Chuyển hình thức thi viết sang thi trắc nghiệm, đó là nguyên do mà những bạn cần chăm sóc nhiều hơn những công thức tính nhanh. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn những bạn đơn cử những công thức tính nhanh thể tích khối chóp với những dạng và bài tập thật chi tiết cụ thể .

Xem thêm:

Khối chóp là gì ?

Trong hình học, khối chóp ( hay là hình chóp ) là một khối đa diện, được hình thành bằng những liên kết của một diểm với một đa giác. Điểm đó được gọi là đỉnh, những mặt bên là một tam giác khi phối hợp giữa đỉnh và cạnh đáy. Đa giác hoàn toàn có thể là một tam giác, tứ giác, ngũ giác, lục giác, …

Công thức chung tính thể tích khối chóp

Thể tích khối chóp ( hình chóp )

Công thức chung khi tính thể tích khối chóp là :

V =1/3(h.S)

Trong đó :

  • V là thể tích hình chóp
  • h là chiều cao hình chóp tính từ đỉnh
  • S là diện tích đa giác đáy

Công thức tính nhanh thể tích khối chópCông thức tính nhanh thể tích khối chóp

Cách tính những diện tích quy hoạnh đa giác thường gặp

Để hoàn toàn có thể tính được thể tích khối chóp thì tính diện tích quy hoạnh đáy rất quan trọng. Dưới đây là những dạng tính diện tích quy hoạnh những hình đa giác bạn cần nhớ .

  • Hình vuông: S = a2
  • Hình chữ nhật: S = a.b
  • Hình thoi: S = a2.Sin(gocgiua) = (duongcheo.duongcheo)/2
  • Hình thang: S = [(dlớn +dnhỏ).h]/2
  • Tam giác đều: S = a2.√3/4
  • Tam giác vuông: S = (a.b)/2
  • Tam giác thường: S = (b.c.SinA)/2 = (a.h)/2 = a.b.c/4R = p.r = √p(p-a)(p-b)(p-c)

Công thức tính nhanh thể tích khối chóp qua những dạng chính

Dạng 1 : Cho sẵn đường cao – chóp có cạnh bên vuông góc đáy

V=(h.S)/3

Với dạng bài này thì đã có thể xác định được h, bạn chỉ cần tính diện tích mặt đáy (S) theo công thức phía trên.

Dạng 2 : Chóp có mặt bên vuông góc với đáy

V=(h.S)/3

Với dạng bài này thì bạn cần xác định chiều cao khối trụ (h). Và h chính là đường cao của tam giác vuông góc với mặt phẳng. Từ đó ta sẽ có nhiều cách để có thể tính ra h.

Dạng 3 : Chóp đều hoặc chóp có cạnh bên bằng nhau

V=(h.S)/3

Chóp tam giác đều (đáy là tam giác đều) & Chóp tứ giác đều (đáy là hình vuông) vì vậy chân đường cao sẽ trùng với tâm đường tròn ngoại tiếp đáy.

Bài tập và đáp án

Bài tập 1: Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng 3a, góc giữa cạnh bên và mặt đáy bằng 600 .Tính thể tích khối chóp.

A. V = ( √ 3. a3 ) / 12
B. V = ( √ 3. a3 ) / 4
C. V = ( 4 √ 3. a3 ) / 9
D. V = ( 9 √ 3. a3 ) / 4

Lời giải:

Có ∆ABC đều cạnh 3a ⇒ Sđáy =(3a)2.√3/4 = (9.a2√3)/4 (1)

Lấy ( SA, ABC ) = 60 o
Ta có : AG = 2/3. AM = 2/3. 3 a. √ 3/2 = a √ 3 ⇒ ∆ SAG, G ^ = 90 o

⇒ tan60o=SG/AG SG = AG.tan60o = √3.a√3 = 3a (2)

Từ (1)(2) ⇒ Vchóp = 1/3.3a.9a3.√3/4 = (9√3.a3)/4

Đáp án: D

Bài tập 2: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều; mặt bên SAB nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy và tam giác SAB vuông tại S. SA = a√3, SB = a. TÍnh thể tích khối chóp S.ABC?

A. V = a3 / 3
B. V = a3 / 4
C. V = a3 / 2
D. V = a3 / 6

Lời giải:

Ta có : ( SAB ) ⊥ ( ABC ) tại AB
⇒ SH ⊥ AB ⇒ SH ⊥ ( ABC )
+ ) ∆ SAB, S ^ = 90 o AB = √ ( SA2 + SB2 )

⇒SH = (SA.SB)/AB = (a√3.a)/2a = a√3/2 (1)

+) Sđáy=(2a)2.√3/4=a2√3 (2)

Từ (1)(2) ⇒ V = 1/3.a2.√3.a√3/2 = a3∕2

Đáp án: C

Bài tập 3: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, SA⊥(ABCD). Cạnh bên SB hợp với đáy một góc 600. Tính thể tích khối chóp S.ABCD.

A. V = ( a3 √ 3 ) / 4
B. V = a3 √ 3
C. V = ( a3 √ 3 ) / 3
D. V = ( a3 √ 3 ) / 6

Lời giải:

Ta có :
+ ) SA ⊥ ( ABCD ) ⇒ SA = h
+ ) ( SB, ABCD ) = 60 o ⇔ SBA = 60 o
+ ) Xét ∆ SBA, Tan60o = SA / AB ⇒ SA = tan60o. AB
⇒ SA = a √ 3
Đáy là hình vuông vắn, suy ra : Shv = a2 ➞ V = 1/3. a √ 3. a2 = ( a3. √ 3 ) / 3

Đáp án : C

Bài viết đã trình bày cụ thể những công thức tính nhanh thể tích khối chóp và có những bài tập có đáp án. Qua bài viết hy vọng các bạn có thể thêm những kiến thức bổ ích. Nếu có câu hỏi gì hãy bình luận bên dưới nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *