aaa-72

Có hàm số cầu một hàng hóa A như sau : Q = – 2 * P + 120 ( có thế viết thành P = – 50% Q + 60 )

Yêu cầu:

  1. Hãy xác định hệ số co giãn của cầu tại 3 mức giá: P= 40, P=30 và P=20, và cho biết xu hướng thay đổi của mức độ co giãn khi giá càng thấp?
  2. Tại ba mức giá này, muốn tăng doanh thu, người bán nên tăng hay giảm giá?

Lời giải

Câu 1:

a ) Tại mức giá P = 40, ta xác lập được mức sản lượng Q = 40 ( thế vào phương trình đường cầu ). Dựa vào công thức dưới đây

Hệ số co giãn tại mức giá P=40:  E­D=a*P/Q = -2*40/40 = -2

b ) Tại mức giá P = 30, ta xác lập được mức sản lượng Q = 60 ( thế vào phương trình đường cầu )
Hệ số co và giãn E ­ D = a * P. / Q. = – 2 * 30/60 = – 1
c ) Tại mức giá P = 20, ta xác lập được mức sản lượng Q = 80 ( thế vào phương trình đường cầu )

Hệ số co giãn E­D=a*P/Q = -2*20/80 = -1/2

Vậy khi mức giá càng cao thì mức độ co và giãn càng cao ( trị tuyệt đối của hệ số co và giãn )

Câu 2:

a ) Tại mức giá P = 40, ta xác lập được E ­ D = a * P. / Q. = – 2 * 40/40 = – 2 như tác dụng câu trên. Vì │ ED │ > 1 nên cầu co và giãn nhiều tại mức giá này. Trong trường hợp này, người bán cần giảm giá để tăng lệch giá ( theo kim chỉ nan ) .
Kiểm chứng : Khi P = 40, Q = 40 => TR = 1600. Nếu giảm giá P. từ 40 xuống còn 30, khi đó lượng tăng lên đến 60 ( Q = 60 ) => TR = 1800 ( 30 * 60 )

b) Tại mức giá P=30, ta xác định được E­D=a*P/Q = -2*30/60 = -1 như kết quả câu trên. Vì │ED│=1 nên cầu co giãn đơn vị tại mức giá này. Trong trường hợp này, người bán cần giữ giá để giữ doanh thu ở mức cao nhất (theo lý thuyết).

c ) Tại mức giá P = 20, ta xác lập được E ­ D = a * P. / Q. = – 2 * 20/80 = – 50% như tác dụng câu trên. Vì │ ED │ < 1 nên cầu co và giãn ít tại mức giá này. Trong trường hợp này, người bán cần tăng giá để tăng lệch giá ( theo triết lý ) . Kiểm chứng : Khi P = 20, Q = 80 => TR = 1600. Nếu tăng giá P. từ 20 lên 25, khi đó lượng cầu giảm còn 70 ( Q = 70 ) => TR = 1750 ( 25 * 70 )

Như vậy để tăng doanh thu, người bán cần biết hàng hóa mình đang bán co giãn nhiều hay ít trước khi quyết định. Nếu co giãn nhiều thì nên giảm giá, ngược lại nếu cầu co giãn ít thì nên tăng giá. Muốn biết mặt hàng/hàng hóa nào có tính chất co giãn ra sao, hãy cùng chúng tôi nghiên cứu tiếp nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.