articlewriting1

Trong phần trước, chúng ta đã tìm hiểu về những phương pháp có phần đơn giản nhưng dễ áp dụng. Không ngạc nhiên khi vẫn còn một số hạn chế nhất định, phần tiếp theo này, BAC sẽ gửi đến bạn đọc các phương pháp còn lại.

Tham khảo: 5 phương pháp đánh giá hiệu quả của một dự án đầu tư (Phần 1)

1. Phương pháp giá trị hiện tại thuần

Đây là chiêu thức nhìn nhận dự án theo tiêu chuẩn giá trị hiện tại thuần của dự án. Giá trị này được tính bằng số lượng chênh lệch giữa giá trị hiện tại những dòng tiền thuần với số vốn đầu tư bắt đầu .

NPV : Giá trị hiện tại thuần của khoản đầu tư dài hạn của đầu tư .
CFt : Khoản tiền thu từ đầu tư ở năm thứ t .
ICt : Vốn đầu tư ở năm thứ t .
n : Vòng đời của khoản đầu tư .
r : Tỷ lệ chiết khấu hay tỷ suất hiện tại hoá .
Kết quả nhìn nhận dự án đầu tư :

  • Nếu giá trị hiện tại thuần của dự án tính được là số âm (NPV<0) thì dự án bị loại.
  • Nếu giá trị hiện tại thuần của dự án bằng 0 (NPV=0) thì nhà đầu tư cần cân nhắc đến các yếu tố khác, điều kiện, khả năng và sự cần thiết của dự án để quyết định.
  • Nếu giá trị hiện tại thuần của dự án tính được là số dương (NPV>0) thì dự án có thể được chấp nhận. Trong trường hợp, có nhiều dự án xung khắc với nhau và tuổi thọ không bằng nhau, dự án nào không bị giới hạn về khả năng huy động vốn có giá trị hiện tại thuần lớn nhất sẽ được chọn.

Yếu tố giá trị thời hạn của tiền tệ đã được đưa vào công thức, năng lực đo lường và thống kê trực tiếp giá trị tăng thêm do vốn đầu tư mang về chính là ưu điểm của giải pháp này. Tuy nhiên, hạn chế của nó là không phản ánh được mức sinh lời trên mỗi đồng vốn đầu tư, không cho nhà đầu tư thấy được mối quan hệ giữa mức sinh lời của ngân sách sử dụng vốn và vốn đầu tư. Đối với những dự án không giống hệt về mặt thời hạn hoặc được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên khi ngân sách bị số lượng giới hạn sẽ không được ra được hiệu quả đúng chuẩn .

2. Phương pháp tỷ suất doanh lợi nội bộ

Tỷ suất doanh lợi nội bộ hay lãi suất vay hoàn vốn nội bộ ( IRR ) là lãi suất vay mà chiết khấu với mức lãi suất vay đó làm giá trị hiện tại của dòng tiền thuần hằng năm trong tương lai của dự án bằng với số vốn đầu tư khởi đầu ( tức NPV = 0 ). Trở lại công thức tính NPV ở trên :

Trong đó những giá trị NPV, CFt, Ict như đã chú thích ở trên
IRR : Tỷ suất doanh lợi nội bộ của khoản đầu tư ( hay dự án đầu tư ). Có hai cách tính IRR :

  • Cách 1: Phương pháp thử và sai số

Tự chọn một lãi suất vay r tùy ý để tính NPV của dự án, nếu :
NPV > 0 thì thử lại bằng cách nâng lãi suất vay tự chọn lên .
NPV < 0 thì hạ lãi suất vay tự chọn xuống . Cho đến khi giá trị hiện tại thuần bằng hoặc giao động 0 ( NPV = 0 ) thì lãi suất vay đó chính là tỷ suất doanh lợi nội bộ .

  • Cách 2: Phương pháp nội suy

Để tính tỷ suất doanh lợi nội bộ theo cách này, cần triển khai 3 bước :
Bước 1 : Chọn một lãi suất vay r1 tùy ý để tính NPV1 theo r1 sao cho NPV1 > 0 .
Bước 2 : Chọn một lãi suất vay r2 tùy ý để tính NPV2 theo r2 sao cho NPV2 < 0 . Bước 3 : Tính tỷ suất doanh lợi nội bộ theo công thức sau :

IRR
IRR = r : cần xem xét những yếu tố khác, điều kiện kèm theo, năng lực của nhà đầu tư để quyết định hành động .
IRR > r : dự án được chọn. Trường hợp có nhiều dự án xung khắc thì chọn dự án có IRR cao nhất để đầu tư .
Ưu điểm của chiêu thức này là có gồm có cả yếu tố giá trị thời hạn của tiền tệ, so sánh mức độ sinh lời với ngân sách sử dụng vốn, nhìn nhận năng lực bù ngân sách sử dụng vốn so với rủi ro đáng tiếc. Vẫn còn một vài hạn chế trong giải pháp đó là thu nhập dự án được giả định tái đầu tư với lãi suất vay bằng tỷ suất doanh lợi của dự án, không tương thích với thực tiễn. Ngoài ra, việc không chú trọng quy mô của vốn đầu tư hoàn toàn có thể dẫn đến Kết luận không đúng chuẩn khi nhìn nhận, khó khăn vất vả khi lựa chọn dự án có nhiều IRR .

3. Phương pháp chỉ số sinh lời

Chỉ số sinh lời là thước đo năng lực sinh ra doanh thu của một dự án đầu tư có tính đến yếu tố giá trị thời hạn của tiền tệ. Chỉ số sinh lời được tính bằng tỷ suất giữa giá trị hiện tại của thu nhập từ đầu tư và giá trị vốn đầu tư hiện tại .

PI : Chỉ số sinh lời của dự án .
CFt : Khoản thu đầu tư trong năm thứ t .
ICt : Vốn đầu tư ở năm t .
r : Tỷ suất chiết khấu ( thường được sử dụng là ngân sách sử dụng vốn )
Sau khi đã xác lập được chỉ số sinh lời của dự án, dựa vào những trường hợp sau để nhìn nhận :
PI < 1 : dự án bị loại . PI = 1 : tùy vào điều kiện kèm theo thực tiễn của nhà đầu tư để quyết định hành động có nên chọn hay không . PI > 1 : chọn dự án. Trường hợp có nhiều dự án thì dự án nào có chỉ số sinh lời cao nhất sẽ được chọn .
Phương pháp này có ưu điểm là cho thấy mối liên hệ giữa những khoảng chừng thu nhập do dự án mang lại với số vốn đầu tư, yếu tố giá trị tiền tệ theo thời hạn cũng được tính đến, hoàn toàn có thể so sánh những dự án có vốn đầu tư khác nhau để chọn ra dự án sinh lời nhiều nhất với số vốn tương thích ngân sách. Nhưng vẫn sống sót một hạn chế đó là không phản ánh trực tiếp giá trị tăng thêm của dự án .
Như vậy là tất cả chúng ta đã điểm qua toàn bộ 5 chiêu thức để nhìn nhận một dự án đầu tư. Mong rằng bài viết đã mang đến những kiến thức và kỹ năng có ích cho bạn đọc, đừng quên đón xem những nội dung mới sẽ được update tiếp tục tại BAC’s Blog .

Nguồn tham khảo:

https://www.dantaichinh.com/
http://quantri.vn/

Nhu cầu giảng dạy doanh nghiệp

BAC

là đơn vị đào tạo BA đầu tiên tại Việt Nam. Đối tác chính thức của IIBA quốc tế. Ngoài các khóa học public, BAC còn có các khóa học in house dành riêng cho từng doanh nghiệp. Chương trình được thiết kế riêng theo yêu cầu của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp giải quyết những khó khăn và tư vấn phát triển.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.