aaa-168

Với mục tiêu giúp các bạn thuận tiện hơn trong việc nhớ kiến thức, kỹ năng và công thức môn Hóa học lớp 11, chúng tôi đã biên soạn bản Tóm tắt công thức Hóa học hữu cơ lớp 11 hay, chi tiết. Hy vọng bài viết này sẽ như là cuốn sổ tay kiến thức, kỹ năng và công thức giúp các bạn học tốt môn Hóa học lớp 11 .

CHƯƠNG IV: ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ

1. Tính độ bất bão hòa (k)

Xét hợp chất : CxHyOzNtXv ( với X là những nguyên tố nhóm halogen )

Độ bất bão hòa
aaa-150

2. Tính % khối lượng các nguyên tố trong hợp chất

Xét hợp chất: CxHyOzNt (a gam)

aaa-151

Trong đó :aaa-152

3. Lập công thức phân tử của hợp chất hữu cơ 

Giả sử hợp chất hữu cơ có dạng : CxHyOz

a/ Dựa vào thành phần phần trăm khối lượng các nguyên tố:

CxHyOz → xC + yH + zO
M ( g ) 12 x y 16 z
100 % % C % H % O

Ta có tỉ lệ :

aaa-153

 

b/ Thông qua công thức đơn gián nhất (CTĐGN)

Từ CTĐGN ta có CTPT là ( CTĐGN ) n .
Để xác lập giá trị n ta dựa vào khối lượng mol phân tử M .

c/ Tính trực tiếp theo khối lượng sản phẩm cháy:

Ta có phản ứng cháy :

CxHyOz +aaa-155O2 aaa-157xCO2 + H2O

( A )
Ta có :

aaa-158

Và : 12 x + y + 16 z = MA
Giải hệ trên ta được những giá trị x, y, z .

CHƯƠNG V: HIĐROCACBON NO

1. Công thức tổng quát của ankan: CnH2n + 2 (n ≥ 1)

2. Công thức tổng quát của xicloankan: CnH2n (n ≥ 3)

3. Tính số đồng phân ankan: 2n – 4 + 1 (điều kiện: 3 < n < 7).

4. Công thức liên quan đến phản ứng đốt cháy ankan:

aaa-159

Số mol ankan:aaa-160

Số cacbon trong ankan:

aaa-161

5. Công thức liên quan đến phản ứng cracking (hoặc tách hiđro)

Xét phản ứng tổng quát: aaa-162

 

Hoặc: aaa-163

→ Từ ankan khởi đầu, sau phản ứng hoàn toàn có thể thu nhiều chất mẫu sản phẩm .
Bảo toàn khối lượng : mtrước = msau

aaa-164

CHƯƠNG VI: HIĐROCACBON KHÔNG NO

1. Công thức tổng quát của anken: CnH2n (n ≥ 2)

2. Công thức tổng quát của ankađien: CnH2n -2 (n ≥ 3)

3. Công thức tổng quát của ankin: CnH2n – 2 (n ≥ 2)

4. Công thức liên quan đến phản ứng đốt cháy ankađien hoặc ankin:

aaa-165

Số mol ankin hoặc ankađien:

aaa-166

Số cacbon trong ankin hoặc ankađien:

aaa-167

Chúc các bạn học tốt!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.