aaa-193

Bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về diện tích hình nón trong đó có diện tích toàn phần hình nón và diện tích xung quanh hình nón. Các bạn đặc biệt cần chú ý đến công thức tính diện tích xung quanh hình nón và công thức tính diện tích toàn phần hình nón để áp dụng vào các bài tập nhé .

aaa-194

 

Diện tích hình nón là gì ?

Hình nón được tạo ra khi quay một tam giác vuông một vòng quanh cạnh góc vuông cố định và thắt chặt. Khi này diện tích quy hoạnh hình nón được biết đến với diện tích quy hoạnh xung quanh và diện tích quy hoạnh toàn phần hình nón được phát biểu như sau :
Diện tích xung quanh hình nón chỉ gồm có diện tích quy hoạnh mặt xung quanh, bao quanh hình nón, không gồm diện tích quy hoạnh đáy. Diện tích toàn phần được tính là độ lớn của hàng loạt khoảng trống hình chiếm giữ, gồm có cả diện tích quy hoạnh xung quanh và diện tích quy hoạnh đáy tròn .

Công thức tính diện tích xung quanh hình nón .

Công thức tính diện tích quy hoạnh xung quanh hình nón được tính như sau :

S ( xung quanh ) = π.r.l

Trong đó :
S ( xung quanh ) : là diện tích quy hoạnh xung quanh hình nón

π : là hằng số Pi = 3,14

r : Bán kính vòng tròn đáy hình nón

l : đường sinh của hình nón

Phát biểu bằng lời : Diện tích xung quanh hình nón bằng tích của Pi nhân với bán kính đáy hình nón nhân với đường sinh hình nón .

Ví dụ tính diện tích xung quanh hình nón

Cho hình nón có độ dài đường sinh là 10 cm, nửa đường kính vòng tròn đáy hình nón là 6 cm. Tính diện tích quy hoạnh xung quanh hình nón .
Lời giải : theo đề bài ta có : l = 10 cm, r = 6 cm
vận dụng công thức : S ( xung quanh ) = π. r. l = π x 10 x 6 = 60 π ( cm ) ²

Công thức tính diện tích toàn phần hình nón .

Công thức : S ( toàn phần ) = π.r.l + π.r² hay S ( toàn phần ) = S ( xung quanh ) + S ( đáy )

Trong đó :

S ( toàn phần ) : là diện tích toàn phần hình nón

π: là hằng số Pi = 3,14

r: Bán kính đáy hình nón

l: độ dài đường sinh hình nón

Ví dụ tính diện tích toàn phần hình nón

aaa-195

 

Kết luận : Trên đây là hàng loạt công thức tính diện tích quy hoạnh toàn phần hình nón và công thức tính diện tích quy hoạnh xung quanh hình nón kèm ví dụ trong thực tiễn, các bạn cần chú ý quan tâm vận dụng công thức để giải những bài tập về diện tích quy hoạnh hình nón .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.