play-2
folding tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng folding trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ folding tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm folding tiếng Anh
folding
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ folding

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: folding tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

folding tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ folding trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ folding tiếng Anh nghĩa là gì.

folding

* danh từ
– sự tạo nếp
– sự gấp nếp

* tính từ
– gấp lại được
= folding chair+ghế gấp lại được
= folding screen+bình phong gấp lại đượcfold /fould/

* danh từ
– bãi rào (nhốt súc vật)
– (nghĩa bóng) các con chiên
– (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nhóm người cùng chung quyền lợi, nhóm người cùng chung mục đích
!to return to the fold
– trở về với gia đình

* ngoại động từ
– quây (bâi) cho súc vật (để bán đất)
– cho (súc vật) vào bâi rào, quây (súc vật) vào bãi rào

* danh từ
– nếp gấp
– khe núi, hốc núi
– khúc cuộn (của con rắn)
– (địa lý,ddịa chất) nếp oằn

* ngoại động từ
– gấp, gập; vén, xắn
=to fold back the sleeves+ vén tay áo lên
– khoanh (tay)
=to fold one’s ám+ khoanh tay
– bọc kỹ; bao phủ
=to fold somebody in papaer+ bọc kỹ bằng giấy
=hills folded in mist+ đồi phủ kín trong sương
– ôm, ãm (vào lòng)
=to fold a child in one’s arms (to one’s breast)+ ôm một đứa trẻ trong cánh tay (vào lòng)

* nội động từ
– gập lại, gấp nếp lại

fold
– gấp uốn

Thuật ngữ liên quan tới folding

Tóm lại nội dung ý nghĩa của folding trong tiếng Anh

folding có nghĩa là: folding* danh từ- sự tạo nếp- sự gấp nếp* tính từ- gấp lại được= folding chair+ghế gấp lại được= folding screen+bình phong gấp lại đượcfold /fould/* danh từ- bãi rào (nhốt súc vật)- (nghĩa bóng) các con chiên- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nhóm người cùng chung quyền lợi, nhóm người cùng chung mục đích!to return to the fold- trở về với gia đình* ngoại động từ- quây (bâi) cho súc vật (để bán đất)- cho (súc vật) vào bâi rào, quây (súc vật) vào bãi rào* danh từ- nếp gấp- khe núi, hốc núi- khúc cuộn (của con rắn)- (địa lý,ddịa chất) nếp oằn* ngoại động từ- gấp, gập; vén, xắn=to fold back the sleeves+ vén tay áo lên- khoanh (tay)=to fold one’s ám+ khoanh tay- bọc kỹ; bao phủ=to fold somebody in papaer+ bọc kỹ bằng giấy=hills folded in mist+ đồi phủ kín trong sương- ôm, ãm (vào lòng)=to fold a child in one’s arms (to one’s breast)+ ôm một đứa trẻ trong cánh tay (vào lòng)* nội động từ- gập lại, gấp nếp lạifold- gấp uốn

Đây là cách dùng folding tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ folding tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới. Bạn có thể xem từ điển Anh Việt cho người nước ngoài với tên Enlish Vietnamese Dictionary tại đây.

Từ điển Việt Anh

folding* danh từ- sự tạo nếp- sự gấp nếp* tính từ- gấp lại được= folding chair+ghế gấp lại được= folding screen+bình phong gấp lại đượcfold /fould/* danh từ- bãi rào (nhốt súc vật)- (nghĩa bóng) các con chiên- (từ Mỹ tiếng Anh là gì?
nghĩa Mỹ) nhóm người cùng chung quyền lợi tiếng Anh là gì?
nhóm người cùng chung mục đích!to return to the fold- trở về với gia đình* ngoại động từ- quây (bâi) cho súc vật (để bán đất)- cho (súc vật) vào bâi rào tiếng Anh là gì?
quây (súc vật) vào bãi rào* danh từ- nếp gấp- khe núi tiếng Anh là gì?
hốc núi- khúc cuộn (của con rắn)- (địa lý tiếng Anh là gì?
ddịa chất) nếp oằn* ngoại động từ- gấp tiếng Anh là gì?
gập tiếng Anh là gì?
vén tiếng Anh là gì?
xắn=to fold back the sleeves+ vén tay áo lên- khoanh (tay)=to fold one’s ám+ khoanh tay- bọc kỹ tiếng Anh là gì?
bao phủ=to fold somebody in papaer+ bọc kỹ bằng giấy=hills folded in mist+ đồi phủ kín trong sương- ôm tiếng Anh là gì?
ãm (vào lòng)=to fold a child in one’s arms (to one’s breast)+ ôm một đứa trẻ trong cánh tay (vào lòng)* nội động từ- gập lại tiếng Anh là gì?
gấp nếp lạifold- gấp uốn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.