diversification-1566551313101382794945
Đa dạng hóa góp vốn đầu tư ( tiếng Anh : Diversification ) là quy trình bỏ vốn góp vốn đầu tư vào những loại sàn chứng khoán khác nhau nhằm mục đích đạt được mức sinh lời cao và giảm thiểu rủi ro đáng tiếc .diversificationHình minh họa. Nguồn : warriortrading

Đa dạng hóa đầu tư (Diversification)

Định nghĩa

Đa dạng hóa đầu tư trong tiếng Anh là Diversification. Đa dạng hóa đầu tư chứng khoán là quá trình bỏ vốn đầu tư vào các loại chứng khoán khác nhau nhằm đạt được mức sinh lời cao và giảm thiểu rủi ro.

Sự cần thiết phải đa dạng hóa đầu tư chứng khoán

Hoạt động góp vốn đầu tư dù diễn ra dưới hình thức nào cũng gắn với nhiều loại rủi ro đáng tiếc khác nhau. Trong khi đó, mục tiêu ở đầu cuối của những nhà đầu tư là tối đa hóa quyền lợi, cho nên vì thế, việc tìm kiếm những giải pháp để tối thiểu hóa rủi ro đáng tiếc và tối đa hóa quyền lợi trở thành một nhu yếu thiết thực .

Một trong các biện pháp tối thiểu hóa rủi ro đối với nhà đầu tư là đa dạng hóa đầu tư, vì vậy đa dạng hóa đầu tư làm phân tán và bù trừ rủi ro giữa các tài sản khác nhau.

Rủi ro của một tài sản hay chứng khoán bao gồm hai phần: rủi ro hệ thốngrủi ro phi hệ thống.

Rủi ro hệ thống là rủi ro đối với toàn bộ thị trường, khi xảy ra ảnh hưởng đến tất cả các loại chứng khoán không loại trừ bất kì một loại chứng khoán nào.

Còn rủi ro phi hệ thống là rủi ro chỉ xảy ra đối với một vài tài sản hay một vài chứng khoán nhất định. Chính vì vậy, nếu khi đầu tư kết hợp được càng nhiều các loại tài sản, chứng khoán có tương quan rủi ro phi hệ thống, tức là các tài sản có bản chất càng khác nhau (ví dụ, các chứng khoán của các ngành công nghiệp khác nhau), thì rủi ro tổng thể của đầu tư càng giảm.

Nếu toàn bộ vốn đem đầu tư vào một loại chứng khoán thì rủi ro có khả năng gặp phải sẽ rất cao. Việc đầu tư vào nhiều loại chứng khoán có mức độ rủi ro khác nhau sẽ giảm bớt được mức rủi ro chung của vốn đầu tư.

Sự giảm rủi ro đáng tiếc này không phải là do sự giảm rủi ro đáng tiếc của của từng loại sàn chứng khoán riêng không liên quan gì đến nhau, mà do có sự bù trừ rủi ro đáng tiếc giữa những loại sàn chứng khoán khác nhau .

Kết luận

Đa dạng hoá đầu tư chứng khoán tuy không hoàn toàn xoá bỏ được hết rủi ro, nhưng có thể giảm bớt mức độ rủi ro đó theo nguyên tắc đầu tư “không nên để tất cả trứng vào cùng một rổ”.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Thị trường chứng khoán, NXB Tài chính)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.