articlewriting1

Direct memory access (DMA) (tạm dịch, truy cập bộ nhớ trực tiếp) là cơ chế của hệ thống máy tính cho phép một thành phần phần cứng truy cập đến bộ nhớ dữ liệu chính (như RAM) một cách độc lập với CPU.

DMA thường thì hoạt động giải trí chuyển thông tin giữa thiết bị I / O với bộ nhớ máy tính được triển khai trải qua CPU theo chính sách tuần tự : CPU ra lệnh ” import ” để nhập 1 đơn vị chức năng thông tin ( byte / word ) từ thiết bị I / O vào thanh ghi CPU rồi ra lệnh ghi thông tin từ thanh ghi CPU vào ô nhớ RAM nào đó. Quy trình này rất chậm vì CPU phải tốn nhiều chu kỳ luân hồi máy để triển khai những lệnh vận động và di chuyển thông tin, hơn thế nữa thông tin còn phải đi vòng qua CPU trước khi đến được vị trí sau cuối. Để tăng vận tốc chuyển tài liệu giữa I / O và RAM, người ta đã phong cách thiết kế mạch cứng DMA ( Direct Memory Access ) được cho phép chuyển tài liệu trực tiếp giữa I / O và RAM mà không cần đi ngang qua CPU nữa. Như vậy, nếu driver thiết bị I / O tương hỗ tốt chính sách hoạt động giải trí DMA thì bạn nên được cho phép chính sách này hoạt động giải trí .Khi sử dụng, CPU gửi cho bộ điều khiển và tinh chỉnh 1 số ít những thông số kỹ thuật như địa chỉ trên đĩa của khối, địa chỉ trong bộ nhớ nơi xác định khối, số lượng byte tài liệu để chuyển .

Sau khi bộ điều khiển đã đọc toàn bộ dữ liệu từ thiết bị vào buffer của nó và kiểm tra checksum, bộ điều khiển chuyển byte đầu tiên vào bộ nhớ chính tại địa chỉ được mô tả bởi địa chỉ bộ nhớ DMA. Sau đó nó tăng địa chỉ DMA và giảm số bytes phải chuyển. Quá trình này lập cho tới khi số bytes phải chuyển bằng 0, và bộ điều khiển tạo một ngắt. Như vậy không cần phải copy khối vào trong bộ nhớ, nó đã hiện hữu trong bộ nhớ.

Điểm lợi của DMA : Với những công dụng tiếp xúc ngoài có tính liên tục như giải quyết và xử lý âm thanh, liên kết mạng với bên ngoài thì rất thiết yếu. CPU không hề giải quyết và xử lý đa nhiệm cùng lúc nhiều công dụng nên buộc phải sử dụng DMA. Nếu gói dữ liệu chưa thể ghi hết vào DMA thì CPU hoàn toàn có thể đợi ( do CPU có vận tốc lớn hơn nhiều với tiếp xúc ngoài ) cho đến khi nào cờ ngắt báo đã ghi xong .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *