codecogseqn-11
Giá trị tương lai của dòng tiền là khái niệm đơn thuần của toán học về giá trị thời hạn của tiền tệ để xác lập giá trị và lợi suất của một khoản góp vốn đầu tư. nhờ vào đó nhà đầu tư đủ nội lực định giá và so sánh những khoản góp vốn đầu tư và phân chia kinh tế tài chính .

Cùng Isinhvien tìm hiểu giá trị tương lai của dòng tiền là gì và công thức tính như thế nào trong bài viết dưới đây nhé

Giá trị tương lai của dòng tiền là gì? Công thức tính và ví dụ 2Hình minh họa

Định nghĩa giá trị tương lai của dòng tiền?

Giá trị tương lai của tiền trong tiếng Anh là Future Value of Money, viết tắt là FVGiá trị tương lai của tiền được hiểu là giá trị tương tai của một khoản tiền hoặc dòng tiền ở thời điểm hiện tại.

Việc sử dụng Công thức Giá trị Tương lai là rất lớn và giúp chúng ta có nhiều thông tin và có tầm nhìn xa hơn:

 • Cách sử dụng tốt nhất của công thức giá trị tương lai là để tìm ra giá trị của các khoản đầu tư sẽ có giá trị sau một khoảng thời gian.
 • Công ty Tài chính Doanh nghiệp sử dụng công thức Giá trị tương lai để đưa ra các quyết định hiệu quả trong việc định giá chi phí vốn.
 • Bạn có thể tính số lần trả góp trên số tiền vay
 • Bạn có thể tính toán số tiền tiết kiệm cần thiết để đạt được mục tiêu tài chính khi lợi nhuận gộp trong nhiều năm có hiệu quả với bạn.
 • Tính toán niên kim, thu nhập của các khoản đầu tư theo thời gian.

Công thức tính giá trị tương lai của dòng tiền

Giá trị của tiền không được giữ nguyên ; nó giảm hoặc tăng do lãi suất vay và thực trạng lạm phát kinh tế, giảm phát làm cho giá trị của đồng xu tiền ít giá trị hơn hoặc có giá trị hơn trong tương lai. Nhưng để lập kế hoạch kinh tế tài chính về những gì tất cả chúng ta mong đợi tiền cho những tiềm năng trong tương lai của mình, tất cả chúng ta giám sát giá trị tương lai của số tiền bằng cách sử dụng một tỷ suất thích hợp trong một công thức tương lai .

Công thức Giá trị Tương lai cho tất cả chúng ta giá trị tương lai của tiền theo nguyên tắc hoặc dòng tiền tại một thời kỳ nhất định .
Công thức tính giá trị tương lại của dòng tiền

Trong đó:

 • FV là Giá trị tương lai của dòng tiền, PV là Giá trị hiện tại của dòng tiền,
 • r là tỷ lệ được lấy để tính toán bằng cách tính mọi thứ trong đó, n là số năm

Giá trị tương lai của một khoản góp vốn đầu tư nhờ vào vào nhu cầu mua sắm mà nó sẽ có và cống phẩm của những khoản góp vốn đầu tư trên vốn .
Bây giờ, tích góp của lạm phát kinh tế và cống phẩm góp vốn đầu tư được tính trong một thuật ngữ là tỷ suất lợi nhuận gộp trong kỳ .
Vì vậy ,

GIÁ TRỊ TƯƠNG LAI = GIÁ TRỊ HIỆN TẠI + TĂNG LÃI SUẤT ĐẦU TƯ

Bây giờ để thống kê giám sát giá trị tương lai này, tất cả chúng ta cần hiểu giá trị được đo lường và thống kê sẽ được sử dụng với tỷ suất lợi nhuận gộp qua những năm trên giá trị hiện tại của vốn .

Ví dụ minh họa: Tính giá trị tương lai của 15.000.000 đồng được cho vay với lãi suất 12% mỗi năm trong 10 năm.

Cách 1: Tính theo công thức

Công thức tính giá trị dòng tiền tương laiTa có :

 • PV = 15.000.000
 • R = 12%
 • N = 10
FV = PV (1 + R) n = 15.000.000 (1 + 0,12) 10 = 46.587.720

Vậy giá trị tương lai của 15.000.000 đồng sau 10 năm với lãi suất vay là 12 % là 46.587.720 đồng

Cách 2: tính dựa theo công thức

GIÁ TRỊ TƯƠNG LAI = GIÁ TRỊ HIỆN TẠI + TĂNG LÃI SUẤT ĐẦU TƯ

Lãi 12 % và vốn là 15.000.000 đồng
Vì vậy Giá trị tương lai sẽ bằng 15.000.000 + 1.800.000 = 16.800.000 đồng

Bây giờ để giám sát cho 2 năm, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể đo lường và thống kê bằng cách :
16.800.000 + 2.016.000 = 18.816.000 đồng

Mà cũng có thể được viết là 15.000.000 (1.12) ^ 2  = 18.816.000 đồng

Vậy sau 10 năm giá trị dòng tiền là :

FV = 15.000.000 (1.12) ^ 10 = 46.587.720

Như vậy, để tính giá trị tương lai của dòng tiền sẽ có 2 cách tính theo 2 công thức ở trên .

Lời kết

Tính toán giá trị tương lai của dòng tiền là cực kỳ thiết yếu và đóng vai trò quan trọng trong việc góp vốn đầu tư của một cá thể hay doanh nghiệp. Bài viết trên Isinhvien chỉ biểu lộ một vài góc nhìn của giá trị tương lai của dòng tiền, nội dung chi tiết cụ thể hơn sẽ có trong phân mục Kế toán kinh tế tài chính, những bạn fan hâm mộ hoàn toàn có thể bấm vào để tìm hiểu và khám phá sâu hơn nhé .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.