vnf-ngan-hang-trung-uong-1565595768394688833738
Ngân hàng TW ( Central Bank ) là thuật ngữ được sử dụng ngân hàng nhà nước đầu não của mỗi vương quốc, là ngân hàng nhà nước độc quyền phát và triển khai những công dụng quản lí nhà nước về tiền tệ và hoạt động giải trí ngân hàng nhà nước .vnf-ngan-hang-trung-uong

Hình minh họa. Nguồn: Vietnamfinance

Ngân hàng trung ương (Central Bank)

Khái niệm

Ngân hàng trung ương trong tiếng Anh gọi là Central Bank.

Căn cứ theo hình thức pháp lí, qui định về Ngân hàng Nhà nước Nước Ta :” 1. Ngân hàng Nhà nước Nước Ta ( sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước ) là cơ quan ngang bộ của nhà nước, là Ngân hàng TW của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam .2. Ngân hàng Nhà nước là pháp nhân, có vốn pháp định thuộc chiếm hữu nhà nước, có trụ sở chính tại Thủ đô Thành Phố Hà Nội .

3. Ngân hàng Nhà nước thực hiện chức năng quản lí nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối (sau đây gọi là tiền tệ và ngân hàng); thực hiện chức năng của Ngân hàng trung ương về phát hành tiền, ngân hàng của các tổ chức tín dụng và cung ứng dịch vụ tiền tệ cho Chính phủ”. (Theo Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12)

Chức năng của Ngân hàng trung ương

Chức năng phát hành tiền

Ngân hàng trung ương là cơ quan độc quyền phát hành tiền mặt (gồm tiền giấy và tiền kim loại). Thông qua chức năng này, ngân hàng trung ương có thể tác động và ảnh hưởng đến tình hình tiền tệ quốc gia, từ đó ảnh hưởng đến các yếu tố vĩ mô của nền kinh tế.

Ngân hàng trung ương cung ứng tiền vào lưu thông qua bốn kênh:

Kênh tín dụng đối với chính phủ

Phát hành tiền qua kênh tín dụng thanh toán so với cơ quan chính phủ hay còn gọi là kênh ngân sách nhà nước. Thông thường, ngân sách nhà nước rơi vào trạng thái sau : ngân sách nhà nước cân đối, ngân sách nhà ( thặng dư ), ngân sách nhà nước bội chi ( thâm hụt ) .Phát hành tiền qua kênh tín dụng thanh toán so với cơ quan chính phủ không chỉ phân phối trong trường hợp để giải quyết và xử lý bội chi trong ngân sách nhà nước mà còn đáp ứng vốn trong ngân sách nhà nước theo từng đợt phát hành trái phiếu chính phủ nước nhà .

Kênh tín dụng đối với hệ thống ngân hàng trung gian

Ngân hàng trung ương có thể cho vay đối với các ngân hàng trung gian với tư cách là ngân hàng của các ngân hàng hoặc với tư cách là ngân hàng điều tiết.

Ngân hàng TW cấp tín dụng thanh toán cho những ngân hàng nhà nước trung gian dưới những hình thức : Cho vay tái cấp vốn và cho vay thanh toán giao dịch .

Kênh thị trường mở

Ngân hàng TW tổ chức triển khai và triển khai mua và bán thời gian ngắn những sách vở có giá với những ngân hàng nhà nước thương mại và những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán trên thị trường mở .

– Kênh thị trường ngoại hối:

Ngân hàng TW với tư cách là cơ quan quản trị kinh tế tài chính vĩ mô của nhà nước phải can thiệp vào thị trường ngoại hối khi thiết yếu và không vì mục tiêu doanh thu. Khi cung và cầu ngoại hối mất cân đối thì ngân hàng nhà nước TW can thiệp với tư cách là người mua, người bán trên thị trường .

Chức năng ngân hàng của các ngân hàng

– Mở thông tin tài khoản, nhận tiền gửi và quản lí những khoản tiền gửi của những ngân hàng nhà nước trung gian .- Trung gian thanh toán giao dịch giữa những ngân hàng nhà nước trung gian .- Cấp tín dụng thanh toán cho những ngân hàng nhà nước trung gian .

Chức năng ngân hàng của Nhà nước: Làm đại lí cho chính phủ trong việc phát hành trái phiếu chính phủ cũng như thanh toán các tiền gốc và lãi trái phiếu; mở tài khoản và giao dịch với hệ thống kho bạc Nhà nước; thực hiện thanh toán theo yêu cầu của chính phủ; cấp tín dụng cho chính phủ khi cần thiết,…

Chức năng quản lí nhà nước về tiền tệ và các hoạt động ngân hàng

– Quản lí hoạt động của toàn bộ hệ thống ngân hàng: Ngân hàng trung ương thực hiện quản lí nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả cho hoạt động của hệ thống ngân hàng.

– Thực hiện quản lí vĩ mô so với nền kinh tế tài chính trên nghành nghề dịch vụ tiền tệ ngân hàng nhà nước : Nhằm những tiềm năng không thay đổi tiền tệ, tăng trưởng kinh tế tài chính và hạn chế thất nghiệp .

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Thị trường tài chính và các đinh chế tài chính, NXB Kinh tế TP. Hồ Chí Minh).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.