current-yield-formula-15739802135741636053573
Lợi suất hiện hành ( tiếng Anh : Current Yield ) là tỉ lệ giữa lãi coupon hàng năm với giá thị trường .CURRENT-YIELD-FORMULAHình minh họa. Nguồn : WallStreet Mojo

Lợi suất hiện hành (Current Yield)

Định nghĩa

Lợi suất hiện hành trong tiếng Anh là Current Yield, kí hiệu là CY. Lợi suất hiện hành hay lợi suất hiện tại là tỉ lệ giữa lãi coupon hàng năm với giá thị trường.

Bản chất của lợi suất hiện hành

– Lợi suất hiện hành là thu nhập hàng năm của một khoản góp vốn đầu tư chia cho giá hiện hành của sàn chứng khoán. Do đó, lợi suất hiện hành của một trái phiếu là tiền lãi hàng năm chia cho giá hiện hành của trái phiếu đó .- Lợi suất hiện hành kiểm tra giá hiện hành của trái phiếu, thay vì nhìn vào mệnh giá của nó. Lợi suất hiện hành biểu lộ phần doanh thu mà một nhà đầu tư mong ước kiếm được, nếu chủ sở hữu mua trái phiếu và giữ nó trong một năm .- Tuy nhiên, lợi suất hiện hành không phải là doanh thu thực tiễn mà một nhà đầu tư nhận được nếu anh ta nắm giữ trái phiếu cho đến khi đáo hạn .

Công thức xác định

CY = C / P.Trong đó :CY ( Current Yield ) : lợi suất hiện hành

C: Là số tiền lãi coupon hàng năm

P. : Giá thị trường của trái phiếuÝ nghĩa của chỉ tiêu lợi suất hiện hành nói lên một đồng vốn góp vốn đầu tư bỏ ra cho trái phiếu thì hàng năm thu được bao nhiêu đồng xu tiền lãi .

Ví dụ

Một loại trái phiếu có mệnh giá một triệu đồng, lãi coupon 10 % hiện đang được bán trên thị trường với giá 1.035.000 đồng. Nếu nhà đầu tư mua trái phiếu này thì tỉ suất sinh lời hiện tại là bao nhiêu ?Số tiền lãi coupon hàng năm là : một triệu x 10 % = 100.000 đồngLợi suất hiện hành của trái phiếu được xác lập như sau :

CY = C/P = 100.000 / 1.035.000 = 9,67%

Nhận xét

Việc đo lường và thống kê lợi suất hiện hành chỉ tương quan đến lãi suất vay coupon mà không tính đến bất kỳ nguồn cống phẩm nào khác mà có ảnh hưởng tác động đến lợi suất của nhà đầu tư như khoản lợi vốn mà nhà đầu tư hoàn toàn có thể được hưởng khi mua trái phiếu với giá chiết khấu và nắm giữ nó cho tới khi đáo hạn hay khoản lỗ mà nhà đầu tư phải chịu nếu trái phiếu đã mua với mức phụ trội được nắm giữ cho đến khi đáo hạn, cũng như bỏ giá trị thời hạn của tiền .

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Phân tích và đầu tư chứng khoán – Soạn theo chương trình của UNCKNN, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, NXB Thống kê; Current Yield – Investopedia)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.