aaa-80

Độ co giãn của cầu theo giá (Price Elasticity of Demand)

Định nghĩa

Độ co giãn của cầu theo giá trong tiếng Anh là Price Elasticity of Demand. Độ co giãn của cầu theo giá là sự thay đổi của lượng cầu khi có sự thay đổi của giá.

Đặc trưng

– Cầu về một sản phẩm & hàng hóa được coi là co và giãn với Ngân sách chi tiêu nếu lượng cầu đổi khác mạnh khi giá biến hóa .- Cầu được coi là không co và giãn nếu lượng cầu chỉ đổi khác ít hoặc không biến hóa khi giá biến hóa .Câu hỏi đặt ra là : Những tác nhân nào quyết định hành động đến nhu yếu về một sản phẩm & hàng hóa co và giãn hay không co và giãn hoặc co và giãn nhiều hay ít ?Do nhu yếu về một sản phẩm & hàng hóa bất kể phụ thuộc vào vào sở trường thích nghi của người tiêu dùng nên mức độ co và giãn của cầu phụ thuộc vào vào nhiều yếu tố kinh tế tài chính, xã hội và tâm lí. Ngoài ra nó còn phụ thuộc vào vào một số ít yếu tố khác như : sự thiết yếu của sản phẩm & hàng hóa đó với con người .Ví dụ : Hàng hóa thiết yếu có cầu không co và giãn so với Chi tiêu, còn hàng xa xỉ có cầu co và giãn mạnh. Những loại sản phẩm & hàng hóa có hàng thay thế sửa chữa thân mật thường có cầu co và giãn mạnh hơn vì người mua thuận tiện chuyển từ việc sử dụng chúng sang sản phẩm & hàng hóa khác, ví dụ điển hình như dầu thực vật và mỡ động vật hoang dã .

Công thức xác định

Để xác định mức độ co giãn của cầu người ta sử dụng hệ số co giãn. Hệ số co giãn phản ánh mức độ phản ứng của cầu trước sự thay đổi của giá.

Các nhà kinh tế tài chính tính hệ số co và giãn của cầu bằng cách lấy Phần Trăm đổi khác của lượng cầu chia cho Tỷ Lệ biến hóa của giá .

Screenshot (57)

Giả sử 10 % biến hóa của giá làm cho lượng bia mà bạn mua giảm 20 %, ta có :Hệ số co và giãn của cầu = – 20 % / 10 % = – 2Độ lớn hệ số co và giãn của cầu bằng 2 cho tất cả chúng ta biết rằng sự đổi khác của lượng cầu lớn gấp hai lần sự biến hóa của Ngân sách chi tiêu .

Chú ý

Do lượng cầu về một sản phẩm & hàng hóa có quan hệ tỉ lệ nghịch với giá của nó, nên Xác Suất biến hóa của lượng cầu luôn trái dấu với Xác Suất biến hóa của giá. Vì vậy khi tính hệ số co và giãn của cầu tác dụng luôn là số âm .

Hệ số co giãn của cầu theo giá càng lớn, mức độ phản ứng của lượng cầu với giá càng mạnh.

Công thức xác định co giãn khoảng

Khái niệm

Co giãn khoảng chừng là sự co và giãn trên một khoảng chừng hữu hạn nào đó của đường cầu .

Công thức xác định

Nếu tính hệ số co giãn của cầu giữa hai điểm trên một đường cầu, ta áp dụng phương phá trung điểm. Giả sử chúng ta tính hệ số co giãn của cầu giữa 2 điểm (P1,Q1) và (P2,Q2) như sau:

Screenshot (48)

Trong đóScreenshot (49)

Hay hoàn toàn có thể viết lại như sau :

Screenshot (61)

Công thức xác lập co và giãn điểm

Khái niệm 

Co giãn điểm là sự co và giãn của một điểm đơn cử trên đường cầu .

Công thức xác định

Trong trong thực tiễn tất cả chúng ta thường xác lập được phương trình của đường cầu, theo đó ta hoàn toàn có thể xác lập được độ co và giãn tại một điểm theo công thức sau :

Screenshot (52)

Ví dụ 

Trên đường cầu xác lập điểm A có giá 2 nghìn đồng và lượng là 120 mẫu sản phẩm, điểm B có giá 3.000 đồng và lượng là 80 loại sản phẩm .

Ta có:

Screenshot (64)

Điều này có nghĩa là nếu giá loại sản phẩm tăng lên 1 % thì lượng cầu hàng hóa đó sẽ giảm 1 % .

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.