aaa-76

Khi công chức, viên chức thăng hạng, nâng ngạch … có 1 số ít trường hợp sẽ được hưởng hệ số chênh lệch bảo lưu. Vậy loại hệ số này là gì ? Ai được hưởng và tính hưởng thế nào ?

Hệ số chênh lệch bảo lưu là gì? Khi nào được hưởng?

Hiện nay, pháp lý chưa có văn bản này định nghĩa đơn cử về hệ số chênh lệch bảo lưu. Tuy nhiên, tại những văn bản hướng dẫn về xếp lương cán bộ, công chức, viên chức khi nâng ngạch, chuyển ngạch cán bộ, công chức, viên chức có đề cập đến loại hệ số này .

Cụ thể, tại Mục II Thông tư 02/2007 / TT-BNV về xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức, Bộ Nội vụ có hướng dẫn về hệ số chênh lệch bảo lưu như sau :

– Khi nâng ngạch công chức, viên chức: Có tổng hệ số lương cộng phụ cấp thâm niên vượt khung đang hưởng ở ngạch cũ lớn hơn hệ số lương ở bậc cuối cùng trong ngạch mới.

Lưu ý: Hệ số chênh lệch bảo lưu trong trường hợp này được hưởng trong suốt thời gian cán bộ, công chức, viên chức xếp lương ở ngạch mới.

– Khi chuyển ngạch trong cùng loại công chức, viên chức: Hưởng thêm hệ số chênh lệch bảo lưu cho bằng hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ nếu được bổ nhiệm vào ngạch mới có hệ số lương cùng bậc thấp hơn ngạch cũ.

– Khi chuyển công tác: Được xác định bằng chênh lệch giữa hệ số lương cấp hàm (hoặc hệ số nâng lương lần 1 hoặc lần 2) đang hưởng khi chuyển công tác so với hệ số lương cộng với phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) được chuyển (theo điểm b khoản 6 mục III Thông tư 79/2005/TT-BNV).

Lưu ý: Hệ số chênh lệch bảo lưu này được hưởng tối thiểu 18 tháng kể từ ngày chuyển công tác, được tính tròn số sau dấu phẩy 2 số.

Như vậy, hoàn toàn có thể thấy, hệ số này mặc dầu không có định nghĩa đơn cử nhưng hoàn toàn có thể hiểu đây là hệ số dùng để “ cân đối ” mức lương mới khi cán bộ, công chức, viên chức nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển công tác làm việc so với mức lương đang hưởng nhằm mục đích bảo vệ quyền, quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức .

aaa-78
Cách tính hệ số chênh lệch bảo lưu như thế nào?

Hiện nay, theo lao lý tại Thông tư 04/2019 / TT-BNV, công thức tính mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu như sau:

Mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu = Mức lương cơ sở x hệ số chênh lệch bảo lưu hiện hưởng (nếu có)

Trong đó :Mức lương cơ sở lúc bấy giờ theo Nghị định 38/2019 / NĐ-CP là 1,49 triệu đồng / tháng ;Hệ số chênh lệch bảo lưu hiện hưởng được tính theo pháp luật của Thông tư 02/2007 của Bộ Nội vụ :

Khi nâng ngạch công chức, viên chức

Hệ số chênh lệch bảo lưu = ( Tổng hệ số lương cũ cộng với phụ cấp thâm niên vượt khung đang hưởng ) – hệ số lương ở bậc sau cuối ở hạng mới

Khi chuyển ngạch trong cùng loại công chức, viên chức

Hệ số chênh lệch bảo lưu = Hệ số lương ở ngạch cũ – hệ số lương ở ngạch mới

Trên đây là quy định về hệ số chênh lệch bảo lưu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.