articlewriting1

Cách tính dòng tiền là kiến thức cơ bản trong quản trị doanh nghiệp. Chỉ khi nắm rõ được sự lưu chuyển của dòng tiền, nhà quản trị mới có thể cân đối được thu chi, tránh tình trạng dòng tiền âm gây cản trở cho sự hoạt động và vận hành của doanh nghiệp.

Nội dung chính

  • Cách tính dòng tiền thuần trong hoạt động của doanh nghiệp
  • Bước 1: Tính dòng tiền thuần cho hoạt động sản xuất kinh doanh
  • Bước 2: Tính dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư
  • Bước 3: Tính dòng tiền thuần của các hoạt động tài chính
  • Bước 4: Tính dòng tiền thuần chung của doanh nghiệp
  • Cách tính dòng tiền bằng dự báo dòng tiền đơn giản cho nhà quản trị
  • Video liên quan

Cách tính dòng tiền thuần trong hoạt động của doanh nghiệp

Muốn biết được cách tính dòng tiền thuần, trước hết phải hiểu rõ dòng tiền thuần là gì?

Bạn đang đọc: Công thức tính dòng tiền

Dòng tiền thuần ( Net cash flow ) là khoản tiền thu được và sử dụng trong một doanh nghiệp kinh doanh thương mại. Dòng tiền thường được chia thành 3 loại chính là : Dòng tiền từ hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại, dòng tiền từ hoạt động giải trí góp vốn đầu tư ; dòng tiền từ hoạt động giải trí kinh tế tài chính. Dựa vào số liệu tổng hợp của 3 nhóm chính này, tất cả chúng ta sẽ tính được dòng tiền thuần theo từng bước dưới đây :

Bước 1: Tính dòng tiền thuần cho hoạt động sản xuất kinh doanh

Là những hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại những loại sản phẩm / dịch vụ để tạo ra lệch giá đa phần .Dòng tiền đi vào : là tiền thu được từ việc bán hàng, phân phối những loại dịch vụ, sàn chứng khoán, bản quyền, phí, hoa hồngDòng tiền đi ra : là tiền mặt trả lương cho nhân công, tiền nguyên vật liệu, thuế, trả lãi vay hàng thángCông thức tính :

Tiền thuần cho hoạt động sản xuất kinh doanh ꞊ Tổng dòng tiền đi vào tổng dòng tiền đi ra của hoạt động sản xuất kinh doanh.

Công thức tính dòng tiền

Bước 2: Tính dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư

Dòng tiền đi vào : gồm tiền thu thanh lý, tịch thu tiền cho vay, cổ tức và doanh thu được chiaDòng tiền ra : shopping thiết kế xây dựng gia tài dài hạn, trả nợ, lãi suất vay CPCông thức tính :

Dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư ꞊ Tổng dòng tiền đi vào tổng dòng tiền ra của hoạt động đầu tư.

Bước 3: Tính dòng tiền thuần của các hoạt động tài chính

Dòng tiền đi vào : là tiền thu từ việc bán CP, nhận vốn góp của chủ sở hữu, nhận được khoản vay từ ngân hàng nhà nước .Dòng tiền đi ra : Trả vốn góp, mua CP, trả nợ, cổ tức hoặc chia doanh thuCông thức tính :

Dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính ꞊ Tổng dòng tiền đi vào tổng dòng tiền đi ra của hoạt động tài chính.

Bước 4: Tính dòng tiền thuần chung của doanh nghiệp

Dòng tiền thuần chung của doanh nghiệp ꞊ Dòng tiền thuần từ hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại + Dòng tiền thuần từ hoạt động giải trí góp vốn đầu tư + Dòng tiền thuần từ hoạt động giải trí kinh tế tài chính .Công thức tính dòng tiền

Cách tính dòng tiền bằng dự báo dòng tiền đơn giản cho nhà quản trị

Dự báo dòng tiền là một công thức tính dòng tiền khác mà doanh nghiệp cần sử dụng. Dự báo dòng tiền giúp Dự kiến được số dư tiền mặt trong tương lai của doanh nghiệp. Từ đó, xác lập năng lực phân phối những nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính của doanh nghiệp bằng cách tính số dư tiền mặt hiện tại và cộng hoặc trừ những dòng tiền ra vào dự kiến trong tương lai. Cách tính dòng tiền này có ưu điểm là giúp doanh nghiệp đưa ra những quyết định hành động cho tương lai một cách sớm nhất như xem xét có nên hay không việc góp vốn đầu tư vào kinh doanh thương mại, đi vay, cho vay, bán gia tài, CP ?Công thức tính dòng tiền cho tương lai được mở màn bằng tổng số dư tiền mặt hiện tại + lượng tiền mặt muốn nhận trong quy trình tiến độ dự báo. ( Nguồn tiền này hoàn toàn có thể xuất phát từ người mua, tiền cho vay hoặc tiền của những nhà đầu tư. ) Sau đó, khấu trừ những khoản tiêu tốn dự kiến trong khoảng chừng thời hạn này như tiền lương, trả nợ và những loại ngân sách khác .Dự báo dòng tiền thường được triển khai định kỳ theo tuần, tháng, quý .

Công thức tính:

Lượng tiền ban đầu + lượng tiền vào dự kiến ​​- lượng tiền ra dự kiến ​​= Lượng tiền cuối kỳ

Công thức tính dòng tiền trên được vận dụng trong dự báo dòng tiền giúp doanh nghiệp phán đoán và đưa ra những quyết định hành động một cách đúng lúc, kịp thời. Đồng thời lập kế hoạch tiêu tốn rõ ràng để trấn áp nguồn tiền ra vào của doanh nghiệp .Nắm rõ cách tính dòng tiền trong doanh nghiệp không chỉ là trách nhiệm của kế toán mà còn là kĩ năng những nhà quản trị cần nắm vững. Có giám sát được sự hoạt động của dòng tiền thì doanh nghiệp mới kịp thời cân đối, bổ trợ và thống kê kinh tế tài chính một cách tốt nhất, tránh thực trạng dòng tiền âm trong một thời hạn dài sẽ làm hoạt động giải trí của doanh nghiệp đi theo khunh hướng xấu, thậm chí còn là dẫn đến phá sản .>> Giải đáp câu hỏi : kinh doanh thương mại dòng tiền là gì ?>> Làm thế nào để quản trị dòng tiền một cách hiệu suất cao

5 / 5 ( 1 bầu chọn)

Share on Facebook

Tweet on twitterShare on google +Pin to pinterest

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.