aaa-71

 Hệ số co giãn

 1. Hệ số co và giãn của cầu theo giá
 2. Hệ số co và giãn của cung theo giá
 3. Hệ số co và giãn của cầu theo thu nhập
 4. Hệ số co giãn của cầu theo giá cả hàng hóa
  liên quan

I. Hệ số co giãn của cầu theo giá

Hệ số co và giãn của cầu theo giáKhái niệm pháp tínhPhương Phân loạigiãn của cầuHệ số co theo giá dọc theo đường cầu tuyến tínhCác tác nhân ảnh hưởng tác động đến hệ số co và giãn của cầu theo giágiữa hệ số co Mối quan hệ giãn của cầu theo giá, Chi tiêu và lệch giá

1. Khái niệm

 • Hệ số co giãn của cầu theo giá cho biết một phần trăm
  thay đổi giá dẫn đến bao nhiêu phần trăm thay đổi lượng cầu.

Lưu ý :

 • Hệ số co giãn là con số thuần túy, không có đơn vị đo
 • Hệ số co giãn của cầu theo giá nhỏ hơn hoặc bằng 0

Ví dụ

Thị Trường hàng hóa A có phương trình đường cầu QD = – 2P + 80 a. Tại mức giá P = 10, tính hệ số co và giãn của cầu theo giá. b. Trong khoảng chừng P = 10 đến P = 20, tính hệ số co và giãn của cầu theo giá .a. Tại mức giá P. = 10 : Q = – 2 x 10 + 80 = 60 𝐸 ௉ ஽ = 𝑄 ௉ ᇱ𝑃𝑄 = − 2. 1060 = − 13 b. Tại P. 1 = 10 có Q. 1 = 60 Tại P. 2 = 20 có Q. 2 = – 2 x 20 + 80 = 40 𝐸 ௉ ஽ = 𝑄𝑃ଶଶ − 𝑄 − 𝑃ଵଵ. 𝑄𝑃ଶଶ + 𝑃 + 𝑄ଵଵ= 40 − 6020 − 10 + 60 20 + 10 = − 0 ,

3. Phân loại

 • Th1 : 𝑬𝑷𝑫 = 𝟎
 • P. đổi khác, Q. không đổi
 • Cầu trọn vẹn không co và giãn
 • Đường cầu thẳng đứng, song song với trục tung P.

Q * QDO78

3. Phân loại

 • Th2 : 𝑬𝑷𝑫 = ∞
 • Chỉ có một mức giá P. duy nhất, ở mọi mức sản lượng khác 0
 • Cầu trọn vẹn co và giãn
 • Đường cầu nằm ngang, song song với trục hoành. P

P. *Q.DO

3. Phân loại

 • Th3: 𝑬𝑷𝑫 = 1
  • Khi phần trăm thay đổi của lượng bằng đúng phần trăm thay
   đổi của giá, giá tăng 1% làm lượng cầu giảm đúng 1%
  • Cầu co giãn đơn vị

4. Hệ số co giãn của cầu theo giá dọc theo đường cầu tuyến tính

Đường cầu tuyến tính QD = a P + bE ୔ ୈ = Qᇱ ୔P. Q = a .P. Q.

 • Q = 0, P ≠0 E =∞
 • Q ≠ 0, P =0 E =

| E | = 1| E | = ∞ | E | > 1| E | < 1 | E | = 0P.0 Q.

5. Các nhân tố tác động đến hệ số co giãn của cầu theo giá

 • Tính chất của sản phẩm & hàng hóa
  • Hàng hóa thiết yếu (ví dụ như lương thực, nhiên liệu):, cầu ít co giãn
 • Hàng hóa xa xỉ ( kim cương, du thuyền, … ) : , cầu co và giãn
 • Sự sẵn có của sản phẩm & hàng hóa thay thế sửa chữa
 • Hàng hóa sửa chữa thay thế không sẵn có : , cầu ít co và giãn
 • Hàng hóa thay thế sửa chữa sẵn có : u co và giãn
 • Khoảng thời hạn kể từ khi giá đổi khác
  • Hàng hóa ít lâu bền như lương thực, xăng dầu,…
   • Trong khoảng thời ngắn, do chưa tìm được nguồn thay thế, cầu ít co giãn
   • Trong khoảng thời gian dài, tìm được nguồn thay thế, cầu co giãn
  • Hàng hóa lâu bền như máy giặt, tủ lạnh, ô tô
   • Trong khoảng thời ngắn, cầu co giãn
   • Trong khoảng thời gian dài, cầu ít co giãn
 • Tỷ trọng thu nhập tiêu tốn cho sản phẩm & hàng hóa đó
 • Tỷ trọng nhỏ hơn thì cầu ít co và giãn hơn
 • Tỷ trọng lớn hơn thì cầu co và giãn nhiều hơn

6. Mối quan hệ giữa giá, tổng doanh thu và hệ số co giãn của cầu theo giá

 • Khi hàng hóa có cầu co giãn
  theo giá

TR ( total revenue ) = P x Q.P.0 Q.P D1

Q. 1TR 1P. 2Q. 2TR 2 Giá sản phẩm & hàng hóa tăng Tổng doanh thu giảm1516P.Cầu trọn vẹn co và giãn Cầu co và giãn Cầu co và giãn đơn vị chức năng Cầu ít co và giãnTR TR maxQ.Cầu trọn vẹn không co và giãn  Mối quan hệ giữa giá, tổng doanh thu và hệ số co và giãn của cầu theo giá dọc theo đường cầu tuyến tínhQ.

II. Hệ số co giãn của cung theo giá

1. Khái niệm

2. Phương pháp tính

3. Phân loại

4. Các nhân tố tác động đến hệ số co giãn của cung theo giá

1. Khái niệm

 • Hệ số co giãn của cung theo giá cho biết một

Phần Trăm đổi khác giá dẫn đến bao nhiêu Phần Trăm đổi khác lượng cung

4. Các nhân tố tác động đến hệ số co giãn của cung theo giá

 • Khả năng sửa chữa thay thế của những yếu tố sản xuất :
 • nhiềukhả năng sửa chữa thay thế : cung co giãnnhiều
 • ít năng lực sửa chữa thay thế : cung co và giãn ít .
 • Khoảng thời hạn cho những quyết định hành động đáp ứng :
  • trong ngắn hạn: các quyết định cung ứng khó điều chỉnh
   hơn trong dài hạn nên hệ số co giãn của cung trong ngắn
   hạn thường nhỏ hơn trong dài hạn

III. Hệ số co giãn của cầu theo thu nhập

1. Khái niệm
 • Hệ số co giãn của cầu theo thu nhập cho biết một phần trăm thay đổi thu nhập dẫn đến bao nhiêu phần trăm thay đổi lượng cầu.

III. Hệ số co giãn của cầu theo thu nhập

IV. Hệ số co giãn của cầu theo giá cả hàng hóa khác

1. Khái niệm

 • Hệ số co giãn của cầu theo giá cả hàng hóa khác cho biết một phần trăm thay đổi giá hàng hóa khác dẫn đến bao nhiêu phần trăm thay đổi lượng cầu về hàng hóa đang xem xét.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.