image1-3
Excel đang là một trong những công cụ tương hỗ đắc lực cho những chủ góp vốn đầu tư đo lường và thống kê những yếu tố tương quan đến dự án Bất Động Sản để quyết định hành động góp vốn đầu tư hay không. Và để giúp việc làm tính dòng tiền dự án Bất Động Sản excel trở nên thuận tiện, đúng mực, nhanh gọn, ứng dụng excel đã cho sinh ra nhiều những hàm tính .

Để thuận tiện hơn cho kế toán trong việc quản lý, dưới đây những hàm kế toán excel đơn giản nhưng kế toán hay dùng và những phần mềm kế toán excel đơn giản kế toán cần biết.

Các hàm tính dòng tiền dự án excel

Hàm PV

Hàm PV có công dụng tính giá trị hiện tại của những khoản tiền đều đặn phát sinh trong những tiến trình với điều kiện kèm theo tỷ suất không đổi .

Cú pháp hàm: = PV(rate, nper, fv, type).

Trong đó :

 • Rate là tỷ suất/giai đoạn.
 • Nper chỉ tổng số các giai đoạn có khoản tiền phát sinh đều đặn.
 • Pmt là số tiền phát sinh đều đặn mỗi giai đoạn. Nếu không điền giá trị của chỉ số này thì cần phải điền giá trị fv theo cú pháp trên.
 • FV là giá trị tương lai. Khi không có giá trị FV thì chương trình sẽ mặc định là 0 và phải có giá trị Pmt.
 • Type có giá trị là 0 hoặc 1. Nếu là 0 hoặc không điền gì nghĩa là các khoản tiền phát sinh vào cuối các giai đoạn. Còn nếu type là 1 tức các khoản tiền phát sinh vào đầu các giai đoạn.

Hàm FV

Đây là hàm dùng để tính giá trị tương lai của những khoản tiền phát sinh đều đặn trong một khoảng chừng thời khi tỷ suất không đổi .

Cú pháp hàm: = FV(rate, nper, pmt, pv, type)

Trong đó :

 • Rate là tỷ suất của khoảng thời gian, giai đoạn đó theo tháng, quý, nửa năm hoặc năm,…
 • Nper là con số chỉ tổng số các giai đoạn có khoản tiền phát sinh một cách đều đặn.
 • Pmt là khoản tiền phát sinh đều trong mỗi giai đoạn.
 • Pv là giá trị hiện tại. Nếu không điền thì chương trình sẽ được ngầm định là 0 và phải điền giá trị của pmt.
 • Type là chỉ số cho biết khoản tiền đều phát sinh ở cuối hoặc đầu giai đoạn. Nếu không điền hoặc điền số 0 là thể hiện các khoản tiền phát sinh vào cuối các giai đoạn. Còn nếu điền giá trị là 1 tức là các khoản tiền phát sinh vào đầu các giai đoạn.

Cách tính hàm FV

Hàm IPMT

Hàm excel IPMT có công dụng tính khoản trả lãi của một khoản góp vốn đầu tư nhất định trong một quy trình tiến độ đơn cử với những khoản trả đều đặn cùng lãi suất vay không đổi .

Cú pháp: = IPMT(rate, per, nper, pv, fv, type).

Trong đó :

 • Rate là tỷ suất/giai đoạn hoặc lãi suất.
 • Per chính là giai đoạn cần tính khoản trả lãi.
 • Nper: tổng số các giai đoạn có khoản tiền phát sinh một cách đều đặn.
 • Pv là giá trị hiện tại.
 • Fv là giá trị tương lai. Nếu không điền giá trị của chỉ số này thì excel sẽ tự mặc định là 0.
 • Type có giá trị là 0 nếu khoản tiền phát sinh vào cuối giai đoạn. Có giá trị là 1 nếu khoản tiền phát sinh rơi vào đầu giai đoạn.

Hàm NPV

Chức năng của hàm này là tính giá trị hiện tại thuần của một công cuộc góp vốn đầu tư dự án Bất Động Sản .

Cú pháp: = NPV(rate, value 1, value 2,…)

Trong đó :

 • Rate: tỷ suất chiết khấu của mỗi giai đoạn.
 • Value 1, value 2,… là giá trị các khoản thu và chi tương ứng theo thứ tự của dòng tiền. Trong hàm NPV của excel thì các giá trị value này có thể đạt mức tối đa là 29.

Hàm NPV tính giá trị hiện tại thuần của một công cuộc đầu tư dự án

Hàm IRR

Đây là hàm dùng để tính hệ số hoàn vốn nội bộ.

Hàm có cú pháp như sau: = IRR (values, guess).

Trong đó :

 • Values là các giá trị của các khoản thu và chi và chúng cũng được sắp xếp tương ứng với thứ tự dòng tiền theo thời gian. Đồng thời, để tính được hệ số hoàn vốn nội bộ, values phải có ít nhất 1 giá trị dương và 1 giá trị âm.
 • Guess là một hệ số hoàn vốn nội bộ mà chủ đầu tư dự đoán. Nếu như không điền thì chương trình sẽ được mặc định dùng con số 10% để tính toán.

Như vậy, trên đây đã trình làng tới bạn đọc những hàm tính dòng tiền dự án Bất Động Sản excel. Hi vọng trải qua chúng bạn đọc sẽ có được cách giám sát nhanh gọn, giúp đưa ra được quyết định hành động góp vốn đầu tư tốt nhất trong thời hạn ngắn !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.