent the largest proportion of their income on housing and food, while Healthcare was the service receiving the lowest share of expenditure .

Bước 4: Lựa chọn, nhóm thông tin và viết 2 đoạn Detail

Với dạng so sánh 2 đối tượng người dùng ( 2 nước ) theo nhiều tiêu chuẩn ( tiêu tốn vào các nhóm sản phẩm & hàng hóa dịch vụ ) như thế này, không nên chia detail theo từng nước mà nên chia theo tiêu chuẩn để thấy rõ được sự so sánh giữa 2 nước ở từng tiêu chuẩn .Detail 1 : so sánh nhóm Housing, Food ở 2 nước

 1. Housing : chiếm lượng tiền lớn nhất ở Malaysia ( 34 % ), trong khi đó người dân ỏ Nhật Bản chỉ dành 21 % cho nhóm này .
 2. Food : số liệu cho cả 2 nước khá giống nhau .

The proportion of spending on Housing was highest in Malaysia, at 34 % while Japanese families allocated just 21 % of their budget for this category. In terms of food, the figures for both nations were similar, at 24 % and 27 % for Malaysia and Nhật Bản respectively .Detail 2 : So sánh các nhóm còn lại

 1. Transport : chiếm 20 % tiêu tốn của Nhật Bản, gấp đôi số liệu cho Malaysia
 2. Healthcare : số liệu thấp nhất ở cả 2 nước
 3. Others : số liệu lớn, trên 1 ⁄ 4 ở 2 nước

Regarding the remaining categories, Transport accounted for exactly a fifth of total expenditure in Nhật Bản, twice as much as the figure for Malaysia. Healthcare received the least amount of money in two countries while the percentage of money spent on Other goods and services were quite significant, at over a quarter in each country .

Bài mẫu dạng pie chart hoàn chỉnh

The charts illustrate the proportion of spending on different goods and services of households in two different countries in 2010 .Overall, it is clear that householders in both countries spent the largest proportion of their income on Housing and Hood, while Healthcare was the service receiving the lowest share of expenditure .The proportion of spending on Housing was highest in Malaysia, at 34 % while Japanese families allocated just 21 % of their budget for this category. In terms of food, the figures for both nations were similar, at 24 % and 27 % for Malaysia and Nhật Bản respectively .

Regarding the remaining categories, Transport accounted for exactly a fifth of total expenditure in Japan, twice as much as the figure for Malaysia. Healthcare received the least amount of money in two countries while the percentage of money spent on Other goods and services were quite significant, at over a quarter in each country.

Tổng kết

Bài viết cung ứng cho các bạn thí sinh ôn thi IELTS đang ở tầm trình độ 5.0 có thêm những kế hoạch và hướng dẫn cụ thể cách viết pie chart IELTS Writing Task 1 hiệu suất cao. Bên cạnh việc học các cấu trúc câu khác nhau để miêu tả : số liệu, xu thế, các đặc thù so sánh trong bài thi IELTS Writing Task 1, thí sinh hoàn toàn có thể tiếp cận bằng cách học từ vựng theo chủ đề, để từ đó có cách viết pie chart linh động về từ vựng và đạt band điểm viết bài Task 1 cao hơn .Xem thêm : Tổng hợp bài mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Pie Chart

Trước khi bước vào phòng thi IELTS chính thức, thí sinh có thể đăng ký thi thử IELTS tại ZIM để tăng khả năng phản xạ và nắm vững cấu trúc bài thi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.