he-so-khuech-dai

Khái niệm, phân loại, các chế độ hoạt động của mạch khuếch đại

1. Khái niêm mạch khuyếch đại
Mạch khuếch đại là mạch được sử dụng trong hầu hết những thiết bị điện tử, như mạch khuếch đại âm tần trong Cassete, Âmply, Khuếch đại tín hiệu video trong Ti vi mầu v.v …
2. Phân loại mạch khuếch đại

Khuếch đại về điện áp : Là mạch khi ta đưa một tín hiệu có biên độ nhỏ vào, đầu ra ta sẽ thu được một tín hiệu có biên độ lớn hơn nhiều lần.
Mạch khuếch đại về dòng điện : Là mạch khi ta đưa một tín hiệu có cường độ yếu vào, đầu ra ta sẽ thu được một tín hiệu cho cường độ dòng điện mạnh hơn nhiều lần.
Mạch khuếch đại công xuất : Là mạch khi ta đưa một tín hiệu có công xuất yếu vào, đầu ra ta thu được tín hiệu có công xuất mạnh hơn nhiều lần, thực ra mạch khuếch đại công xuất là kết hợp cả hai mạch khuếch đại điện áp và khuếch đại dòng điện làm một.

3. Các chính sách hoạt động giải trí của mạch khuyếch đại .
Các chính sách hoạt động giải trí của mạch khuếch đại là phụ thuộc vào vào chính sách phân cực cho Transistor, tuỳ theo mục tiêu sử dụng mà mạch khuếch đại được phân cực để khuếch đại ở chính sách A, chính sách B, chính sách AB hoặc chính sách C

a) Mạch khuếch đại ở chế độ A.
Là các mạch khuếch đại cần lấy ra tín hiệu hoàn toàn giốn với tín hiệu ngõ vào.

Mạch khuyếch đại chính sách A khuyếch đại cả hai bán chu kỳ luân hồi tín hiệu ngõ vào

* Để Transistor hoạt động ở chế độ A, ta phải định thiên sao cho điện áp UCE ~ 60% ÷ 70% Vcc.
* Mạch khuyếch đại ở chế độ A được sử dụng trong các mạch trung gian như khuếch đại cao tần, khuếch đại trung tần, tiền khuếch đại v v..

b ) Mach khuếch đại ở chính sách B .
Mạch khuếch đại chính sách B là mạch chỉ khuếch đại một nửa chu kỳ luân hồi của tín hiệu, nếu khuếch đại bán kỳ dương ta dùng transistor NPN, nếu khuếch đại bán kỳ âm ta dùng transistor PNP, mạch khuyếch đại ở chính sách B không có định thiên .
Mạch khuyếch đại ở chính sách B chỉ khuếch đại một bán chu kỳ luân hồi của tín hiệu ngõ vào .
* Mạch khuếch đại chính sách B thường được sử dụng trong những mạch khuếch đại công xuất đẩy kéo như công xuất âm tần, công xuất mành của Ti vi, trong những mạch công xuất đẩy kéo, người ta dùng hai đèn NPN và PNP mắc tiếp nối đuôi nhau, mỗi đèn sẽ khuếch đại một bán chu kỳ luân hồi của tín hiệu, hai đèn trong mạch khuếch đại đẩy kéo phải có những thông số kỹ thuật kỹ thuật như nhau :
* Mạch khuếch đại công xuất phối hợp cả hai chính sách A và B .
Mạch khuếch đại công xuất Âmply có : Q1 khuếch đại ở chính sách A, Q2 và Q3 khuếch đại ở chính sách B, Q2 khuếch đại cho bán chu kỳ luân hồi dương, Q3 khuếch đại cho bán chu kỳ luân hồi âm .
c ) Mạch khuếch đại ở chính sách AB .
Mạch khuếch đại ở chính sách AB là mạch tương tự như khuếch đại ở chính sách B, nhưng có định thiện sao cho điện áp UBE sấp sỉ 0,6 V, mạch cũng chỉ khuếch đại một nửa chu kỳ luân hồi tín hiệu và khắc phục hiện tượng kỳ lạ méo giao điểm của mạch khuếch đại chính sách B, mạch này cũng được sử dụng trong những mạch công xuất đẩy kéo .

d) Mạch khuếch đại ở chế độ C
Là mạch khuếch đại có điện áp UBE được phân cự ngược với mục đích chỉ lấy tín hiệu đầu ra là một phần đỉnh của tín hiệu đầu vào, mạch này thường sử dụng trong các mạch tách tín hiệu : Thí dụ mạch tách xung đồng bộ trong ti vi mầu.

Nhiệm vụ, phân loại mạch khuếch đại công suất phổ biến

1. Nhiệm vụ của mạch khuếch đại hiệu suất

Mạch khuếch đại công suất có nhiệm vụ chính là tạo ra một công suất đủ lớn để kích thích tải với công suất ra đạt từ vài trăm mw cho đến vài trăm watt. Có thể nói, mạch công suất làm việc với biên độ tín hiệu lớn ở ngõ vào nên ta sẽ không thể dùng mạch tương đương tín hiệu nhỏ để khảo sát mà phải dùng phương pháp đồ thị.

2. Phân loại mạch khuếch đại hiệu suất thông dụng
– Hiện nay, tùy theo chính sách thao tác của transistor thì người ta sẽ phân mạch khuếch đại hiệu suất thành những loại như sau :

+ Mạch khuếch đại công suất loại A: Tín hiệu sẽ được khuếch đại gần như tuyến tính, tức là tín hiệu ngõ ra thay đổi tuyến tính trong toàn bộ chu kỳ 360० của tín hiệu ngõ vào (Transistor sẽ hoạt động cả hai bán kỳ của tín hiệu ngõ vào).
+ Mạch khuếch đại công suất loại AB: Transistor được phân cực ở gần với vùng ngưng nên tín hiệu ngõ ra thay đổi hơn một nửa chu kỳ của tín hiệu vào (Transistor sẽ hoạt động hơn một nửa chu kỳ dương hoặc âm của tín hiệu ngõ vào).
+ Mạch khuếch đại công suất loại B: Transistor được phân cực tại vùng ngưng (VBE=0), tức là chỉ một nửa chu kỳ âm hoặc dương của tín hiệu ngõ vào được khuếch đại.
+ Mạch khuếch đại công suất loại C: Transistor được phân cực ở bên trong vùng ngưng, tức là chỉ một phần nhỏ hơn nửa chu kỳ của tín hiệu ngõ vào được khuếch đại. Vì thế, mạch khuếch đại công suất C thường được dùng khuếch đại công suất ở tần số cao với tải cộng hưởng trong các ứng dụng đặc biệt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.