articlewriting1
Trang chủ
Cách

Bạn đang đọc: Cách làm tròn số trên máy tính casio fx 580VN plus

Công Nghệ

Cách bấm máy tính làm tròn đến phút

Sao chépChào bạn đọc., mình xin chia sẽ về các chủ đề ít người biết xung quanh bóng đá với bài viết Cách Tính Sin Cos Tan Bằng Máy Tính Cầm Tay để Tính Tỉ Số Lượng GiácNội dung chính

  • Cách bấm máy tính làm tròn đến phút
  • MỤC TIÊU
  • Bảng lượng giác
  • Hoạt động kích hoạt AB và hình thành kiến ​​thức
  • C. Hoạt động luyện tập
  • DE Hoạt động ứng dụng và khám phá, mở rộng
  • TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ VÀ tỉ lệ ANGLE bằng máy tính bỏ túi (CASINO FX-500, FX-570, FX-220)
  • Video liên quan
  • Video liên quan

Đa số nguồn đều được lấy thông tin từ các nguồn website lớn khác nên chắc như đinh có vài phần khó hiểu. Mong mỗi người thông cảm, xin nhận góp ý and gạch đá dưới phản hồiKhuyến nghị :

Mong bạn đọc đọc bài viết này ở nơi riêng tư kín để có hiệu quả cao nhất
Tránh xa toàn bộ những dòng thiết bị gây xao nhoãng trong công việc tập kết
Bookmark lại nội dung bài viết vì mình sẽ update liên tiếp

Mục Lục hide

1 MỤC TIÊU
2 Bảng lượng giác
2.1 Học thuyết
3 Hoạt động kích hoạt AB và hình thành kiến ​ ​ thức
4 C. Hoạt động rèn luyện
5 DE Hoạt động ứng dụng và tò mò, lan rộng ra
6 TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ VÀ tỉ lệ ANGLE bằng máy tính bỏ túi ( CASINO FX-500, FX-570, FX-220 )

MỤC TIÊU

Biết sử dụng máy tính bỏ túi để tính tỉ số lượng giác của một góc nhọn cho trước hoặc tìm số đo của góc nhọn khi biết tỉ số lượng giác của góc đó. Xem : làm thế nào để thống kê giám sát sin costan bằng máy tính

Bảng lượng giác

Học thuyết

Bình luận: Khi góc αα Tăng lên từ 0o0o đến 90o90o (0o<α<90o)(0o <α <90o) sau đó sinαsinα và NSNSαtgα tăng cosαcosα và cũiNSαcotgα giảm.

1. Cách sử dụng bảng

Khi tìm tỉ số lượng giác của một góc hình nón bằng bảng VIII và IX, ta thực thi các bước sau : Bước 1 : Tra số độ ở cột 1 cho sin và tiếp tuyến ( cột 13 cho coossin và cotang ). Bước 2 : Tra số phút ở hàng 1 cho sin và tiếp tuyến ( hàng ở đầu cuối cho cosin và cotang ). Bước 3. Lấy giá trị tại giao điểm của hàng độ và cột phút. Trường hợp số phút không phải là bội số của 6 thì lấy cột phút gần nhất với số phút đang xét, số phút chênh lệch còn lại xem hiệu chỉnh .

2. Cách sử dụng máy tính bỏ túi

Đối với máy tính Casio fx-570ES PLUS : Khi sử dụng ta quay lại chủ trương tính góc với đơn vị chức năng tính năng ( độ phút giây ) bằng cách nhấn phím shift + mode + 3. Khi đó trên màn hình hiển thị hiển thị Open chữ D. Khi thống kê giám sát ta thường lấy hiệu suất cao là 4 chữ số thập phân nên ta bấm liên tục ba phím shift + mode + 6, sau đó bấm phím 4 thì hiện ra chữ FIX. Để tìm tỉ số lượng giác của một góc nhọn cho trước ta dùng các phím sin, cos, tan. Để tìm số đo của một góc nhọn khi biết tỉ số lượng giác của góc đó, ta nhân các phím liên tục : SHIFT tội lỗi để tìm αα khi nào bạn biết sinαsinα. SHIFT cos để tìm αα khi nào bạn biết cosαcosα. SHIFT tan để tìm αα khi nào bạn biết NSNSαtgα. Nếu phải tìm góc x khi biết cotg x, ta trọn vẹn hoàn toàn có thể chuyển nó thành bài toán tìm góc nhọn x khi biết NSNSNStgx. Vì NSNSNS = 1 / cotgx. Sau khi tìm được một tỉ số lượng giác hoặc một góc, ta nhấn phím AC để chuyển sang phép tính khác. Bạn trọn vẹn hoàn toàn có thể sử dụng các máy tính khác có cùng tính năng với máy tính CASIO fx-570ES PLUS .

Hoạt động kích hoạt AB và hình thành kiến ​​thức

1. Thực hiện hoạt động giải trí vui chơi sauĐể tính sin25o, An làm theo các bước sau : Bước 1. Vẽ tam giác ABC vuông tại A có góc B bằng 25 °. Bước 2. Dùng thước để đo độ dài các đoạn thẳng AC, BC ( làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai ) ; AC =. ; BC =
Bước 3. Thay các số đo vào công thức sin B để tính 25 ° sin ( làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai ) .
Xem thêm : Cách làm chân gà ngâm sả tắc đơn thuần mà ngon ai cũng làm được
Thực hiện các bước tựa như như An để tính các tỉ số lượng giác của góc 50 ° và điền hiệu suất cao vào dòng thứ hai của bảng 1 ( trang 72 ). So sánh hiệu suất cao thống kê giám sát của bạn với các bạn trong lớp. 2. Đọc kỹ phần sau1. Tính tỉ số lượng giác của góc nhọn với số đo αo bằng máy tính cầm tay CASIO fx 570 VN PLUS. Để tính gần đúng tỉ số lượng giác của một góc nhọn, ta sử dụng các phím : SIN ; COS ; TÂNVí dụ 1. Tìm sin của 25 o. Nhấn lần lượt các phím SIN 25 = Khi số hiện ra trên màn hình hiển thị hiển thị, làm tròn số đến bốn chữ số thập phân sau dấu phẩy, ta được : sin 25 o = 0,42262. Tìm số đo của góc nhọn khi biết tỉ số lượng giác của góc nhọn bằng máy tính CASIO fx 570 VN PLUS. Nhấn liên tục các phím SHIFT SIN-1 để tìm α khi biết sinα ; Nhấn liên tục các phím SHIFT COS-1 để tìm α khi biết cosα ; Nhấn liên tục các phím SHIFT TAN-1 để tìm α khi biết tanα ; Ví dụ 2. Tìm góc nhọn x, biết sin x = 0,2836 Nhấn các phím SHIFT SIN-1 liên tục 0,2836 = Khi số hiện ra trên màn hình hiển thị hiển thị, làm tròn đến chữ số thập phân thứ tư, ta được 16,4751. Nhấn phím 0 nếu bạn muốn đổi khác hiệu suất cao thành độ, phút, giây, ta được 16 o2830, 66. Lưu ý : Học sinh trọn vẹn hoàn toàn có thể sử dụng các loại que tính để tính các tỉ số lượng giác của góc nhọn. 3. Tôi làm bài tập sauBài tập 1. Dùng que tính để tính các tỉ số lượng giác của góc 500 ( làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai ) điền vào bảng sau và so sánh với hiệu suất cao đã tính trước đó .

sin 50o cos 50o tan 50o cot 50o
Tính toán bằng cách đo lường
Sử dụng máy tính cầm tay
Đáp lại:

sin 50o cos 50o tan 50o cot 50o
Tính theo phép đo 0,77 0,64 1,19 0,84
Sử dụng máy tính cầm tay 0,77 0,64 1,19 0,84
Bài tập 2. Dùng máy tính bỏ túi để tính số đo của góc α trên hình 38.

Giải Toán 9 VNEN Bài 4: Dùng que tính để tính các tỉ số lượng giác | Giải bài tập Toán 9 VNEN hay nhất
Đáp lại:

Giải Toán 9 VNEN Bài 4 : Dùng que tính để tính các tỉ số lượng giác | Giải bài tập Toán 9 VNEN hay nhất

C. Hoạt động luyện tập

1. Dùng máy tính bỏ túi để tìm các tỉ số lượng giác sau ( làm tròn đến số thập phân thứ tư ) : a ) sin40o12 b ) cos52o54c ) tan63o36 d ) cot25o18Câu phỏng vấn : a ) sin40o12 = 0,6455 b ) cos52o54 = 0,6032 c ) tan63o36 = 2,0145 d ) cot25o18 = 2.1155. 2. Sử dụng máy tính bỏ túi để tìm số đo của góc nhọn x, biết rằng : a ) sin x = 0,2368 b ) cos x = 0,6224 c ) tan x = 2,154 d ) cot x = 3,251 Phân công : a ) sinx = 0,2368 x = 13,70 o ; b ) cosx = 0,6224 x = 51,51 o ; c ) tanx = 2,154 x = 65,10 o ; d ) cotx = 3,251 x = 17,10 o. 3. Vẽ các góc nhọn α ; β ; tôi biết :

Giải Toán 9 VNEN Bài 4: Dùng que tính để tính các tỉ số lượng giác | Giải bài tập Toán 9 VNEN hay nhất
Sử dụng thước đo góc để đo các góc bạn vừa tạo và xác minh bằng máy tính.

α β
Sử dụng phép đo
Sử dụng máy tính cầm tay
Câu trả lời:

Giải Toán 9 VNEN Bài 4 : Dùng que tính để tính các tỉ số lượng giác | Giải bài tập Toán 9 VNEN hay nhấtGiải Toán 9 VNEN Bài 4 : Dùng que tính để tính các tỉ số lượng giác | Giải bài tập Toán 9 VNEN hay nhấtGiải Toán 9 VNEN Bài 4 : Dùng que tính để tính các tỉ số lượng giác | Giải bài tập Toán 9 VNEN hay nhất * Ta có bảng sau :

α β
Sử dụng phép đo 19,47o 41,41o 75,52o
Sử dụng máy tính cầm tay 19,47o 41,41o 75,52o

DE Hoạt động ứng dụng và khám phá, mở rộng

Lịch sử tăng trưởng máy tính cầm tayMáy tính cầm tay ( máy tính bỏ túi ) là một thiết bị thống kê giám sát và thống kê điện tử nhỏ gọn được sử dụng để đo lường và thống kê và thống kê từ các phép tính cơ bản đến các nội dung toán học phức tạp ( ví dụ như giải phương trình, thống kê giám sát trận pháp ). Máy tính điện tử tiên phong được tạo ra vào những năm 1960, dựa trên hiệu quả của bàn tính ( được tăng trưởng vào khoảng chừng chừng năm 2000 trước Công nguyên ) và máy tính cơ học ( được tăng trưởng vào thế kỷ thứ mười bảy trước Công nguyên ). Mãi đến những năm 1970, máy tính điện tử mới được biến hóa kích cỡ để trọn vẹn hoàn toàn có thể bỏ túi và được sử dụng ngày càng thông dụng .

TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ VÀ tỉ lệ ANGLE bằng máy tính bỏ túi (CASINO FX-500, FX-570, FX-220)

TÔI/. Các mục tiêu có thể đạt được:

Hiểu tính năng của máy tínhSử dụng thành thạo máy tính FX-500 để tìm TSLG và góc

II /. Máy trợ giảng: Máy tính FX-500, FX-570 hoặc FX-220

III / Phương pháp dạy học: Giải quyết vấn đề

IV /. Tiến trình các hoạt động trên lớp:

1) Ổn định:

2) Kiểm tra bài cũ:= β.Nêu mối quan hệ giữa các tỉ số lượng giác của α và β.

3 ) Bài giảng mới : HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HSTrình bày cách đặt chủ trương tính tỉ số lượng giác

Sử dụng máy tính để tính:
a) sin 37 ° 53 b) cos 81 ° 30 c) tg 43 ° 21 d) cotg 56 ° 44 HD2:

Hướng dẫn cách vận hành máy 1 HS lên bảng trả lời câu hỏi Cả lớp theo dõi và nhận xét HS lắng nghe và thực hiện theo yêu cầu của GV Cả lớp cùng làm
2 HS đứng tại chỗ trình bày cách bấm phím và nêu kết quả Cả lớp nhận xét a) Tìm tỉ số lượng giác của một góc nhọn cho trước: * CASIO fx-500MS: VD: a) Tính sin 37 ° 53 Bấm : 3 7 5 3 = Sin kết quả 0,614055638
Vậy sin 37 ° 53 0,6141b) Tính cos 81 ° 30 Bấm: 8 1 3 0 = cos kết quả 0,147809411 Vì vậy cos 81 ° 30 0,1438c) tg 43 ° 21
Nhấn: 4 3 2 1 = tg kết quả 0.9440013 Do đó tg 43 ° 21 0.9440d) cotg 56 ° 44 cotg 56 ° 44 = tg43016Nhấn:
4 3 1 6 = tg kết quả 0,94124552 Vậy cotg 56 ° 44 0,9412IV) Tìm số đo của góc nhọn khi biết tỉ số lượng giác của góc: tìm số đo của góc nhọn khi biết trong trước tỉ số lượng giác GV nêu ví dụ 4: (treo bảng phụ) hướng dẫn HS bấm phím
Chú ý: Phím SHIFT kết hợp với các phím 1 1 1sin, cos, tan để tìm số đo của góc α khi biết sin α, cos α, tg α để tìm số đo của góc khi biết côsin thực và tiếp tuyến. hiển thị tương tự

như ví dụ trên GV nêu ví dụ 4 b, c để HS làm Trường hợp để tìm số đo của góc nhọn x khi biết tỉ số cotang x ta phải chuyển sang bài toán: tìm góc nhọn x khi tg x biết tg x tính là: tg x = GV nêu ví dụ 5: (treo bảng) hướng dẫn HS bấm phím để tìm
Lưu ý: các phím 1SHIFT / x hoặc 1x có nghĩa là nghịch đảo của số được nhập trước đó, vì vậy từ giá trị của cotang x đã được chuyển thành giá trị của tiếp tuyến x và từ đó chúng ta tìm ra số đo góc
cùng kết quả cả lớp nhận xét kết quả x 34 ° 19- HS cả lớp cùng làm lần lượt từng HS nêu kết quả cả lớp nhận xét HS thảo luận theo nhóm 8 người đại diện mỗi nhóm trình bày một câu. cả lớp nhận xét * CASIO fx-500MS:
x 63 ° 3654c) tg x = 1,1111 x 48 ° 0452) Ví dụ 5: Tìm góc nhọn x (làm tròn đến phút) biết: cotg x = 2,322Trong: 2 3 3 2 1, SHIFT / x 1SHIFT tan SHIFT
Màn hình: 20 ° 2950.43 Vòng đến phút: x 20 ° 30 * CASIO fx-500MS: Bấm: 1 12 3 3 2SHIFT tan. x SHIFT =
° Hiển thị: 20 ° 2950.43 Làm tròn đến phút: x 20 ° 20 ° 30 CASINO FX -2201) Ví dụ 4: Tìm góc nhọn x biết: a) sin x = 0.2836 Bấm: 10 2 8 3 6. SHIFT sin SHIFT
Hiển thị: 16 ° 2830,66 Làm tròn đến phút: x 16 ° 29- Làm tròn đến độ: x 16 ° VI) Áp dụng: 1) Tìm góc nhọn x (làm tròn đến phút) biết: a) sin x = 0,7342 b) cos x = 0,6453c) tg x = 4,6789 d) cotg x = 2,843 Bài giải: a) x 47 ° 14 b) x 49 ° 49 Làm bài tập 2

Làm bài tập 3 GV yêu cầu HS nêu cách nhập khóa và kết quả c) x 77 ° 56 d) x 19 ° 23 2) Có góc x nào đó: a) sin x = 1,0100 b ) cos x = 1,1111 c) tg x = 1,0100 Bài giải: a) Không (vì sin x 1) b) Không (vì cos x 1) c) x 45 ° 176
3) Dùng que tính: A = A = 1,8914 4) Củng cố: Làm bài 18 trang 83, 84. 5) Hướng dẫn học ở nhà: Bài tập 20 trang 84.IV / .Rút kinh nghiệm:

Nguồn tổng hợp

cách tính sin cos tan bằng máy tính fx 570vn plus
cách tính sin cos tan bằng máy tính fx 580
cách bấm sin cos tan
cách tính sin cos bằng máy tính fx-580vn plus
cách tính sin, cos, tan bằng máy tính fx 580vn plus
máy tính sin cos
cách tính góc khi biết sin
shift sin -1/2
cách tính sin cos tan bằng máy tính fx 580vnx
máy tính tính sin cos
cách tính sin cos tan bằng máy tính
cách bấm máy tính sin cos tan lớp 9
cách tìm sin cos tan trên máy tính
cách bấm sin cos trên máy tính fx 570vn plus
cách sử dụng sin cos tan
cách bấm máy tính sin, cos, tan lớp 9
cách bấm máy tính tìm sin cos tan
cách bấm máy tính tính sin cos tan
cách tính sin cos tan trên máy tính
cách dùng máy tính để tính tỉ số lượng giác
bài 4 sử dụng máy tính bỏ túi để tính tỉ số lượng giác
máy tính sin cos tan
sử dụng máy tính bỏ túi để tính tỉ số lượng giác
cách bấm máy tính shift cot
shift sin
tính sin cos tan bằng máy tính
cách bấm máy tính sin cos tan
cách tính độ bằng sin cos tan
cách tính sin trên máy tính
khi nào dùng shift sin
cách tính sin, cos, tan bằng máy tính fx 570vn plus
cách tính góc trên máy tính
bấm máy tính sin cos tan
cách bấm máy tính sin cos, tan ra độ
cách tính tg bằng máy tính
cách tính sin cos tan bằng tay
cách bấm máy tính shift sin
tính sin bằng máy tính
cách tính sin độ
cách tính góc sin cos bằng máy tính
cách tìm góc bằng sin cos tan
cách tính sin cos bằng máy tính fx 570vn plus
cách bấm máy tính sin cos tan ra độ
cách bấm máy tính làm tròn đến phút
muc to sin
cách bấm sin cos trên máy tính fx 570es plus
cách bấm sin cos trên máy tính fx 580vn plus
cách bấm máy tính sin cos ra độ
cách tính sin cos bằng máy tính fx-580vn
cách dùng máy tính tính sin cos tan
cách tính sin cos tan không dùng máy tính
cách bấm sin cos tan ra độ
cách bấm shift sin
cách bấm shift cot
cách tính sin cos bằng máy tính fx-580vnx
máy tính sin
cách bấm cotg trên máy tính casio fx 570vn plus
cách tính cot trên máy tính casio fx 570es plus
cách bấm cotg trên máy tính fx 570 vn plus
cách bấm cot trên máy tính
cách bấm máy tính sin cos, tan lớp 9
tìm tỉ số lượng giác và góc bằng máy tính bỏ túi
cách tìm sin cos tan
cách tính sin cos tan cot
tính góc bằng sin cos tan
sin cos tan
máy tính fx 580
casio fx 570vn plus
cách đổi tỉ số lượng giác bằng máy tính
cách bấm máy tính tìm tỉ số lượng giác
tính góc khi biết sin
cách bấm sin cos, tan ra độ
cách tính góc bằng sin cos tan
tan bằng
tỉ số lượng giác
casio việt nam
cách tính sin cos tan bằng máy tính fx 580vn plus
cách tính sin cos tan bằng máy tính fx 570es
cách tính giá trị lượng giác bằng máy tính
máy tính có sin cos
cách bấm góc trên máy tính
cách bấm máy tính góc lượng giác
cách bấm máy tính góc tan
cách tính cos trên máy tính
cách tính sin cos trên máy tính casio
cách tính sin, cos, tan không dùng máy tính
bằng tính sin cos tan cot
cách dùng sin cos tan
cách tính số đo góc khi biết tỉ số lượng giác
cách tính tan trên máy tính
cách tính sin cos tan
cách tính cotg trên máy tính fx 580vn plus
cách bấm máy tính cot
giá máy tính casio
máy tính casio fx 580vn plus
máy tính bỏ túi casio
giá máy tính casio fx 570vn plus
giá của máy tính casio fx 570vn plus
cách bấm máy tính bảng lượng giác
cách tìm tỉ số lượng giác trên máy tính
cách bấm máy tính sin cos tan cot
cách bấm máy tính tính góc
cách bấm giá trị lượng giác
cách tính góc khi biết tỉ số lượng giác
cách tính góc trên máy casio
shift cos
so sánh tỉ số lượng giác không dùng máy tính
tìm sin cos tan cot
tính sin cos bằng máy tính
bấm shift cot
cách tính sin cos tan cot trên máy tính
cách bấm máy tính cos ra độ
cách tính shift cot trên máy tính
giải phương trình lượng giác bằng máy tính casio fx 570vn plus
cách giải phương trình lượng giác bằng máy tính casio fx 570es plus
sin cos
casio fx 580vnx
máy tính casio 580
casio 580vnx
máy casio
máy tính cầm tay casio
máy tính casio
giá máy tính 570vn plus
casio fx 570
casio 570es plus
cách ấn sin bằng máy tính
máy tính cos sin
cách tính sin cos, tan bằng máy tính fx 570vn plus
cách tính tỉ số lượng giác bằng máy tính
cách bấm tỉ số lượng giác trên máy tính
cách tính góc khi biết sin cos
cách tính sin cos bằng máy tính fx-570vn plus
tỉ số lượng giác của góc nhọn vnen
cách bấm cos
cách bấm máy tính cos bình phương
cách bấm máy tính cos mũ 3
cách bấm máy tính ra cot
cách bấm máy tính sin
cách tính cot bằng máy tính fx 570vn plus
tính góc khi biết cos
tính góc khi biết tan
tính sin cos
bấm máy tính sin cos
cách bấm cos bình phương trên máy tính
cách bấm máy tính cos
cách bấm máy tính sin cos
cách tính góc từ tan
shift sin 2/3
cách bấm cotg trên máy tính fx 580vnx
cách bấm máy tính để tính cot
cách tính cotg trên máy tính fx 580vnx
cách tính sin cos bằng máy tính
bấm cot trên máy tính
cách tính sin cos
cách tính shift cot
cách tính cot trên máy tính 580
cách tính góc làm tròn đến phút
cách bấm góc cotg trên máy tính
cách tính cot trên máy tính
cách bấm độ trên máy tính cầm tay
cách đổi sin cos ra độ
công thức tính sin cos tan
cách tìm cotg
cách bấm cotg trên máy tính
cách tính tan
cách tính sin
sin cos cot tan
cách bấm số pi trên máy tính fx 570vn plus
toán 9 vnen
bài 4 toán 9
cách tính sin cos tan bằng máy tính fx 570ms
sin
fx 580vn
casio 580
giải bài tập toán lớp 4 trang 83
bàn phím máy tính casio
cos(a+b)
fx 580vnx
casio fx 570es plus
từ sin qua cos
casio 580 vn
sin a cos a
đổi từ cos sang sin
máy tính casio fx580vn x
tính giá trị lượng giác
sin to khi
tỷ số bóng đá nghịch
casio 580vn
giá máy tính casio 580
thước đo góc 90 độ
cotx=0
máy casio 580
máy tính casio cũ
sinx x cosx
tanx=cotx
580vn plus
casio fx plus
công thức tỉ số lượng giác
fx 570 casio
bài tập lượng giác
cot on ti 84 plus
vnplus
giá máy tính fx 570vn plus
công thức sin cos tan cot
may in so do
casio máy tính
cotx=1
máy tính 580
fx 570 vn plus
fx570es
máy tính casio 570 vn plus
máy tính tay casio
bài tập phương trình lượng giác
casio fx
casio fx 570 es plus
fx 570
fx 570 es plus
fx 570 plus
sin to muc
tanx cotx
sin37
cotgx
tam giác nhọn
vòng tròn lượng giác sin cos
570es
sin25

Cáchtínhcotg trênmáy tínhfx 580vn plus

cách tính sin cos bằng máy tínhfx-580vnx

Cáchtính sin cos tankhông dùngmáy tính

cách tínhsin, cos,tan bằng máy tínhfx 580vn plus

Cáchtính sin cos tan bằng máy tínhfx 500MS

Cách bấmmáy tính sin cos tanlớp 10

Cáchtính sin cos tan bằng máy tínhfx 580

Xem thêm: Cách làm bánh flan ngon tại nhà với công thức đơn giản nhất

CáchtínhSHIFT cot trênmáy tính

Video liên quan

Video liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.