Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố bao gồm những nội dung gì? Và làm như thế nào để việc tổng hợp chi phí sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả hãy cùng đọc và tìm hiểu nội dung của bài viết này nhé.

Chi phí doanh nghiệp – Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

Chi phí doanh nghiệp là chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ ra để quản lý và vận hành những hoạt động giải trí của mình, có tương quan đến hàng loạt những hoạt động giải trí của doanh nghiệp chứ không tách riêng được cho từng hoạt động giải trí đơn cử .
Chi phí quản trị doanh nghiệp là một tác nhân cấu thành quan trọng trong mạng lưới hệ thống chi phí của doanh nghiệp. Chính vì thế, nhà quản trị cần phải quản trị tốt chi phí này sao cho hài hòa và hợp lý nhất với doanh nghiệp của mình .

"<yoastmark

Định kỳ CP sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cần phải được tổng hợp và báo cáo giải trình theo những yếu tố chi phí. Để có địa thế căn cứ tổng hợp lập báo cáo giải trình hàng kỳ hạch toán, kế toán phải địa thế căn cứ vào số liệu về chi phí sản xuất kinh doanh phát sinh đã tập hợp được theo khoản mục, pháp luật chi phí trên những Tài khoản tập hợp CP sản xuất kinh doanh trong sổ kế toán và những tài liệu chi tiết cụ thể có tương quan để tổng hợp theo từng yếu tố chi phí pháp luật .

Nguyên tắc chung 

Tổng hợp cp sản xuất kinh doanh theo yếu tố được xác định và tuân thủ nguyên tắc chung: Căn cứ vào số phát sinh bên có của các Tài khoản phản ảnh yếu tố chi phí đối ứng với bên nợ các Tài khoản tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh, đã được phản ảnh trong sổ kế toán và các tài liệu có liên quan để tổng hợp theo từng yếu tố chi phí. tổng hợp cp sản xuất kinh doanh theo yếu tố

Yếu tố chi phí nguyên liệu và vật liệu ( Cvl )

Căn cứ vào số phát sinh bên Có của những TK152, TK153 đối ứng ghi Nợ cácTK tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh : TK142, 154, 242, 2413, 335, 621, 622, 627, 631, 641, 642. ( Vx )
Căn cứ vào những chứng từ và sổ kế toán tương quan ( sổ kế toán tương quan TK111, 331 … ) xác lập phần nguyên vật liệu mua ngoài dùng ngay vào SXKD không qua nhập, xuất kho ( Vm )
Căn cứ chứng từ, tài liệu phản ảnh vật tư không dùng hết tại những bộ phận, phế liệu tịch thu, tổng hợp trị giá vật tư không dùng hết và giá trị phế liệu. ( Vt )
Kế toán xác lập yếu tố chi phí nguyên vật liệu theo công thức sau :

CVL = VX + VM – VT

Yếu tố chi phí tiền lương và phụ cấp

Căn cứ số phát sinh bên Có TK334 đối ứng ghi Nợ các TK tập hợp chi phí SXKD
( Đã kể trên ) để tính toán tổng hợp.

Yếu tố chi phí BHX, BHYT, KPCĐ

Căn cứ số phát sinh bên Có của những TK3382, 3383,3384 đối ứng ghi Nợ những TK tập hợp chi phí SXKD ( Đã kể trên ) để giám sát tổng hợp

Yếu tố chi phí khấu hao TSCĐ

Căn cứ số phát sinh bên Có TK214 đối ứng ghi Nợ những TK tập hợp chi phí SXKD ( Đã kể trên ) để thống kê giám sát tổng hợp

Yếu tố chi phí dịch vụ mua ngoài

Căn cứ vào những tài liệu và sổ kế toán có tương quan đến TK331 để xác lập và tổng hợp về chi phí, dịch vụ mua ngoài dùng cho SXKD trong kỳ .

Yếu tố chi phí bằng tiền khác

Căn cứ vào những tài liệu và sổ kế toán có tương quan đến TK111, 112 … để xác lập và tổng hợp về chi phí bằng tiền khác dùng cho SXKD trong kỳ .

Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố của từng tháng, được tổng hợp lũy kế theo quí để lập báo cáo: “ Thuyết minh báo cáo Tài chính ” phần “ CP sản xuất kinh doanh theo yếu tố ”…

Công thức mối quan hệ giữa tổng chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố và các khoản mục trên Báo cáo kết quả kinh doanh của DNTM như sau:

Tổng CP sản xuất kinh doanh theo yếu tố = CP mua hàng phát sinh trong kỳ (Tổng phát sinh bên Nợ TK 1562 trong kỳ) + CP bán hàng + CP quản lý doanh nghiệp.

Trong doanh nghiệp sản xuất, tổng CP sản xuất kinh doanh theo yếu tố trên Thuyết minh báo cáo giải trình kinh tế tài chính cũng hoàn toàn có thể không bằng tổng Giá vốn hàng bán + CP bán hàng + CP quản trị doanh nghiệp trên Báo cáo hiệu quả kinh doanh nếu có sự chênh lệch đầu kỳ và cuối kỳ của thành phẩm và loại sản phẩm dở dang .
Công thức về mối quan hệ giữa tổng CP sản xuất kinh doanh theo công dụng ( trên Báo cáo hiệu quả kinh doanh ) và tổng CP sản xuất kinh doanh theo yếu tố ( trên Thuyết minh báo cáo giải trình kinh tế tài chính ) :
Giá vốn hàng bán + Cp bán hàng + Cp quản trị doanh nghiệp = Chi phí vật tư + Cp nhân công + Cp khấu hao và phân chia + Cp dịch vụ mua ngoài + Cp bằng tiền khác + ( Chênh lệch thành phẩm, loại sản phẩm dở dang đầu kỳ – cuối kỳ ) .
Hoặc Tổng CP sản xuất kinh doanh theo yếu tố = Giá vốn hàng bán + Cp bán hàng + Cp quản trị Doanh Nghiệp + Chênh lệch thành phẩm / loại sản phẩm dở dang CK / ĐK. ( Công thức trên hoàn toàn có thể cần kiểm soát và điều chỉnh 1 số ít ngoại lệ như khi có thành phẩm làm ra được sử dụng làm TSCĐ hoặc dụng cụ, … ) .

Dịch vụ kiểm toán CAF chúc quý doanh nghiệp kinh doanh nhiều thuận lợi

DỊCH VỤ KẾ TOÁN – TƯ VẤN THUẾ – DỊCH VỤ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

ĐC: 447/23 Bình Trị Đông, Bình Trị Đông A, Bình Tân, Hồ Chí Minh

Hotline: 098 225 4812 

HÃY GỌI NGAY CHO CHÚNG TÔI: 0867 004 821 ( 24/7 ) –  0971 373 146

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG ĐỂ HỖ TRỢ

Bài viết liên quan:

Dịch vụ kiểm toán uy tín tại Bình Dương

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính tại Long An

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính tại Bình Dương 

Dịch vụ lập hồ sơ giao dịch liên kết

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính

https://dichvukiemtoancaf.com/phi-dich-vu-kiem-toan.html

Tags: Dịch vụ kiểm toán BCTC, Dịch vụ kiểm toán, Công ty kiểm toán uy tín, Dịch vụ kế toán, Dịch vụ thành lập công ty, Dịch vụ kiểm toán BCTC, Dịch vụ kiểm toán, Công ty kiểm toán uy tín, Dịch vụ kế toán, Dịch vụ thành lập công ty, Dịch vụ kiểm toán BCTC, Dịch vụ kiểm toán uy tín tại bình dương, Dịch vụ kiểm toán độc lập, dich vu kiem toan, Dich vu kiem toan bao cao tai chinh, Xác định kết quả kinh doanh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *