aaa-3

Cách tính hệ số nở rời của đất mới nhất mới nhất năm 2022. Các trường hợp nào thì tất cả chúng ta được tính hế số nở rời của đất. Hệ số nở rời của đất được pháp luật trong văn bản pháp lý nào ?

Cách tính hệ số nở rời của đất mới nhất năm 2022

Một số khái niệm những bạn cần chú ý quan tâm ;

  • Đất nguyên thổ, nguyên khai là gì ?

Đất nguyên thổ còn phải hiểu là đất nằm nguyên tại chỗ từ khi hình thành, chưa bị đào xới. Nếu chỗ nào đó đất bị đào lên rồi lấp lại bằng chính nó thì cũng ko gọi là nguyên thổ nữa

  • Đất khai thác là gì ?

Đất khai thác là đất đã được đào lên hoặc nổ mìn tập trung thành công xuất sắc

  • Đất đắp là gì ?

Là đất lấy từ nguồn bên ngoài để đắp thêm hoặc còn gọi là đất mượn

  • Hệ số đầm chặt của đất là gì ? ( Gọi tắt là K )

Hệ số đầm chặt của đất là tỷ suất giữa khối lượng thể tích khô của vật tư khi nén tại hiện trường và khối lượng thể tích khô của vật tư khi nén tại phòng thí nghiệm. Cụ thể như sau : Các hệ số đầm chặt K = 0,85 ; K = 0,9 ; K = 0,95 và K = 0,98

  • Hệ số chuyển đổi từ đất đào sang đất đắp là gì ? ( Gọi tắt là K1 )

Hệ số quy đổi từ đất đào sang đất đắp hay gọi là hệ số quy đổi từ đất nguyên thổ sang đất đầm nén. Để đắp được 1 m3 đất đạt độ chặt K = 0,85 thì phải đào đất về đắp là 1,07 m3. Cụ thể tương ứng với những độ chặt của đất đắp, những hệ số quy đổi đất đầu như sau :

hệ số nở rời của đất

Ghi chú:

– Riêng khối lượng đá hỗn hợp cần đào và luân chuyển để đắp được tính bằng khối lượng đá hỗn hợp đo tại nơi đắp và nhân với hệ số quy đổi là 1,13 .
– Căn cứ đặc thù cơ lý của loại đất và đá hỗn hợp để đắp và nhu yếu kỹ thuật đơn cử của khu công trình để chuẩn xác lại hệ số quy đổi cho tương thích với điều kiện kèm theo thực tiễn của khu công trình .

Khái niệm Hệ số nở rời của đất là gì ?

  • Hệ số nở rời của đất là gì ? ( Gọi tắt là K2 )

Hệ số nở rời của đất hay còn được gọi là hệ số tơi xốp của đất hay hệ số chuyển đổi từ đất tự nhiên sang đất tơi. Đây là hệ số được sử dụng nhiều trong công tác san lấp, đắp nền đường. Hiểu đơn giản 1m3 đất nguyên thổ khi đào lên sẽ nở ra có thể tích lớn hơn 1m3. Ví dụ đào 1m3 đất nguyên thổ có thể nở ra thành 1,26m3 đất. Cụ thể theo TCVN 4447/2012 về công tác đất có quy định các hệ số như sau:

hệ số tơi xốp của đất

Các trường hợp tính hệ số nở rời của đất

  • TRƯỜNG HỢP 1 : Đào đất hố móng, tận dụng đất đào để đắp trả và luân chuyển đổ đất thừa đi

+ Khối lượng của công tác làm việc đào được tính theo thể tích hình học đất nguyên thổ tại nơi đào

+ Khối lượng của công tác đắp = Thể tích đào – Thể tích chiếm chỗ sau thi công xong

+ Khối lượng công tác làm việc luân chuyển = Khối lượng đào – Khối lượng đắp

LƯU Ý :
Căn cứ theo Thông tư 12/2021 / TT-BXD của Bộ Xây dựng về phát hành bộ định mức
– Định mức luân chuyển đất bằng ôtô tự đổ tính cho 1 m3 đất nguyên thổ đo tại nơi đào đã tính đến hệ số nở rời của đất .

  • TRƯỜNG HỢP 2: Đào đất nguyên thổ từ nơi khác đắp hố móng, nền đường, Kênh mương, san lấp ( Khai thác đất )

KHỐI LƯỢNG đất nguyên thổ cần đào để đắp = Thể tích hồ cần đắp x Hệ số nở chuyển đổi từ đất đào sang đất đắp ( K1) 

Trong đó K1 tra ở bảng 2.1 phía trên
Ví dụ : Cần đắp cho hố có thể tích là 1 m3 đầm chặt K = 0,95 thì tất cả chúng ta cần 1,13 m3 đất nguyên thổ từ nơi đào đến nơi đắp

  • TRƯỜNG HỢP 3: Mua đất đã được khai thác thành đống, đắp hố móng, nền đường kênh mương

KHỐI LƯỢNG đất nguyên thổ cần đào để đắp = Thể tích hồ cần đắp x Hệ số nở chuyển đổi từ đất đào sang đất đắp ( K1) x Hệ số nở rời ( K2)

Trong đó K1 tra ở bảng 2.1 phía trên, K2 tra tại Bảng C1
Ví dụ: cần đắp Hố có thể tích là 1 m3 đầm chặt K = 0,95 thì tất cả chúng ta cần 1,13 x 1,14 ( m3 ) đến 1,13 x 1,32    ( m3 ).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.