2410da32751cbc42e50dcopy-675x1200-1

Bạn đang tìm kiếm cách thêm quản trị viên trên Messenger để giúp quản lý nhóm hiệu quả hơn, tốt hơn. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cho các bạn 2 cách thêm quản trị viên cho nhóm Messenger nhanh, đơn giản.

2 cách thêm quản trị viên cho nhóm Messenger nhanh, đơn giản

2 cách thêm quản trị viên cho nhóm Messenger nhanh, đơn thuần
Bài hướng dẫn được thực thi trên máy tính Macbook Air 2017 và điện thoại thông minh iPhone X. Bạn hoàn toàn có thể thực thi các bước tựa như với các máy tính hệ quản lý và điều hành Windows và điện thoại cảm ứng Android .

Lưu ý: Để có thể thêm quản trị viên cho nhóm Messenger, bạn phải là người tạo nhóm và là quản trị viên của nhóm.

1. Cách thêm quản trị viên cho nhóm Messenger trên điện thoại

Hướng dẫn nhanh

  • Mở ứng dụng Messenger, chọn nhóm mà bạn muốn thêm quản trị viên trên Messenger > Nhấn vào tên nhóm.
  • Chọn Xem thành viên nhóm.
  • Nhấn vào tên người mà bạn muốn thêm quyền quản trị viên > Chọn Chỉ định làm quản trị viên.
  • Chọn Chỉ định làm quản trị viên.

Hướng dẫn chi tiết 

Bước 1: Mở ứng dụng Messenger, chọn nhóm mà bạn muốn thêm quản trị viên trên Messenger > Nhấn vào tên nhóm.

họn nhóm mà bạn muốn thêm quản trị viên trên Messenger > Nhấn vào tên nhóm” class=”lazy” height=”1200″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1388572//db46445eeb70222e7b61copy-675×1200.jpg” title=”họn nhóm mà bạn muốn thêm quản trị viên trên Messenger > Nhấn vào tên nhóm” width=”675″/></p>
<p>Chọn nhóm mà bạn muốn thêm quản trị viên trên Messenger > Nhấn vào tên nhóm</p>
<p><strong>Bước 2:</strong> Chọn <strong>Xem thành viên nhóm</strong>.</p>
<p class=Chọn Xem thành viên nhóm

Chọn Xem thành viên nhóm

Bước 3: Nhấn vào tên người mà bạn muốn thêm quyền quản trị viên > Chọn Chỉ định làm quản trị viên.

Nhấn vào tên người mà bạn muốn thêm quyền quản trị viên > Chọn Chỉ định làm quản trị viên” class=”lazy” height=”1200″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1388572//b8d3bdf312dddb8382cccopy-675×1200.jpg” title=”Nhấn vào tên người mà bạn muốn thêm quyền quản trị viên > Chọn Chỉ định làm quản trị viên” width=”675″/></p>
<p>Nhấn vào tên người mà bạn muốn thêm > Chọn Chỉ định làm quản trị viên</p>
<p><strong>Bước 4:</strong> Chọn <strong>Chỉ định làm quản trị viên</strong>.</p>
<p class=Chọn Chỉ định làm quản trị viên

Chọn Chỉ định làm quản trị viên

Để xóa quyền quản trị viên của người mà bạn muốn xóa, bạn chỉ cần nhấn vào tên người muốn xóa > Chọn Gỡ vai trò quản trị viên.

Nhấn vào tên người muốn xóa > Chọn Gỡ vai trò quản trị viên” class=”lazy” height=”1200″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1388572//a1197b30d41e1d40440fcopy-675×1200.jpg” title=”Nhấn vào tên người muốn xóa > Chọn Gỡ vai trò quản trị viên” width=”675″/></p>
<p>Nhấn vào tên người muốn xóa > Chọn Gỡ vai trò quản trị viên</p>
<p>Chọn<strong> Gỡ vai trò quản trị viên</strong>.</p>
<p class=Chọn Gỡ vai trò quản trị viên

Chọn Gỡ vai trò quản trị viên

2. Cách thêm quản trị viên trên Messenger trên máy tính

Hướng dẫn nhanh

  • Mở Facebook trên máy tính, nhấn vào biểu tượng trò chuyện.
  • Chọn nhóm mà bạn muốn thêm quản trị viên trên Messenger > Nhấn vào tên nhóm > Chọn Thành viên.
  • Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải tên người mà bạn muốn thêm quyền quản trị viên > Chọn Chỉ định làm quản trị viên.
  • Chọn Chỉ định làm quản trị viên.

Hướng dẫn chi tiết 

Bước 1: Mở Facebook trên máy tính, nhấn vào biểu tượng trò chuyện.

Mở Facebook trên máy tính, nhấn vào biểu tượng trò chuyện

Mở Facebook trên máy tính, nhấn vào hình tượng trò chuyện

Bước 2: Chọn nhóm mà bạn muốn thêm quản trị viên trên Messenger > Nhấn vào tên nhóm > Chọn Thành viên.

Chọn nhóm mà bạn muốn thêm quản trị viên trên Messenger > Nhấn vào tên nhóm > Chọn Thành viên” class=”lazy” height=”560″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1388572//ScreenshotatOct0719-41-48-678×560.jpg” title=”Chọn nhóm mà bạn muốn thêm quản trị viên trên Messenger > Nhấn vào tên nhóm > Chọn Thành viên” width=”678″/></p>
<p>Chọn nhóm muốn thêm quản trị viên > Nhấn vào tên nhóm > Chọn Thành viên</p>
<p><strong>Bước 3:</strong> Nhấn vào <strong>biểu tượng 3 dấu chấm</strong> ở bên phải tên người mà bạn muốn thêm quyền quản trị viên > Chọn <strong>Chỉ định làm quản trị viên</strong>.</p>
<p class=Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải tên người mà bạn muốn thêm quyền quản trị viên > Chọn Chỉ định làm quản trị viên” class=”lazy” height=”364″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1388572//ScreenshotatOct0719-43-15-497×364.jpg” title=”Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải tên người mà bạn muốn thêm quyền quản trị viên > Chọn Chỉ định làm quản trị viên” width=”497″/></p>
<p>Nhấn vào hình tượng 3 dấu chấm ở bên phải tên > Chọn Chỉ định làm quản trị viên</p>
<p><strong>Bước 4:</strong> Chọn <strong>Chỉ định làm quản trị viên</strong>.</p>
<p class=Chọn Chỉ định làm quản trị viên

Chọn Chỉ định làm quản trị viên

Để xóa quyền quản trị viên của người mà bạn muốn xóa, bạn chỉ cần nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải tên người mà bạn muốn xóa > Chọn Gỡ vai trò quản trị viên.

hấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải tên người mà bạn muốn xóa > Chọn Gỡ vai trò quản trị viên” class=”lazy” height=”349″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1388572//ScreenshotatOct0719-44-52-497×349.jpg” title=”hấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải tên người mà bạn muốn xóa > Chọn Gỡ vai trò quản trị viên” width=”497″/></p>
<p>Nhấn vào hình tượng 3 dấu chấm ở bên phải tên > Chọn Gỡ vai trò quản trị viên</p>
<p>Chọn <strong>Xóa</strong>.</p>
<p class=Chọn Xóa

Chọn Xóa

Lưu ý: Người mà bạn thêm quản trị viên trên Messenger có thể quyết định ai có thể tham gia và tùy chỉnh cuộc trò chuyện của nhóm.

Bài viết trên đã hướng dẫn cho các bạn 2 cách thêm quản trị viên cho nhóm Messenger nhanh, đơn thuần. Nếu bạn thấy hữu dụng thì hãy san sẻ với bạn hữu và đừng quên để lại phản hồi phía bên dưới nhé !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.