Cách làm bảng tính lương trên Excel | Như chúng ta đã biết, Excel là công cụ không thể thiếu đối với kế toán. Excel cũng dần trở thành một trong những kỹ năng quan trọng trong việc tuyển dụng cũng như đánh giá nhân viên trong việc tuyển dụng. Với kế toán, nhân sự hoặc bộ phận C&B thì excel là công cụ không thể thiếu trong việc tính lương cho nhân viên.

Đặc biệt là các doanh nghiệp với số lượng nhân viên cấp dưới lớn. Công cụ này như một thứ vũ khí sắc bén tương hỗ đắc lực cho công tác làm việc giám sát lương thưởng, các chính sách BHXH, thuế TNCN. Tuy nhiên để tạo ra một file excel để triển khai tính lương nhân viên cấp dưới là điều mà nhiều kế toán cũng như nhân sự chăm sóc. Kế Toán Việt Hưng sẽ san sẻ cho các bạn cách làm bảng lương trên Excel .
Để làm bảng tính lương bằng Excel hay bất kỳ trên các ứng dụng khác, thì trên Bảng lương cũng sẽ biểu lộ các khoản sau :

– Bảng chấm công, phiếu xác nhận sản phẩm hoàn thành công việc.

– Mức lương tối thiểu vùng mới nhất .
– Các khoản thu nhập chịu thuế và không chịu thuế TNCN .
– Tính được thuế TNCN phải nộp .
– Các khoản đóng và không phải đóng BHXH .
– Tỷ lệ trích các khoản bảo hiểm vào ngân sách doanh nghiệp và trích vào lương người lao động …
Ngoài ra, Hợp đồng lao động là bộ hồ sơ không hề thiếu và cũng là địa thế căn cứ để làm bảng lương .

Cách làm bảng tính lương trên Excel theo tháng

Cách làm bảng tính lương trên Excel theo tháng

1. Lương chính

Lương Chính là lương được ghi trên hợp đồng lao động. Mức lương này cũng là mức mà bạn biểu lộ trên thang bảng lương, từ đây kiến thiết xây dựng để nộp cho cơ quan bảo hiểm. Vì vậy theo tuỳ lao lý công ty, đây cũng là mức lương đóng BHXH ( tức là không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng )
Ví dụ : Công ty Kế toán Việt Hưng ở Vùng 1 thì theo pháp luật của nhà nước, mức lương tối thiểu năm 2022 là : 4.420.000, mức lương tối thiểu vùng vận dụng cho người lao động làm việc làm yên cầu đã qua đào tạo và giảng dạy nghề, học nghề là 4.729.400 đ / tháng .
=> Như vậy : Trên hợp đồng lao động và trên thang bảng lương của Kế toán Việt Hưng. Vì đặc thù ngành nghề nên 100 % nhân viên cấp dưới đều đã qua học nghề và huấn luyện và đào tạo. Vì vậy mức lương tối thiểu phải là 4.729.400 .

2. Các khoản Phụ cấp

Để làm được bảng lương, bạn cần xác lập rõ các khoản phụ cấp trong việc tính BHXH cũng như thuế TNCN. Bên cạnh lương chính mà nhân viên cấp dưới được hưởng thì việc có các khoản phụ cấp biểu lộ trên bảng lương cũng không hề thiếu .

Các khoản phụ cấp không đóng BHXH theo quy định bao gồm:

– Tiền thưởng theo lao lý tại Điều 104 của Bộ luật lao động, tiền thưởng sáng tạo độc đáo ;
– Tiền Cơm trưa hoặc tiền ăn giữa ca ;
– Các khoản tương hỗ xăng xe, điện thoại thông minh, đi lại, tiền nhà tại, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ ;
– Các khoản tương hỗ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân trong gia đình kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp thực trạng khó khăn vất vả khi bị tai nạn thương tâm lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản tương hỗ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động pháp luật tại tiết c2 điểm c khoản 5 Điều 3 của Thông tư số 10/2020 / TT-BLĐTBXH .

Các khoản phụ cấp được miễn thuế TNCN bao gồm:

– Tiền cơm trưa hoặc tiền ăn giữa ca ( Tuy nhiên, theo pháp luật nhà nước thì khoản phụ cấp này được miễn không được vượt quá 730.000 đồng. Trường hợp khoản phụ cấp này cao hơn 730.000 thì phần chênh lệch sẽ tính thuế TNCN )
– Tiền điện thoại cảm ứng .
– Tiền công tác phí .
– Tiền phục trang. ( Tuy nhiên, theo lao lý nhà nước thì khoản phụ cấp này được miễn không được vượt quá 5.000.000 đồng / người / năm. Trường hợp khoản phụ cấp này cao hơn 5.000.000 đồng / người / năm thì phần chênh lệch sẽ tính thuế TNCN )
– Tiền làm thêm giờ vào ngày nghỉ, lễ, thao tác vào ban
– Tiền đám hiếu, đám hỷ .

Các khoản hỗ trợ, phụ cấp KHÔNG được miễn thuế TNCN:

– Tiền thưởng .
– Tiền xăng xe, đi lại
– Tiền nuôi con nhỏ …
– Tiền phụ cấp …
– Phụ cấp nghĩa vụ và trách nhiệm

3. Tổng thu nhập

Để xác lập thu nhập của một nhân viên cấp dưới thì được tính như sau :

Tổng thu nhập = Lương Chính + Các khoản Phụ cấp

4. Ngày công

Các bạn phải dựa vào Bảng chấm công hàng ngày để nhập vào phần này .

5. Cách tính Tổng Lương thực tế

Tổng lương thực tế = Tổng thu nhập / 26 x Số ngày công đi làm trong thực tiễn
( Hoặc = ( Tổng thu nhập / ngày công hành chính của tháng theo lao lý công ty ) x số ngày thao tác thực tiễn .

Ví dụ: Kế toán Việt Hưng quy định thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, nghĩ Thứ 7, chủ nhật hàng tuần.Tháng 3/2022 có 31 ngày => có 23 ngày công thực tế. Công ty trả lương 5.000.000/tháng thì cách tính như sau

– Nếu bạn đi làm đủ 23 ngày = ( 5.000.000 / 23 ) x 23 = 5.000.000
– Nếu bạn đi làm 22 ngày = ( 5.000.000 / 23 ) x 22 = 4.782.609
Chú ý : Theo Khoản 4 điều 14 Thông tư 47/2015 / TT-BLĐTBXH quy đinh : Tiền lương ngày được trả cho một ngày thao tác xác lập trên cơ sở tiền lương tháng chia cho số ngày thao tác thông thường trong tháng theo pháp luật của pháp lý mà doanh nghiệp lựa chọn, nhưng tối đa không quá 26 ngày ” .
Lưu ý : Nếu người lao động làm thêm giờ, tăng ca, dịp nghỉ lễ … thì theo pháp luật : Người lao động làm thêm giờ được trả lương theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của việc làm đang làm như sau :
a. Vào ngày thường, tối thiểu bằng 150 % ;
b. Vào ngày nghỉ hàng tuần, tối thiểu bằng 200 % ;
c. Vào dịp nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, tối thiểu bằng 300 % .

6. Lương đóng BHXH

Lương đóng BHXH = Là mức lương chính ở phần 1 + Các khoản phụ cấp phải đóng BHXH .
Theo Quyết định 595 / QĐ-BHXH lao lý các khoản phụ cấp phải đóng BHXH như sau :
– Phụ cấp chức vụ, chức vụ ;
– Phụ cấp nghĩa vụ và trách nhiệm ;
– Phụ cấp nặng nhọc, ô nhiễm, nguy khốn ;
– Phụ cấp thâm niên ;
– Phụ cấp khu vực ;
– Phụ cấp lưu động ;
– Phụ cấp lôi cuốn và các phụ cấp có đặc thù tương tự như

7. Tỷ lệ trích các khoản bảo hiểm năm 2022

Theo lao lý lúc bấy giờ thì các bạn cần chú ý các tỉ lệ trích khoản bảo hiểm theo từng quy trình tiến độ để xác lập đúng khoản BHXH .
Từ ngày 01/01/2022 – 30/6/2022 :

Tỷ lệ trích các khoản bảo hiểm năm 2022 (1)

Từ ngày 01/7/2022 – 30/9/2022 :

7. Tỷ lệ trích các khoản bảo hiểm năm 2022 (2)

Từ ngày 01/10/2022 :

7. Tỷ lệ trích các khoản bảo hiểm năm 2022 (3)

8. Thuế TNCN phải nộp

Theo pháp luật công ty thì :
– Những lao động có ký hợp đồng trên 3 tháng thì các bạn tính theo biểu lũy tiến từng phần .
– Những lao động thời vụ, thử việc, ký hợp đồng dưới 3 tháng thì các bạn khấu trừ 10 % trên thu nhập trước khi trả lương cho .
Cột này các bạn hoàn toàn có thể tính tiền thuế TNCN của từng người lao động và nhập vào đây. Hoặc sử dụng hàm sau :

Công thức tính thuế TNCN phải nộp

Biết U22 là ô tổng thu nhập chịu thuế .

9. Tạm ứng

Đây là số tiền mà nhân viên cấp dưới đã ứng lương trong tháng .

10. Thực lãnh

Thực lãnh = Tổng thu nhập – Khoản tiền BHXH trính vào lương của NV – Thuế TNCN phải nộp ( nếu có ) – Tạm ứng ( nếu có ) .
Chú ý Quan trọng : Khi thanh toán giao dịch tiền lương cho nhân viên cấp dưới các bạn phải nhu yếu họ ký vào bảng giao dịch thanh toán tiền lương, như vậy thì ngân sách tiền lương này mới được trừ khi tính thuế TNDN nhé .

Các hàm thông dụng và hay sử dụng nhất trong cách làm bảng tính lương trên Excel

Hàm IF

Cú pháp : IF ( điều kiện kèm theo, giá trị A, giá trị B ) .
Nếu thỏa mãn nhu cầu điều kiện kèm theo đạt được thì giá trị sẽ là A, còn nếu không thỏa mãn nhu cầu điều kiện kèm theo thì mãy sẽ trả về giá trị là B .

Hàm COUNT (Đếm số ô chứa số)

Công thức : = COUNT ( value1, [ value2 ], … )
– Value1 Bắt buộc. Mục tiên phong, tham chiếu ô hoặc khoanh vùng phạm vi trong đó bạn muốn đếm số .
– Value2 … Tùy chọn. Tối đa 255 mục, tham chiếu ô hoặc khoanh vùng phạm vi bổ trợ trong đó bạn muốn đếm số .

Hàm COUNTIF (Đếm các ô dựa trên nhiều tiêu chí/điều kiện)

Công thức : = COUNTIF ( khoanh vùng phạm vi, tiêu chuẩn )
– Phạm vi Bắt buộc. Một hoặc nhiều ô để đếm, gồm có các số hoặc tên, mảng hay tham chiếu chứa số. Giá trị trống và giá trị văn bản bị bỏ lỡ .
– tiêu chuẩn Bắt buộc. Số, biểu thức, tham chiếu ô hay chuỗi văn bản xác lập ô sẽ được đếm .

Hàm Sum (Tính tổng các số)

Công thức : = SUM ( ( number1, number2, … ) hoặc Sum ( A1 : An )
– Number1 là số 1
– Number2 là số 2

Hàm Sumif (Tính tổng có điều kiện)

Công thức : = SUMIF ( range, criteria, [ sum_range ] )

– Range Bắt buộc. Phạm vi ô bạn muốn đánh giá theo tiêu chí. Các ô trong mỗi phạm vi phải là số hoặc tên, mảng hay tham chiếu chứa số. Giá trị trống và giá trị văn bản bị bỏ qua.
criteria Bắt buộc. Tiêu chí ở dạng số, biểu thức, tham chiếu ô, văn bản hoặc hàm xác định sẽ cộng các ô nào.

– Sum_range Tùy chọn. Các ô trong thực tiễn để cộng nếu bạn muốn cộng các ô không phải là các ô đã xác lập trong đối số range. Nếu đối số sum_range bị bỏ lỡ, Excel cộng các ô được xác lập trong đối số range ( chính các ô đã được vận dụng tiêu chuẩn ) .

Hàm VLOOKUP

VLOOKUP ( lookup_value, table_array, col_index_num, [ range_lookup ] )
Đây là hàm truy vấn, tìm kiếm thông dụng nhất .
Tuy nhiên đối tượng người tiêu dùng tìm kiếm ( lookup_value = Mã nhân viên cấp dưới / Tên nhân viên cấp dưới ) phải nằm trong cột tiên phong bên trái vùng bảng tìm kiếm ( table_array = Bảng Danh sách nhân viên cấp dưới ) .

Hàm xử lý thời gian

– Hàm DATE ( year, month, day ) : Tạo ra 1 giá trị ngày tháng xác lập rõ bởi năm, tháng, ngày
– Hàm YEAR ( serial_number ) : Theo dõi số năm của 1 giá trị ngày tháng
– Hàm MONTH ( serial_number ) : Theo dõi số tháng của 1 giá trị ngày tháng
– Hàm DAY ( serial_number ) : Theo dõi số ngày của 1 giá trị ngày tháng
– Hàm HOUR ( serial_number ) : Theo dõi số giờ của 1 giá trị thời hạn
– Hàm MIN ( serial_number ) : Theo dõi số phút của 1 giá trị thời hạn

Ngoài ra còn có các hàm mà các bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm thêm để triển khai cách làm bảng tính lương trên Excel

Hàm COUNTIFS (Đếm các ô dựa trên nhiều tiêu chí/nhiều điều kiện)

Công thức : = COUNTIFS ( khoanh vùng phạm vi tiêu chuẩn 1, tiêu chuẩn 1, [ khoanh vùng phạm vi tiêu chuẩn 2, tiêu chuẩn 2 ], … )
– Phạm vi tiêu chuẩn 1 Bắt buộc. Phạm vi thứ nhất trong đó cần nhìn nhận các tiêu chuẩn link .
– Tiêu chí 1 Bắt buộc. Tiêu chí dưới dạng một số ít, biểu thức, tham chiếu ô hoặc văn bản để xác lập những ô nào cần đếm .
– Phạm vi tiêu chuẩn 2, tiêu chuẩn 2, … Tùy chọn. Những khoanh vùng phạm vi bổ trợ và tiêu chuẩn link của chúng. Cho phép tối đa 127 cặp khoanh vùng phạm vi / tiêu chuẩn .

Hàm IF(OR)

Công thức : = IF ( điều kiện kèm theo ( hoặc là điều kiện kèm theo 1, hoặc là điều kiện kèm theo 2, hoặc là điều kiện kèm theo 3, … ), giá trị A, giá trị B )
Nếu thỏa mãn nhu cầu các điều 1, hoặc 2, hoặc 3 … thì giá trị sẽ là A, không thỏa mãn nhu cầu điều kiện kèm theo là B .

Hàm IF(AND)

Công thức: =IF(điều kiện(điều kiện 1, điều kiện 2, điều kiện 3,…), giá trị A, giá trị B)
Nếu thỏa mãn đồng thời các điều kiện 1, điều kiện 2, điều kiện 3… thì giá trị là A, không thỏa mãn điều kiện là B.

Hàm IF lồng nhau

Công thức : = IF ( điều kiện kèm theo 1, giá trị A, if ( điều kiện kèm theo 2, giá trị B, điều kiện kèm theo 3, giá trị C … giá trị H ) ) )
Nếu thỏa mãn nhu cầu điều kiện kèm theo 1, thì đó là giá trị A, nếu thỏa mãn nhu cầu điều kiện kèm theo 2, thì đó là giá trị B … Không là giá trị H ( Lưu ý hàm sử dụng với nhiều điều kiện kèm theo. Ví dụ như công thức tính thuế Thu nhập cá thể )
Trên đây kế toán Việt Hưng đã san sẻ cách làm bảng tính lương trên Excel với các công thức và hàm Excel chi tiết cụ thể, hy vọng sẽ giúp bạn thuận tiện hơn khi triển khai tính lương cho nhân viên cấp dưới công ty. Bạn muốn nhận hoặc muốn san sẻ thêm các kiến thức và kỹ năng có ích, truy vấn ngay fanpage của chúng tôi. Chúc bạn luôn hoàn thành xong trách nhiệm được giao .

0
0

Bình chọn

Bình chọn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *