play-5
exponents tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng exponents trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ exponents tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm exponents tiếng Anh
exponents
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ exponents

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: exponents tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

exponents tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ exponents trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ exponents tiếng Anh nghĩa là gì.

exponent /eks’pounənt/

* danh từ
– người trình bày, người dẫn giải, người giải thích (một luận điểm…); điều trình bày, điều dẫn giải, điều giải thích
– người biểu diễn (nhạc…)
– người tiêu biểu, vật tiêu biểu
– (toán học) số mũ

exponent
– (Tech) số mũ, lũy thừa, chỉ số; chỉ tiêu

Thuật ngữ liên quan tới exponents

Xem thêm: Quy nạp là gì?

Tóm lại nội dung ý nghĩa của exponents trong tiếng Anh

exponents có nghĩa là: exponent /eks’pounənt/* danh từ- người trình bày, người dẫn giải, người giải thích (một luận điểm…); điều trình bày, điều dẫn giải, điều giải thích- người biểu diễn (nhạc…)- người tiêu biểu, vật tiêu biểu- (toán học) số mũexponent- (Tech) số mũ, lũy thừa, chỉ số; chỉ tiêu

Đây là cách dùng exponents tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ exponents tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới. Bạn có thể xem từ điển Anh Việt cho người nước ngoài với tên Enlish Vietnamese Dictionary tại đây.

Từ điển Việt Anh

exponent /eks’pounənt/* danh từ- người trình bày tiếng Anh là gì?
người dẫn giải tiếng Anh là gì?
người giải thích (một luận điểm…) tiếng Anh là gì?
điều trình bày tiếng Anh là gì?
điều dẫn giải tiếng Anh là gì?
điều giải thích- người biểu diễn (nhạc…)- người tiêu biểu tiếng Anh là gì?
vật tiêu biểu- (toán học) số mũexponent- (Tech) số mũ tiếng Anh là gì?
lũy thừa tiếng Anh là gì?
chỉ số tiếng Anh là gì?
chỉ tiêu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.