articlewriting1

Giá trị hiện tại của tiền là giá trị hiện tại của một khoản tiền hoặc dòng tiền trong tương lai với một tỷ suất sinh lợi đơn cử. Cách xác lập ?

Khác với việc xác lập giá trị tương lai của dòng tiền thì trên trong thực tiễn còn có lao lý về việc xác lập giá trị hiện tại của tiền theo như pháp luật. Việc xác lập giá trị hiện tại này đucợ hiểu một cách môm na đó chính là việc xác lập đúng mực giá của dòng tiền ở một thời gian nhất định.

1. Giá trị hiện tại của tiền là gì?

Giá trị hiện tại (PV) là giá trị hiện tại của một khoản tiền hoặc dòng tiền trong tương lai với một tỷ suất sinh lợi cụ thể. Các dòng tiền trong tương lai được chiết khấu theo tỷ lệ chiết khấu, và tỷ lệ chiết khấu càng cao thì giá trị hiện tại của các dòng tiền trong tương lai càng giảm. Xác định tỷ lệ chiết khấu thích hợp là chìa khóa để định giá đúng các dòng tiền trong tương lai, cho dù đó là thu nhập hay nghĩa vụ nợ.

Giá trị hiện tại cho biết rằng một lượng tiền ngày hôm nay có giá trị hơn một lượng tiền tựa như trong tương lai. Nói cách khác, giá trị hiện tại cho thấy rằng số tiền nhận được trong tương lai không đáng giá bằng số tiền nhận được ngày thời điểm ngày hôm nay. Tiền chưa tiêu ngày ngày hôm nay hoàn toàn có thể mất giá trị trong tương lai theo tỷ suất hàng năm ý niệm do lạm phát kinh tế hoặc tỷ suất sinh lợi nếu tiền được góp vốn đầu tư. Việc thống kê giám sát giá trị hiện tại tương quan đến việc giả định rằng tỷ suất lợi nhuận hoàn toàn có thể kiếm được từ những khoản tiền trong kỳ. Giá trị hiện tại được tính bằng cách lấy dòng tiền dự kiến ​ ​ trong tương lai từ một khoản góp vốn đầu tư và chiết khấu chúng trở lại thời gian hiện tại. Để làm như vậy, nhà đầu tư cần ba điểm tài liệu chính : dòng tiền dự kiến, số năm mà dòng tiền sẽ được thanh toán giao dịch và tỷ suất chiết khấu của chúng. Tỷ lệ chiết khấu là một yếu tố rất quan trọng trong việc tác động ảnh hưởng đến giá trị hiện tại, lãi suất vay chiết khấu càng cao thì giá trị hiện tại càng thấp và ngược lại.

Giá trị hiện tại = FV / (1+r)^n​

Trong đó:

– FV = Giá trị tương lai – r = Tỷ suất lợi nhuận – n = Số kỳ Nhập số tiền trong tương lai mà bạn mong đợi nhận được vào tử số của công thức .

Xem thêm: Giá trị tương lai của tiền là gì? Cách xác định

Xác định lãi suất vay mà bạn mong đợi nhận được từ giờ đây đến tương lai và điền tỷ suất dưới dạng số thập phân thay cho “ r ” trong mẫu số. Nhập khoảng chừng thời hạn dưới dạng số mũ “ n ” ở mẫu số. Vì vậy, nếu bạn muốn tính giá trị hiện tại của số tiền bạn dự kiến ​ ​ sẽ nhận được trong ba năm, bạn sẽ thêm số ba cho “ n ” ở mẫu số. Có một số máy tính trực tuyến, gồm có cả máy tính giá trị hiện tại này. Giá trị tương lai so với Giá trị hiện tại So sánh giá trị hiện tại với giá trị tương lai ( FV ) minh họa rõ nhất nguyên tắc giá trị thời hạn của tiền và nhu yếu tính phí hoặc trả thêm lãi suất vay dựa trên rủi ro đáng tiếc. Nói một cách đơn thuần, số tiền ngày hôm nay đáng giá hơn số tiền ngày mai vì thời hạn trôi qua. Giá trị tương lai hoàn toàn có thể tương quan đến dòng tiền trong tương lai từ việc góp vốn đầu tư tiền của ngày ngày hôm nay hoặc khoản giao dịch thanh toán trong tương lai thiết yếu để hoàn trả số tiền đã vay thời điểm ngày hôm nay.

Giá trị tương lai (FV) là giá trị của tài sản hiện tại tại một ngày cụ thể trong tương lai dựa trên tốc độ tăng trưởng giả định. Phương trình FV giả định tốc độ tăng trưởng không đổi và một khoản thanh toán trả trước không bị ảnh hưởng trong suốt thời gian đầu tư. Tính toán FV cho phép các nhà đầu tư dự đoán, với các mức độ chính xác khác nhau, số lợi nhuận có thể được tạo ra từ các khoản đầu tư khác nhau. Giá trị hiện tại (PV) là giá trị hiện tại của một khoản tiền hoặc dòng tiền trong tương lai với một tỷ suất sinh lợi cụ thể.

Giá trị hiện tại lấy giá trị tương lai và vận dụng tỷ suất chiết khấu hoặc lãi suất vay hoàn toàn có thể kiếm được nếu góp vốn đầu tư. Giá trị tương lai cho bạn biết một khoản góp vốn đầu tư đáng giá bao nhiêu trong tương lai trong khi giá trị hiện tại cho bạn biết bạn cần bao nhiêu tiền lúc bấy giờ để kiếm được một số tiền đơn cử trong tương lai.

Phê bình Giá trị Hiện tại

Như đã nêu trước đó, việc thống kê giám sát giá trị hiện tại tương quan đến việc đưa ra giả định rằng tỷ suất lợi nhuận hoàn toàn có thể kiếm được từ những khoản tiền trong một khoảng chừng thời hạn. Trong cuộc bàn luận ở trên, chúng tôi đã xem xét một khoản góp vốn đầu tư trong suốt một năm. Tuy nhiên, nếu một công ty quyết định hành động triển khai một loạt dự án Bất Động Sản có tỷ suất sinh lợi khác nhau cho mỗi năm và mỗi dự án Bất Động Sản, thì giá trị hiện tại sẽ trở nên kém chắc như đinh hơn nếu những tỷ suất sinh lợi kỳ vọng đó không trong thực tiễn. Điều quan trọng cần chú ý quan tâm là trong bất kể quyết định hành động góp vốn đầu tư nào, không có lãi suất vay nào được bảo vệ và lạm phát kinh tế hoàn toàn có thể làm xói mòn tỷ suất hoàn vốn của một khoản góp vốn đầu tư.

2. Cách xác định:

Giá trị hiện tại là khái niệm cho biết một lượng tiền thời điểm ngày hôm nay có giá trị hơn số tiền đó trong tương lai. Nói cách khác, số tiền nhận được trong tương lai không đáng giá bằng số tiền nhận được ngày ngày hôm nay. Nhận 1.000 đô la ngày hôm nay có giá trị hơn 1.000 đô la trong 5 năm kể từ giờ đây. Tại sao ? Một nhà góp vốn đầu tư hoàn toàn có thể góp vốn đầu tư 1.000 đô la ngày thời điểm ngày hôm nay và có lẽ rằng sẽ kiếm được tỷ suất lợi nhuận trong vòng 5 năm tới. Giá trị hiện tại có tính đến bất kể lãi suất vay nào mà một khoản góp vốn đầu tư hoàn toàn có thể kiếm được. Ví dụ : nếu một nhà đầu tư nhận được 1.000 đô la ngày thời điểm ngày hôm nay và hoàn toàn có thể kiếm được tỷ suất lợi nhuận 5 % mỗi năm, thì số tiền 1.000 đô la thời điểm ngày hôm nay chắc như đinh đáng giá hơn số tiền nhận được 1.000 đô la trong 5 năm kể từ giờ đây. Nếu một nhà đầu tư đợi năm năm với giá 1.000 đô la, thì sẽ có ngân sách thời cơ hoặc nhà đầu tư sẽ mất tỷ suất sinh lợi trong năm năm .
Lạm phát là quy trình Chi tiêu sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ tăng lên theo thời hạn. Nếu bạn nhận được tiền ngày hôm nay, bạn hoàn toàn có thể mua hàng với giá của ngày thời điểm ngày hôm nay. Có lẽ, lạm phát kinh tế sẽ khiến giá sản phẩm & hàng hóa tăng trong tương lai, điều này sẽ làm giảm nhu cầu mua sắm của đồng tiền của bạn. Số tiền không được tiêu tốn ngày hôm nay hoàn toàn có thể sẽ mất giá trị trong tương lai theo một tỷ suất hàng năm ý niệm nào đó, hoàn toàn có thể là lạm phát kinh tế hoặc tỷ suất sinh lợi nếu số tiền đó được góp vốn đầu tư. Công thức giá trị hiện tại chiết khấu giá trị tương lai cho đô la thời nay bằng cách bao thanh toán giao dịch theo tỷ suất hàng năm ý niệm từ lạm phát kinh tế hoặc tỷ suất lợi nhuận hoàn toàn có thể đạt được nếu góp vốn đầu tư một khoản tiền.

Tỷ lệ chiết khấu cho việc tìm kiếm giá trị hiện tại

Tỷ suất chiết khấu là tỷ suất sinh lợi góp vốn đầu tư được vận dụng để tính giá trị hiện tại. Nói cách khác, tỷ suất chiết khấu sẽ là tỷ suất hoàn vốn không có nếu nhà đầu tư chọn gật đầu một số tiền trong tương lai so với cùng một số tiền lúc bấy giờ. Tỷ lệ chiết khấu được chọn để thống kê giám sát giá trị hiện tại rất chủ quan vì đó là tỷ suất hoàn vốn kỳ vọng bạn sẽ nhận được nếu bạn đã góp vốn đầu tư số đô la ngày thời điểm ngày hôm nay trong một khoảng chừng thời hạn. Trong nhiều trường hợp, tỷ suất sinh lợi phi rủi ro đáng tiếc được xác lập và sử dụng làm lãi suất vay chiết khấu, thường được gọi là tỷ suất vượt rào. Tỷ suất bộc lộ tỷ suất lợi nhuận mà khoản góp vốn đầu tư hoặc dự án Bất Động Sản sẽ cần kiếm được để có giá trị theo đuổi. Lãi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ thường được sử dụng làm lãi suất vay phi rủi ro đáng tiếc vì Kho bạc được tương hỗ bởi chính phủ nước nhà Hoa Kỳ. Vì vậy, ví dụ, nếu Kho bạc hai năm trả lãi suất vay hoặc cống phẩm 2 %, khoản góp vốn đầu tư sẽ cần tối thiểu kiếm được hơn 2 % để biện minh cho rủi ro đáng tiếc. Tỷ lệ chiết khấu là tổng của giá trị thời hạn và lãi suất vay tương quan làm tăng giá trị tương lai về mặt toán học theo giá trị danh nghĩa hoặc tuyệt đối. Ngược lại, tỷ suất chiết khấu được sử dụng để tính giá trị tương lai tính theo giá trị hiện tại, được cho phép người cho vay giao dịch thanh toán số tiền hài hòa và hợp lý của bất kể khoản thu nhập hoặc nghĩa vụ và trách nhiệm nào trong tương lai tương quan đến giá trị hiện tại của vốn. Từ “ chiết khấu ” dùng để chỉ giá trị tương lai được chiết khấu xuống giá trị hiện tại. Việc giám sát chiết khấu hoặc giá trị hiện tại là cực kỳ quan trọng trong nhiều phép tính kinh tế tài chính. Ví dụ, giá trị hiện tại ròng, cống phẩm trái phiếu và nghĩa vụ và trách nhiệm lương hưu đều dựa trên giá trị chiết khấu hoặc giá trị hiện tại. Học cách sử dụng máy tính kinh tế tài chính để đo lường và thống kê giá trị hiện tại hoàn toàn có thể giúp bạn quyết định hành động xem bạn có nên đồng ý những ý kiến đề nghị như giảm giá tiền mặt, hỗ trợ vốn 0 % khi mua xe hay trả điểm khi thế chấp ngân hàng.

Ví dụ về giá trị hiện tại

Giả sử bạn có lựa chọn được trả 2000 đô la ngay thời điểm ngày hôm nay, kiếm 3 % hàng năm hoặc 2.200 đô la một năm kể từ giờ đây. Lựa chọn nào là tốt nhất ? Sử dụng công thức giá trị hiện tại, phép tính là USD 2,200 / ( 1 +. 03 ) 1 = $ 2135,92 PV = $ 2,135,92 hoặc số tiền tối thiểu mà bạn cần phải trả ngay ngày hôm nay để có $ 2,200 một năm kể từ giờ đây. Nói cách khác, nếu bạn được trả 2000 đô la ngày ngày hôm nay và dựa trên lãi suất vay 3 %, số tiền sẽ không đủ để mang lại cho bạn 2.200 đô la một năm kể từ giờ đây. Ngoài ra, bạn hoàn toàn có thể tính giá trị tương lai của 2000 đô la ngày ngày hôm nay trong thời hạn một năm : 2 nghìn x 1,03 = 2.060 đô la .
Giá trị hiện tại phân phối cơ sở để nhìn nhận tính công minh của bất kể quyền lợi hoặc nợ phải trả kinh tế tài chính nào trong tương lai. Ví dụ, một khoản giảm giá tiền mặt trong tương lai được chiết khấu theo giá trị hiện tại hoàn toàn có thể có giá trị hoặc hoàn toàn có thể không đáng giá khi có giá mua tiềm năng cao hơn. Cách tính kinh tế tài chính tương tự như cũng vận dụng cho khoản hỗ trợ vốn 0 % khi mua xe. Việc trả 1 số ít lãi suất vay cho giá nhãn dán thấp hơn hoàn toàn có thể mang lại hiệu suất cao tốt hơn cho người mua so với việc trả một khoản lãi suất vay cho giá nhãn dán cao hơn. Thanh toán điểm thế chấp ngân hàng ngay giờ đây để đổi lấy những khoản giao dịch thanh toán thế chấp ngân hàng thấp hơn sau này chỉ có ý nghĩa nếu giá trị hiện tại của khoản tiết kiệm chi phí thế chấp ngân hàng trong tương lai lớn hơn số điểm thế chấp ngân hàng được thanh toán giao dịch thời điểm ngày hôm nay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.