articlewriting1

Margin và những lưu ý cho nhà đầu tư chứng khoán

Margin hay đòn kích bẩy kinh tế tài chính là việc vay tiền của công ty sàn chứng khoán để góp vốn đầu tư .
Lợi ích khi dùng dịch vụ margin ( đòn kích bẩy kinh tế tài chính ) là nhà đầu tư hoàn toàn có thể mua được số lượng CP nhiều hơn so với việc chỉ dùng vốn tự có. Sử dụng margin là cách để tối ưu hiệu suất góp vốn đầu tư, bởi công cụ này tạo thời cơ để tăng doanh thu trong trường hợp thị giá CP tăng cao hơn lãi suất vay vay margin mà nhà góp vốn đầu tư trả cho công ty sàn chứng khoán .Tuy nhiên, nếu dự báo sai xu thế giá CP, việc sử dụng đòn kích bẩy sẽ tính năng làm trầm trọng hơn khoản lỗ mà nhà đầu tư phải gánh chịu .

Có bốn vấn đề lớn mà nhà đầu tư cần quan tâm khi sử dụng margin, gồm mã chứng khoán bạn muốn mua có được cấp margin không, tỷ lệ cho vay là bao nhiêu, hạn mức cho vay (room margin) mà công ty chứng khoán cấp cho mã cổ phiếu và lãi suất vay margin.

Số tiền nhà đầu tư đựợc vay tuỳ thuộc vào CP đang nắm giữ, vào từng thời gian, tỷ suất đòn kích bẩy với từng mã .Ví dụ nếu nhà góp vốn đầu tư đang có gia tài là 100 triệu, CP A được công ty sàn chứng khoán cho vay 50 %, khi đó số tiền mà nhà đầu tư hoàn toàn có thể sử dụng để mua CP A là 150 triệu .Theo Công ty sàn chứng khoán SSI, với những CP tốt nhất trên thị trường hiện giờ, Ủy ban sàn chứng khoán chỉ cho phép công ty sàn chứng khoán cho nhà đầu tư vay với tỷ suất 50 %. Tuy nhiên, một số ít công ty vẫn có những hợp đồng được cho phép vay với tỷ suất cao hơn, tùy theo khẩu vị rủi ro đáng tiếc .

Hiện nay, lãi suất cho vay ký quỹ (margin) dao động trong khoảng 9-14% tùy công ty và các chương trình khuyến mãi. Trường hợp cổ phiếu giảm hoặc nếu tỷ lệ lợi nhuận trên vốn đầu tư của nhà đầu tư không lớn hơn tỷ lệ lãi suất vay, nhà đầu tư sẽ bị thua lỗ.

Khi giá trị gia tài ròng bị giảm quá tỷ suất bảo đảm an toàn, công ty sàn chứng khoán sẽ nhu yếu nhà đầu tư thực thi việc bổ trợ thêm gia tài bảo vệ là tiền hoặc CP. Nếu nhà đầu tư không bổ trợ thêm gia tài bảo vệ thì sẽ phải bán bớt CP ra để giảm tiền vay, đưa tỉ lệ đòn bảy về đúng pháp luật. Đây cũng là khái niệm ” Margin Call ” mà thị trường hay nhắc tới .Trong trường hợp phải bổ trợ, công thức tính như sau :Giá trị sàn chứng khoán ký quỹ bổ trợ = ( Tỷ lệ ký quỹ – Tỷ lệ ký quỹ duy trì ) / ( 1 – Tỷ lệ ký quỹ duy trì ) x Tổng giá trị gia tài trên thông tin tài khoản thanh toán giao dịch ký quỹ tính theo giá thị trường .

Hoặc:

Số tiền ký quỹ bổ trợ = ( Tỷ lệ ký quỹ – Tỷ lệ ký quỹ duy trì ) x Tổng giá trị gia tài trên thông tin tài khoản thanh toán giao dịch ký quỹ tính theo giá thị trường .Trong trong thực tiễn, khi ngưỡng margin call xảy ra mà nhà đầu tư không kịp bổ trợ gia tài bảo vệ, công ty sàn chứng khoán hoàn toàn có thể khởi đầu bán bất kể sàn chứng khoán nào trong hạng mục góp vốn đầu tư mà không bắt buộc phải hỏi quan điểm .Việc sử dụng margin sẽ giúp nhà đầu tư có thời cơ ngày càng tăng doanh thu nhưng cũng đẩy rủi ro đáng tiếc trong trường hợp xu thế giá CP không như dự báo. Vì thế, những công ty sàn chứng khoán, chuyên viên thường khuyên nhà góp vốn đầu tư nên xem xét trước khi sử dụng, đồng thời phải có giải pháp trấn áp rủi ro đáng tiếc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.