articlewriting1
Bài này viết về những quỹ tương hỗ tại Hoa Kỳ. Đối với những hình thức góp vốn đầu tư tương hỗ khác, xem Chương trình góp vốn đầu tư tập thể

Quỹ tương hỗ (mutual fund) là một loại phương tiện đầu tư tập thể được quản lý chuyên nghiệp mà hồ tiền từ nhiều nhà đầu tư để mua các chứng khoán.[1] Trong khi không có định nghĩa pháp lý của thuật ngữ “quỹ tương hỗ”, nó thường được áp dụng chỉ cho những phương tiện đầu tư tập thể được quy định và được bán cho công chúng. Chúng đôi khi được gọi là các “công ty đầu tư” hoặc “công ty đầu tư có đăng ký”. Phần lớn quỹ tương hỗ là “mở”, có nghĩa là các nhà đầu tư có thể mua hoặc bán cổ phần quỹ tại thời điểm bất kỳ. Các quỹ phòng hộ không được coi là một loại quỹ tương hỗ.

Thuật ngữ quỹ tương hỗ ít được sử dụng thoáng đãng bên ngoài Hoa Kỳ và Canada. Đối với những phương tiện đi lại góp vốn đầu tư tập thể bên ngoài Hoa Kỳ, hãy xem những bài viết trên những loại đơn cử của quỹ gồm có công ty góp vốn đầu tư mở, SICAV, quỹ bảo hiểm như nhau, tín thác đơn vị chức năng và Chủ trương cho góp vốn đầu tư tập thể trong sàn chứng khoán chuyển nhượng ủy quyền, thường được gọi bằng UCITS từ viết tắt của họ .

Tại Hoa Kỳ, các quỹ tương hỗ phải đăng ký với Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái, được giám sát bởi một Ban giám đốc (hoặc hội đồng quản trị nếu tổ chức như một tín thác hơn là một công ty hay hợp danh) và được quản lý bởi một cố vấn đầu tư có đăng ký. Các quỹ tương hỗ không bị đánh thuế trên thu nhập và lợi nhuận của họ nếu họ tuân thủ một số yêu cầu trong Quy chuẩn Doanh thu nội bộ Hoa Kỳ.

Các quỹ tương hỗ có cả ưu và điểm yếu kém so với góp vốn đầu tư trực tiếp sàn chứng khoán cá thể. Chúng có một lịch sử vẻ vang lâu dài hơn ở Mỹ. Ngày nay chúng đóng một vai trò quan trọng trong kinh tế tài chính hộ mái ấm gia đình, đặc biệt quan trọng là trong lập kế hoạch nghỉ hưu .Có ba loại quỹ tương hỗ của Mỹ : mở, tín thác góp vốn đầu tư đơn vị chức năng, và đóng. Loại thông dụng nhất, những quỹ mở, phải sẵn sàng chuẩn bị để mua lại CP của những nhà đầu tư mỗi ngày thao tác. Các quỹ thanh toán giao dịch trao đổi ( hoặc ” ETF ” cho gọn ) là quỹ mở, hoặc những tín thác góp vốn đầu tư đơn vị chức năng mà trao đổi trên một thanh toán giao dịch. Các quỹ mở là phổ cập nhất, nhưng những quỹ thanh toán giao dịch trao đổi đã và đang được thông dụng .Các quỹ tương hỗ thường được phân loại theo những khoản góp vốn đầu tư chính của họ. Bốn loại chính của những quỹ là quỹ thị trường tiền tệ, quỹ trái phiếu hay thu nhập cố định và thắt chặt, những quỹ CP hoặc vốn chủ sở hữu và quỹ tích hợp. Quỹ cũng hoàn toàn có thể được phân loại là quỹ chỉ số hoặc quỹ được quản trị dữ thế chủ động .Các nhà đầu tư trong một quỹ tương hỗ chi trả những ngân sách của quỹ, làm giảm doanh thu / hiệu suất cao của quỹ. Có tranh cãi về mức độ của những ngân sách này. Một quỹ tương hỗ duy nhất hoàn toàn có thể cung ứng cho những nhà đầu tư lựa chọn những phối hợp khác nhau của ngân sách ( hoàn toàn có thể gồm có hoa hồng hoặc gánh nặng bán hàng ) bằng cách phân phối vài loại những tầng lớp CP khác nhau .
Tại Mỹ, một quỹ tương hỗ được ĐK với Ủy ban sàn chứng khoán và hối đoái ( SEC ) và được giám sát bởi một ban giám đốc ( nếu được tổ chức triển khai như một công ty ) hoặc hội đồng quản trị ( nếu tổ chức triển khai như một tín thác ). Hội đồng có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ rằng quỹ được quản trị vì những quyền lợi tốt nhất của những nhà đầu tư của quỹ và với việc thuê những nhà quản trị quỹ và những nhà sản xuất dịch vụ khác cho quỹ .Người quản trị quỹ, còn được gọi là nhà tương hỗ quỹ hoặc công ty quản trị quỹ, trao đổi ( mua và bán ) những khoản góp vốn đầu tư của quỹ tương thích với tiềm năng góp vốn đầu tư của quỹ. Một nhà quản trị quỹ phải là một nhà tư vấn góp vốn đầu tư có ĐK. Các quỹ được quản trị bởi cùng một người quản trị quỹ và có cùng một tên tên thương hiệu được gọi là một ” mái ấm gia đình quỹ ” hay ” phức tạp quỹ ” .Các quỹ tương hỗ không bị đánh thuế trên thu nhập và doanh thu của họ miễn là họ tuân thủ những nhu yếu thiết lập trong Quy chuẩn Doanh thu nội bộ của Mỹ. Cụ thể, họ phải đa dạng hóa những khoản góp vốn đầu tư của họ, số lượng giới hạn quyền sở hữu của những sàn chứng khoán có quyền biểu quyết, phân phối một tỷ suất Xác Suất cao của thu nhập và thu nhận vốn ( lỗ vốn ròng ) tới những nhà đầu tư của họ hàng năm, và kiếm được hầu hết thu nhập bằng cách góp vốn đầu tư vào sàn chứng khoán và tiền tệ. [ 2 ]Các quỹ tương hỗ vượt qua thu nhập chịu thuế so với những nhà đầu tư của họ bằng cách trả cổ tức và thu nhận vốn tối thiểu hàng năm. Đặc tính của thu nhập đó là không biến hóa khi nó đi qua những cổ đông. Ví dụ, những phân phối quỹ tương hỗ của thu nhập cổ tức được báo cáo giải trình là thu nhập cổ tức của nhà đầu tư. Có một ngoại lệ : lỗ ròng phát sinh bởi một quỹ tương hỗ không được phân phối hoặc trải qua những nhà đầu tư quỹ mà được giữ lại bởi quỹ để hoàn toàn có thể bù đắp những nhận được trong tương lai .Các quỹ tương hỗ hoàn toàn có thể góp vốn đầu tư vào nhiều loại sàn chứng khoán. Các loại sàn chứng khoán mà một quỹ đơn cử hoàn toàn có thể góp vốn đầu tư được lao lý trong bản cáo bạch của quỹ, trong đó diễn đạt tiềm năng góp vốn đầu tư của quỹ, chiêu thức tiếp cận góp vốn đầu tư và những góp vốn đầu tư được phép. Mục tiêu góp vốn đầu tư diễn đạt những loại thu nhập, quỹ này đang tìm kiếm. Ví dụ, một quỹ ” tăng giá ” thường trông để kiếm được phần lớn hoàn vốn của nó từ việc tăng giá của những sàn chứng khoán nó nắm giữ, chứ không phải từ cổ tức hoặc thu nhập tiền lãi. Phương pháp tiếp cận góp vốn đầu tư miêu tả tiêu chuẩn mà nhà quản trị quỹ sử dụng để lựa chọn góp vốn đầu tư cho quỹ .Danh mục góp vốn đầu tư của một quỹ tương hỗ được liên tục theo dõi bởi người quản trị hạng mục góp vốn đầu tư hoặc người quản trị quỹ .Các quỹ phòng hộ không được coi là một loại quỹ tương hỗ ( không được ĐK ). Trong khi chúng là một loại phương tiện đi lại góp vốn đầu tư tập thể, chúng không theo Luật Công ty Đầu tư năm 1940 và không cần phải ĐK với Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái ( mặc dầu nhiều nhà quản trị quỹ phòng hộ phải ĐK là cố vấn góp vốn đầu tư ) .

Ưu điểm và điểm yếu kém.

Quỹ tương hỗ có lợi thế so với góp vốn đầu tư trực tiếp vào những sàn chứng khoán đơn cử. [ 3 ] Chúng gồm có :

 • Tăng cường đa dạng hóa
 • Thanh khoản hàng ngày
 • Quản lý đầu tư chuyên nghiệp
 • Khả năng tham gia trong các đầu tư mà có thể chỉ dành cho các nhà đầu tư lớn
 • Dịch vụ và tiện lợi
 • Giám sát Chính phủ
 • Dễ so sánh

Quỹ tương hỗ cũng có điểm yếu kém, trong đó gồm có : [ 4 ]

 • Tốn phí
 • Ít kiểm soát thời gian của sự công nhận những lợi ích
 • Thu nhập ít dự đoán được
 • Không có cơ hội để tùy chỉnh

Quỹ tương hỗ tiên phong được xây dựng ở châu Âu. Một nhà nghiên cứu và điều tra cho rằng một thương gia Hà Lan tạo ra quỹ tương hỗ tiên phong vào năm 1774. [ 5 ] Các quỹ tương hỗ tiên phong bên ngoài Hà Lan là Foreign và Colonial Government Trust, được xây dựng tại London vào năm 1868. Bây giờ nó là Foreign và Colonial Investment Trust và trao đổi trên Sàn thanh toán giao dịch sàn chứng khoán Luân Đôn. [ 6 ]Các quỹ tương hỗ đã được ra mắt vào Hoa Kỳ trong những năm 1890. [ 7 ] Chúng trở nên thông dụng trong những năm 1920. Các quỹ thời kỳ đầu nói chung là loại đóng với một số lượng CP cố định và thắt chặt thường được trao đổi với giá cao hơn giá trị của hạng mục góp vốn đầu tư. [ 8 ]Quỹ tương hỗ mở-kết thúc tiên phong với CP hoàn toàn có thể được mua lại được xây dựng ngày 21 tháng ba 1924. Quỹ này, Massachusetts Investors Trust, hiện là một phần của mái ấm gia đình những quỹ của MFS. Tuy nhiên, những quỹ đóng vẫn còn phổ cập hơn quỹ mở trong suốt những năm 1920. Năm 1929, những quỹ mở chỉ chiếm 5 % của ngành công nghiệp có tổng tài sản 27 tỷ USD. [ 9 ]Sau sự sụp đổ kinh doanh thị trường chứng khoán năm 1929, Quốc hội Hoa Kỳ đã trải qua một loạt những luật đạo lao lý kinh doanh thị trường chứng khoán nói chung và những quỹ tương hỗ nói riêng. Luật Chứng khoán năm 1933 nhu yếu tổng thể những khoản góp vốn đầu tư được bán cho công chúng, gồm có cả những quỹ tương hỗ, được ĐK với Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái và rằng chúng phân phối cho những nhà đầu tư tiềm năng với một Bản cáo bạch mà bật mý những yếu tố quan trọng về góp vốn đầu tư. Luật Chứng khoán và Hối đoái năm 1934 nhu yếu những tổ chức triển khai phát hành sàn chứng khoán gồm có những quỹ tương hỗ, báo cáo giải trình tiếp tục với những nhà đầu tư của họ ; Đạo luật này cũng tạo ra Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái, là cơ quan quản trị đa phần của những quỹ tương hỗ. Luật Doanh thu năm 1936 lập những hướng dẫn cho việc đánh thuế những quỹ tương hỗ, trong khi Luật Công ty Đầu tư năm 1940 kiểm soát và điều chỉnh cấu trúc của chúng .Khi niềm tin vào kinh doanh thị trường chứng khoán trở lại trong những năm 1950, ngành công nghiệp quỹ tương hỗ khởi đầu tăng trưởng trở lại. Tới năm 1970, đã có khoảng chừng 360 quỹ với 48 tỷ USD trong gia tài. [ 10 ] Sự sinh ra của những quỹ thị trường tiền tệ trong thiên nhiên và môi trường lãi suất vay cao của cuối những năm 1970 thôi thúc tăng trưởng ngành công nghiệp can đảm và mạnh mẽ. Quỹ chỉ số kinh doanh nhỏ tiên phong, First Index Investment Trust, được xây dựng vào năm 1976 bởi The Vanguard Group, đứng đầu là John Bogle, nó giờ đây được gọi là Vanguard 500 Index Fund và là một trong những quỹ tương hỗ lớn nhất quốc tế, với hơn 100 tỷ USD gia tài tính đến 31 tháng 1 năm 2011. [ 11 ]Tăng trưởng ngành công nghiệp quỹ liên tục đến những năm 1980 và 1990, là tác dụng của ba yếu tố : một thị trường bò cho cả CP và trái phiếu ; những ra mắt mẫu sản phẩm mới ( gồm có cả trái phiếu miễn thuế, những quỹ khu vực, quốc tế và ngày tiềm năng ) và phân phối to lớn hơn của CP quỹ. [ 12 ] Trong số những kênh phân phối mới là những kế hoạch nghỉ hưu. Các quỹ tương hỗ giờ là lựa chọn góp vốn đầu tư ưa thích trong một số ít loại kế hoạch nghỉ hưu tăng trưởng nhanh gọn, đặc biệt quan trọng trong 401 ( k ) và những kế hoạch góp phần xác lập và trong những thông tin tài khoản hưu trí cá thể ( IRA ), toàn bộ đều tăng thông dụng trong những năm 1980. Tổng tài sản quỹ tương hỗ giảm trong năm 2008 là tác dụng của cuộc khủng hoảng cục bộ tín dụng thanh toán năm 2008 .Trong năm 2003, ngành công nghiệp quỹ tương hỗ đã tham gia vào một vụ bê bối tương quan đến đối xử không công minh của những cổ đông của quỹ. Một số công ty quản trị quỹ cho phép nhà góp vốn đầu tư được yêu thích tham gia vào trao đổi cuối, đó là phạm pháp, hoặc market timing, mà là một thực hành thực tế bị cấm bởi chủ trương quỹ. Vụ bê bối này tiên phong được phát hiện bởi người mà sau này là Tổng Chưởng lý tiểu bang Thành Phố New York Eliot Spitzer và hiệu quả là tăng đáng kể pháp luật của ngành công nghiệp này .Vào cuối năm 2011, đã có hơn 14.000 quỹ tương hỗ ở Mỹ với gia tài phối hợp 13 nghìn tỷ USD, theo Viện Công ty Đầu tư ( ICI ), một hiệp hội thương mại của những công ty góp vốn đầu tư tại Hoa Kỳ. ICI báo cáo giải trình rằng những gia tài của quỹ tương hỗ trên toàn quốc tế là 23,8 nghìn tỷ USD vào cùng thời hạn. [ 13 ]Các quỹ tương hỗ đóng một vai trò quan trọng trong kinh tế tài chính hộ mái ấm gia đình và kế hoạch nghỉ hưu ở Mỹ. Vào cuối năm 2011, những quỹ chiếm 23 % tổng tài sản kinh tế tài chính hộ mái ấm gia đình. Vai trò của chúng trong lập kế hoạch hưu trí đặc biệt quan trọng quan trọng. Gần 50% số gia tài trong những kế hoạch 401 ( k ) và những thông tin tài khoản hưu trí cá thể được góp vốn đầu tư trong những quỹ tương hỗ. [ 13 ]

Các phức tạp đứng vị trí số 1.

Đến cuối tháng 10 năm 2011, 10 phức tạp quỹ tương hỗ số 1 tại Hoa Kỳ là : [ 14 ]
Có ba loại quỹ tương hỗ chính ở Mỹ : quỹ mở, tín thác góp vốn đầu tư đơn vị chức năng ( UIT ), và quỹ đóng. Các Quỹ thanh toán giao dịch trao đổi ( ETF ) là quỹ mở hoặc tín thác góp vốn đầu tư đơn vị chức năng trao đổi trên thanh toán giao dịch ; chúng đã đạt được thông dụng gần đây. Trong khi thuật ngữ ” quỹ tương hỗ ” hoàn toàn có thể chỉ toàn bộ ba loại công ty góp vốn đầu tư có ĐK, nó thường được sử dụng để chỉ dành riêng cho loại quỹ mở .
Các quỹ tương hỗ mở phải chuẩn bị sẵn sàng mua lại CP của họ từ những nhà đầu tư của họ vào cuối mỗi ngày thao tác theo giá trị gia tài ròng tính cho ngày hôm đó. Hầu hết những quỹ mở cũng bán CP cho công chúng mỗi ngày kinh doanh thương mại ; những CP này cũng có giá trị tại giá trị gia tài ròng. Một nhà quản trị góp vốn đầu tư chuyên nghiệp giám sát hạng mục góp vốn đầu tư, mua và bán sàn chứng khoán cho tương thích. Tổng góp vốn đầu tư trong quỹ này sẽ khác nhau dựa trên mua CP, mua lại CP và dịch chuyển giá trị thị trường. Không có số lượng giới hạn pháp lý về số lượng CP hoàn toàn có thể được phát hành .Các quỹ mở là loại thông dụng nhất của quỹ tương hỗ. Vào cuối năm 2011, đã có 7581 quỹ tương hỗ mở ở Mỹ với gia tài phối hợp 11,6 nghìn tỷ USD. [ 13 ]
Các quỹ đóng thường phát hành CP ra công chúng chỉ một lần, khi chúng được tạo ra trải qua một chào bán công chúng lần đầu ( IPO ). Cổ phần của chúng sau đó được niêm yết để trao đổi trên một sàn giao dịchchứng khoán. Nhà góp vốn đầu tư không còn muốn góp vốn đầu tư vào quỹ này không hề bán CP của họ trở lại quỹ ( như họ hoàn toàn có thể với một quỹ mở ). Thay vào đó, họ phải bán CP cho nhà góp vốn đầu tư khác trên thị trường, mức giá mà họ nhận được hoàn toàn có thể khác đáng kể so với giá trị gia tài ròng. Nó hoàn toàn có thể có một ” hạng sang ” với giá trị gia tài ròng ( nghĩa là nó là cao hơn so với giá trị gia tài ròng ), hoặc thường hơn, tại một ” giảm giá ” so với giá trị gia tài ròng ( nghĩa là nó là thấp hơn so với giá trị gia tài ròng ). Một nhà quản trị góp vốn đầu tư chuyên nghiệp giám sát hạng mục góp vốn đầu tư, mua và bán sàn chứng khoán cho tương thích .Vào cuối năm 2011, đã có 634 quỹ đóng tại Mỹ với gia tài phối hợp 239 tỷ USD. [ 13 ]

Tín thác góp vốn đầu tư đơn vị chức năng.

Các tín thác góp vốn đầu tư đơn vị chức năng hoặc UIT phát hành CP ra công chúng chỉ một lần, khi chúng được tạo ra. Các UIT thường có tuổi thọ hạn chế, được xây dựng vào lúc tạo ra. Các nhà đầu tư hoàn toàn có thể mua lại CP một cách trực tiếp với quỹ bất kể khi nào ( như với một quỹ mở ) hoặc chờ đón để mua lại khi chấm hết tín thác. Ít phổ cập hơn, chúng hoàn toàn có thể bán CP của mình trên thị trường mở .Các tín thác góp vốn đầu tư đơn vị chức năng không có người quản trị góp vốn đầu tư chuyên nghiệp. Danh mục góp vốn đầu tư sàn chứng khoán của chúng được xây dựng khi tạo ra UIT và không đổi khác .Vào cuối năm 2011, đã có 6.022 UIT ở Mỹ với gia tài tổng số là 60 tỉ USD. [ 13 ]

Quỹ thanh toán giao dịch trao đổi.

Một thay đổi tương đối gần đây, những quỹ thanh toán giao dịch trao đổi hay ETF thường được cấu trúc như một công ty góp vốn đầu tư mở, mặc dầu những ETF cũng hoàn toàn có thể được cấu trúc như những tín thác góp vốn đầu tư đơn vị chức năng, quan hệ đối tác chiến lược, tín thác góp vốn đầu tư, tín thác hay trái phiếu chỉ định ( như thể một sách vở thanh toán giao dịch trao đổi ). Các ETF phối hợp những đặc thù của cả quỹ đóng và quỹ mở. Giống như những quỹ đóng, những quỹ ETF được trao đổi trong ngày trên một sàn thanh toán giao dịch sàn chứng khoán tại một mức giá xác lập bởi thị trường. Tuy nhiên, như với quỹ mở, những nhà đầu tư thường nhận được một mức giá gần với giá trị gia tài ròng. Để giữ giá thị trường gần với giá trị gia tài ròng, những ETF phát hành và mua lại những khối lớn CP của mình với những nhà đầu tư tổ chức triển khai .Hầu hết những quỹ ETF là những quỹ chỉ số. Các ETF đã được phổ cập. Vào cuối năm 2011, đã có 1.134 quỹ ETF tại Mỹ với gia tài 1,1 nghìn tỷ USD. [ 13 ]

Đầu tư và phân loại.

Quỹ tương hỗ thường được phân loại theo những khoản góp vốn đầu tư chính của họ, như được miêu tả trong bản cáo bạch và tiềm năng góp vốn đầu tư. Bốn loại chính của quỹ là những quỹ thị trường tiền tệ, quỹ trái phiếu hay thu nhập cố định và thắt chặt, quỹ CP hoặc CP và quỹ phối hợp. Trong những loại này, những quỹ hoàn toàn có thể được phân tiểu loại bởi tiềm năng góp vốn đầu tư, giải pháp tiếp cận góp vốn đầu tư hoặc tập trung chuyên sâu đơn cử. SEC nhu yếu tên quỹ tương hỗ không hề không tương thích với những khoản góp vốn đầu tư của quỹ. Ví dụ, ” Quỹ trái phiếu miễn thuế New Jersey ABC ” nói chung sẽ phải góp vốn đầu tư, trong trường hợp thông thường, tối thiểu 80 % gia tài của mình trong trái phiếu được miễn thuế thu nhập liên bang, thuế tối thiểu thay thế sửa chữa và những thuế trong bang New Jersey. [ 15 ]Các quỹ trái phiếu, CP và phối hợp hoàn toàn có thể được phân loại như những quỹ chỉ số ( được quản trị một cách thụ động ) hoặc những quỹ được quản trị tích cực .

Quỹ thị trường tiền tệ.

Các quỹ thị trường tiền tệ góp vốn đầu tư vào những công cụ thị trường tiền tệ, là những sàn chứng khoán thu nhập cố định và thắt chặt với một thời hạn rất ngắn để trưởng thành và chất lượng tín dụng thanh toán cao. Các nhà đầu tư thường sử dụng những quỹ thị trường tiền tệ như một sự sửa chữa thay thế cho những thông tin tài khoản tiết kiệm ngân sách và chi phí ngân hàng nhà nước, mặc dầu những quỹ thị trường tiền tệ không được chính phủ nước nhà bảo hiểm, không giống như thông tin tài khoản tiết kiệm chi phí ngân hàng nhà nước .Các quỹ thị trường tiền tệ nỗ lực duy trì 1,00 USD giá trị gia tài ròng trên mỗi CP, có nghĩa là những nhà đầu tư kiếm được thu nhập tiền lãi từ quỹ nhưng không có sự ngày càng tăng vốn hoặc lỗ vốn. Nếu một quỹ không duy trì 1.00 USD mỗi CP vì những sàn chứng khoán đã giảm trong giá trị, nó được gọi là ” vỡ buck “. Chỉ có hai quỹ thị trường tiền tệ đã từng bị vỡ buck : Community Banker’s U.S. Government Money Market Fund vào năm 1994 và Reserve Primary Fund trong năm 2008 .Vào cuối năm 2011, những quỹ thị trường tiền tệ chiếm 23 % gia tài của quỹ mở. [ 13 ]

Quỹ trái phiếu.

Các quỹ trái phiếu góp vốn đầu tư vào những sàn chứng khoán thu nhập cố định và thắt chặt hoặc sàn chứng khoán nợ. Các quỹ trái phiếu hoàn toàn có thể được phân tiểu loại theo mô hình đơn cử của trái phiếu nắm giữ ( ví dụ điển hình như lợi suất cao hoặc trái phiếu rác, trái phiếu công ty cấp góp vốn đầu tư, trái phiếu cơ quan chính phủ, trái phiếu đô thị ) hoặc bằng sự trưởng thành của trái phiếu được tổ chức triển khai ( ngắn, trung hoặc dài hạn ). Các quỹ trái phiếu hoàn toàn có thể góp vốn đầu tư đa phần vào sàn chứng khoán Mỹ ( trong nước hoặc những quỹ Mỹ ), trong cả sàn chứng khoán Mỹ và quốc tế ( những quỹ toàn thế giới hay quỹ quốc tế ), hoặc đa phần là sàn chứng khoán quốc tế ( những quỹ quốc tế ) .Vào cuối năm 2011, những quỹ trái phiếu chiếm 25 % gia tài của quỹ mở. [ 13 ]

Quỹ CP.

Các quỹ CP góp vốn đầu tư vào những CP đại trà phổ thông mà đại diện thay mặt cho CP chiếm hữu ( hoặc vốn CP ) trong những công ty. Các quỹ CP được góp vốn đầu tư đa phần vào sàn chứng khoán Mỹ ( trong nước hoặc quỹ Mỹ ), trong cả sàn chứng khoán Mỹ và quốc tế ( những quỹ toàn thế giới hay quốc tế ), hoặc hầu hết là sàn chứng khoán quốc tế ( những quỹ quốc tế ). Họ hoàn toàn có thể tập trung chuyên sâu vào một ngành công nghiệp hoặc nghành đơn cử .

Một quỹ cổ phiếu có thể được phân tiểu loại theo hai kích thước: (1) vốn hóa thị trường và (2) phong cách đầu tư (tức là, tăng trưởng vs. pha trộn/cốt lõi vs. giá trị). Hai kích thước thường được hiển thị trong một mạng lưới được biết đến như một “hộp phong cách”.

Vốn hóa thị trường ( ” VHTT ” ) cho biết quy mô của những công ty mà một quỹ góp vốn đầu tư trong đó, dựa trên giá trị CP của công ty. Vốn hóa thị trường của mỗi công ty bằng số lượng CP lưu hành nhân với giá thị trường của CP. Vốn hóa thị trường thường được chia thành những loại như sau :

 • VHTT cực nhỏ
 • VHTT nhỏ
 • VHTT trung bình
 • VHTT lớn

Trong khi những định nghĩa đơn cử của từng loại khác nhau với những điều kiện kèm theo thị trường, CP vốn hóa lớn thường có vốn hóa thị trường tối thiểu là 10 tỷ USD, CP nhỏ có vốn hóa thị trường thấp hơn 2 tỷ USD, và CP vốn hóa cực nhỏ có vốn hóa thị trường dưới 300 triệu USD. Các quỹ cũng được phân loại trong những loại này dựa trên vốn hóa thị trường của những CP mà nó nắm giữ .Các quỹ CP cũng được phân tiểu loại theo phong thái góp vốn đầu tư của họ : tăng trưởng, giá trị, trộn lẫn ( hoặc cốt lõi ). Các quỹ tăng trưởng tìm cách góp vốn đầu tư vào CP của những công ty đang tăng trưởng nhanh gọn. Các quỹ giá trị tìm cách góp vốn đầu tư vào CP Open giá rẻ. Các quỹ trộn lẫn sẽ không thiên về tăng trưởng cũng như giá trị .Vào cuối năm 2011, những quỹ CP chiếm 46 % gia tài trong toàn bộ những quỹ tương hỗ của Mỹ. [ 13 ]

Quỹ phối hợp.

Quỹ tích hợp ( quỹ lai ) góp vốn đầu tư vào cả trái phiếu và CP, hoặc vào sàn chứng khoán quy đổi. Quỹ cân đối, quỹ phân chia gia tài, quỹ ngày tiềm năng hoặc quỹ rủi ro đáng tiếc tiềm năng và những quỹ vòng đời hay quỹ lối sống là toàn bộ những loại quỹ lai .Các quỹ lai hoàn toàn có thể được cấu trúc như quỹ của những quỹ, có nghĩa là họ góp vốn đầu tư bằng cách mua CP trong những quỹ tương hỗ khác góp vốn đầu tư vào sàn chứng khoán. Hầu hết quỹ của những quỹ góp vốn đầu tư vào những quỹ link ( có nghĩa là những quỹ tương hỗ được quản trị bởi chính những nhà hỗ trợ vốn quỹ ), mặc dầu 1 số ít góp vốn đầu tư vào những quỹ không link ( có nghĩa là được quản trị bởi những nhà hỗ trợ vốn quỹ khác ) hoặc trong một sự tích hợp của cả hai .Vào cuối năm 2011, quỹ lai chiếm 7 % gia tài trong tổng thể những quỹ tương hỗ của Mỹ. [ 13 ]

Quỹ chỉ số ( được quản trị thụ động ) vs. Quỹ được quản trị dữ thế chủ động.

Một quỹ chỉ số hay quỹ quản trị thụ động tìm cách để tương thích với hoạt động giải trí của một chỉ số thị trường, ví dụ điển hình như chỉ số S&P 500, trong khi một quỹ quản trị dữ thế chủ động tìm cách làm tốt hơn một chỉ số có tương quan trải qua những lựa chọn sàn chứng khoán cao .

Các ngân sách.

Các nhà đầu tư trong một quỹ tương hỗ chi trả những ngân sách của quỹ. Các ngân sách này rơi vào năm loại : ngân sách phân phối ( gánh nặng bán hàng và phí 12 b – 1 ), phí quản trị, những ngân sách quỹ khác, phí nhiệm vụ cổ đông và phí nhiệm vụ sàn chứng khoán. Một số ngân sách này làm giảm giá trị của thông tin tài khoản của nhà đầu tư ; những ngân sách khác được trả bởi quỹ và làm giảm giá trị gia tài ròng .Các phí và ngân sách định kỳ – đặc biệt quan trọng là phí 12 b – 1, phí quản trị và những ngân sách quỹ khác-được tính trong tỷ suất ngân sách tổng của quỹ, hoặc chỉ đơn thuần là ” tỷ suất ngân sách “. Bởi vì toàn bộ những quỹ phải thống kê giám sát tỉ lệ ngân sách bằng cách sử dụng cùng giải pháp, nó được cho phép những nhà đầu tư so sánh ngân sách trên những quỹ .

Các ngân sách phân chia.

Các ngân sách phân chia trả tiền cho tiếp thị, phân phối CP của quỹ cũng như những dịch vụ cho nhà đầu tư .

Gánh nặng phía trước hay ngân sách bán hàng.

Gánh nặng phía trước hay phí bán hàng là một hoa hồng trả cho người môi giới bởi một quỹ tương hỗ khi CP được mua. Nó được bộc lộ như thể một tỷ suất Xác Suất của tổng số tiền góp vốn đầu tư hay ” giá chào bán công chúng “, mà bằng giá trị gia tài ròng cộng với gánh nặng phía trước trên mỗi CP. Gánh nặng phía trước thường giảm khi số tiền góp vốn đầu tư tăng lên, trải qua những điểm dừng. Gánh nặng phía trước được trả bởi những cổ đông ; nó được khấu trừ từ số tiền góp vốn đầu tư .

Gánh nặng phía sau.

Một số quỹ có một gánh nặng phía sau, được trả bởi nhà đầu tư khi CP được mua lại. Nếu gánh nặng phía sau này khước từ nhà đầu tư nắm giữ CP lâu hơn, nó được gọi là tính phí bán hàng trì hoãn tùy thuộc ( hoặc CDSC ). Như gánh nặng phía trước, gánh nặng phía sau được trả bởi những cổ đông ; nó được khấu trừ từ số tiền thu được của mua lại .
Một số quỹ tính ngân sách hàng năm để bù đắp cho nhà phân phối CP quỹ cho việc phân phối dịch vụ liên tục tới những cổ đông của quỹ. Phí này được gọi là phí 12 b – 1, sau khi pháp luật của SEC được cho phép nó. Phí 12 b – 1 được giao dịch thanh toán bởi quỹ và làm giảm giá trị gia tài ròng .

Phí không tải.

Một quỹ không tải không tính gánh nặng phía trước trong mọi trường hợp, không tính gánh nặng phía sau trong mọi trường hợp và không tính khoản phí 12 b – 1 lớn hơn 0,25 % gia tài quỹ .

Phí quản trị.

Phí quản trị được trả cho những nhà quản trị quỹ hoặc nhà hỗ trợ vốn người tổ chức triển khai quỹ, cung ứng việc quản trị hạng mục góp vốn đầu tư hoặc những dịch vụ tư vấn góp vốn đầu tư và cho mượn thông thường tên tên thương hiệu của mình vào quỹ. Quản lý quỹ cũng hoàn toàn có thể phân phối những dịch vụ hành chính khác. Phí quản trị thường có điểm dừng, có nghĩa là nó giảm khi gia tài ( trong hoặc quỹ đơn cử hoặc trong mái ấm gia đình quỹ như một toàn thể ) tăng lên. Phí quản trị được trả bởi quỹ và được gồm có trong tỷ suất ngân sách .Ban giám đốc của quỹ xem xét phí quản trị hàng năm. Cổ đông của quỹ phải biểu quyết về bất kể sự ngày càng tăng dự kiến ​ ​ nào trong công tác làm việc quản trị. Tuy nhiên, người quản trị hoặc nhà hỗ trợ vốn quỹ hoàn toàn có thể chấp thuận đồng ý từ bỏ toàn bộ hoặc một phần của phí quản trị để giảm tỷ suất ngân sách của quỹ .

Các ngân sách quỹ khác.

Một quỹ tương hỗ hoàn toàn có thể trả tiền cho những dịch vụ khác gồm có :

 • Phí và các chi phí của Ban giám đốc, những người được ủy thác
 • Phí lưu ký: trả cho một ngân hàng lưu ký cho việc nắm giữ danh mục đầu tư của quỹ trong bảo vệ an toàn và thu nợ trên thu nhập chứng khoán
 • Phí hành chính quỹ: giám sát tất cả các công việc hành chính của quỹ như chuẩn bị báo cáo tài chính và báo cáo cổ đông, chuẩn bị và nộp vô số hồ sơ SEC cần của các công ty đầu tư có đăng ký, giám sát việc tuân thủ các hạn chế đầu tư, tính toán tổng lợi nhuận và thông tin hiệu suất quỹ khác, chuẩn bị/nộp hồ sơ khai thuế và các chi phí của việc duy trì phù hợp với tình trạng các luật “trời xanh”
 • Phí kế toán quỹ: để thực hiện đầu tư, dịch vụ kế toán và tính toán giá trị tài sản ròng chứng khoán (thường là mỗi ngày sàn giao dịch chứng khoán New York mở cửa)
 • Phí dịch vụ chuyên nghiệp: phí pháp lý và kiểm toán
 • Lệ phí đăng ký: cho khoản phí 24F-2 cho SEC cho các bán ròng của cổ phần quỹ đã ​​đăng ký và lệ phí trời xanh tiểu bang do bán cổ phần cho các cư dân của tiểu bang Hoa Kỳ và các thể chế như Puerto Rico và Guam
 • Phí truyền thông cổ đông: in và gửi giấy tờ cần thiết cho các cổ đông như báo cáo cổ đông và Bản cáo bạch
 • Phí và chi phí dịch vụ đại lý chuyển: để giữ hồ sơ cổ đông, cung cấp các báo cáo và các bản mẫu thuế cho các nhà đầu tư và cung cấp điện thoại, internet và hoặc hỗ trợ và dịch vụ nhà đầu tư khác
 • Các phí khác/linh tinh

Người quản trị hoặc nhà hỗ trợ vốn quỹ hoàn toàn có thể đồng ý chấp thuận trợ cấp cho 1 số ít những ngân sách khác để giảm tỷ suất ngân sách của quỹ .

Phí nhiệm vụ cổ đông.

Cổ đông hoàn toàn có thể được nhu yếu nộp lệ phí cho những nhiệm vụ nhất định. Ví dụ, một quỹ góp vốn đầu tư hoàn toàn có thể tính một khoản phí cố định và thắt chặt cho việc duy trì một thông tin tài khoản hưu trí cá thể so với một nhà đầu tư. Một số quỹ thu phí mua lại khi một nhà đầu tư bán CP quỹ ngay sau khi mua chúng ( thường được định nghĩa như trong vòng 30, 60 hoặc 90 ngày kể từ ngày mua ) ; phí mua lại được tính theo Xác Suất số tiền bán. Phí nhiệm vụ cổ đông không phải là một phần của tỷ suất ngân sách .

Phí nhiệm vụ sàn chứng khoán.

Một quỹ tương hỗ trả ngân sách tương quan đến việc mua hoặc bán sàn chứng khoán trong hạng mục góp vốn đầu tư của mình. Các ngân sách này hoàn toàn có thể gồm có hoa hồng môi giới. Phí nhiệm vụ sàn chứng khoán tăng ngân sách cơ sở góp vốn đầu tư mua và giảm số tiền thu được từ việc bán chúng. Chúng không lưu thông qua báo cáo giải trình thu nhập của quỹ và không gồm có trong tỷ suất ngân sách của nó. Số tiền phí nhiệm vụ sàn chứng khoán được chi trả bởi một quỹ thường tỷ suất thuận với khối lượng trao đổi hoặc ” lệch giá ” của nó .
Các phê bình của ngành công nghiệp quỹ cho rằng những ngân sách quỹ quá cao. Họ tin rằng thị trường cho những quỹ tương hỗ là không cạnh tranh đối đầu và rằng có rất nhiều ngân sách ẩn, do vậy rất khó cho nhà đầu tư để giảm những phí mà họ phải trả. Họ cho rằng cách hiệu suất cao nhất cho những nhà đầu tư để nâng cao hoàn vốn họ thu được từ những quỹ tương hỗ là góp vốn đầu tư vào những quỹ với tỷ suất ngân sách thấp .Những người quản trị quỹ đối lại rằng những phí được xác lập bởi một thị trường cạnh tranh đối đầu cao, và do đó, phản ánh giá trị mà những nhà đầu tư góp phần cho dịch vụ được phân phối. Ngoài ra, họ chú ý quan tâm rằng những phí được công bố rõ ràng .

Các lớp CP.

Một quỹ tương hỗ duy nhất có thể cung cấp cho các nhà đầu tư lựa chọn kết hợp khác nhau của gánh nặng phía trước, gánh nặng phía sau và phí 12b-1, bằng cách cung cấp vài loại cổ phần khác nhau, được gọi là các lớp cổ phần. Tất cả các lớp cổ phần đầu tư trong danh mục đầu tư trong cùng một danh mục đầu tư chứng khoán, nhưng từng lớp có các chi phí khác nhau và, do đó, giá trị tài sản ròng khác nhau và kết quả thực hiện khác nhau. Một số lớp cổ phần có thể là chỉ dành cho một số loại nhà đầu tư nhất định.

Các quỹ cung ứng nhiều lớp nhận dạng chúng với những vần âm, mặc dầu họ cũng hoàn toàn có thể sử dụng những cái tên như ” Lớp Nhà góp vốn đầu tư “, ” Lớp Thương Mại Dịch Vụ “, ” Lớp Thể chế “, vv, xác lập loại nhà góp vốn đầu tư cho nó mà những lớp được dự tính. SEC không lao lý tên của những lớp CP, do đó, chi tiết cụ thể đơn cử của một lớp CP cùng tên hoàn toàn có thể đổi khác từ mái ấm gia đình quỹ này tới mái ấm gia đình quỹ khác .Các lớp CP nổi bật cho những quỹ được bán trải qua những nhà môi giới hoặc trung gian khác như sau. :

 • Lớp A cổ phần thường tính phí gánh nặng phía trước cùng với một khoản nhỏ phí 12b-1.
 • Cổ phần Lớp B thường không có gánh nặng phía trước. Thay vào đó họ có chi phí bán hàng trì hoãn tùy thuộc, hoặc CDSC cao giảm dần trong vài năm, kết hợp với phí 12b-1 cao. Cổ phần lớp B thường được chuyển đổi tự động sang Cổ phần Lớp A sau khi họ đã được nắm giữ trong một thời gian nhất định.
 • Cổ phần Lớp C thường có phí 12b-1 cao và phí bán hàng trì hoãn phụ thuộc khiêm tốn mà không được tiếp tục sau khi một hoặc hai năm. Lớp cổ phần C thường không chuyển đổi sang lớp khác. Chúng thường được gọi là cổ phần “gánh nặng mức độ”.
 • Lớp I thường có yêu cầu đầu tư tối thiểu rất cao và vì thế, được gọi là cổ phần “thể chế”. Họ là những cổ phần không gánh nặng.
 • Lớp R thường để sử dụng trong kế hoạch nghỉ hưu như kế hoạch 401(k). Họ thường không tính phí gánh nặng, nhưng tính phí 12b-1 nhỏ.

Quỹ không tải thường có hai loại CP :

 • Cổ phần Lớp I không tính khoản phí 12b-1.
 • Cổ phần Lớp N tính khoản phí 12b-1 không quá 0,25% tài sản của quỹ.

Không lớp cổ phần nào thường tính phí gánh nặng phía trước hay phía sau .

Các định nghĩa.

Định nghĩa của những thuật ngữ quan trọng .

Giá trị gia tài ròng ( NAV ).

Giá trị gia tài ròng hay NAV của một quỹ tương tự với giá trị thị trường hiện tại của CP của quỹ trừ đi nợ phải trả của quỹ ( đôi lúc được gọi là ” gia tài ròng ” ). Nó thường được màn biểu diễn như số tiền mỗi CP, được tính bằng cách chia gia tài ròng cho số CP quỹ đang lưu hành. Các quỹ phải thống kê giám sát giá trị gia tài ròng của họ theo những quy tắc nêu trong Bản cáo bạch. Quỹ đo lường và thống kê NAV vào cuối mỗi ngày mà sàn thanh toán giao dịch sàn chứng khoán Thành Phố New York Open, mặc dầu một số ít quỹ tính NAV của họ nhiều hơn một lần mỗi ngày .Đánh giá sàn chứng khoán được nắm giữ trong hạng mục góp vốn đầu tư của quỹ thường là phần khó khăn vất vả nhất trong việc thống kê giám sát giá trị gia tài ròng. Hội đồng quản trị của quỹ thường giám sát nhìn nhận sàn chứng khoán .

Tỉ lệ ngân sách.

Tỷ lệ ngân sách được cho phép những nhà đầu tư so sánh ngân sách qua những quỹ. Tỷ lệ ngân sách bằng phí 12 b – 1 cộng với phí quản trị và những ngân sách quỹ khác chia gia tài ròng trung bình hàng ngày. Tỷ lệ ngân sách đôi lúc được gọi là ” tỷ suất ngân sách tổng ” hoặc TER .

Tổng hoàn vốn hàng năm trung bình.

SEC nhu yếu những quỹ tương hỗ báo cáo giải trình tỷ suất hoàn vốn kép trung bình hàng năm cho thời hạn 1 năm, 5 năm và 10 năm theo công thức sau : [ 16 ]

P(1+T)n = ERV

Ở đây :

P = một thanh toán ban đầu giả định 1.000 USD.
T = tổng hoàn vốn hàng năm trung bình.
n = số năm.

ERV = giá trị mua lại ở đầu cuối của một thanh toán giao dịch 1.000 USD giả định được thực thi vào đầu những định kỳ 1 -, 5 -, hay 10 – năm tại cuối những thời kỳ 1 -, 5 -, hay 10 – năm ( hoặc phần phân đoạn ) .

Luân chuyển vốn.

Luân chuyển vốn là một thước đo của khối lượng trao đổi chứng khoán của quỹ. Nó được thể hiện như là một tỷ lệ phần trăm của giá trị thị trường trung bình của các chứng khoán dài hạn của danh mục đầu tư. Luân chuyển vốn là giá trị thấp hơn của mua hoặc bán của quỹ trong một năm đã cho chia cho giá trị thị trường chứng khoán dài hạn bình quân cùng kỳ. Nếu thời kỳ ít hơn một năm, luân chuyển vốn thường được thường niên hóa.

Quỹ tương hỗ trên quốc tế.

Tại Vương quốc Anh.

Tại Việt Nam, quỹ tương hỗ được gọi là quỹ đại chúng, một trong hai loại quỹ đầu tư chứng khoán được quy định trong Luật Chứng khoán, Luật 62/2010/QH12 và các văn bản pháp luật khác như Nghị định 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư 183/2011/TT-BTC và Thông tư 210/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính

Quỹ đại chúng có hai loại : quỹ mở và quỹ đóng .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.