articlewriting1

Giá đóng cửa là gì?

Giá đóng cửa ( Closing price ) là mức giá thị trường của CP vào thời gian đóng cửa hay kết thúc một phiên thanh toán giao dịch trên thị trường đơn cử .
Giá đóng cửa của phiên thanh toán giao dịch ngày hôm trước chính là mức giá tham chiếu cho phiên thanh toán giao dịch ngày hôm sau. Và quy trình tiến độ đó sẽ được lặp lại theo chu kỳ luân hồi từ ngày này qua ngày khác trên kinh doanh thị trường chứng khoán .

Giá đóng cửa điều chỉnh là gì?

Giá đóng cửa điều chỉnh (Adjusted Closing Price) là giá đóng cửa của cổ phiếu được điều chỉnh để phản ánh chính xác giá trị của cổ phiếu đó sau khi hạch toán cho bất kì hành động nào của công ty.
Giá đóng cửa điều chỉnh được coi là giá thực sự của cổ phiếu đó và thường được sử dụng khi kiểm tra lợi nhuận dựa trên dữ liệu quá khứ hoặc thực hiện phân tích chi tiết về lợi nhuận trong quá khứ.
Giá trị của giá cổ phiếu được ghi dưới dạng giá đóng cửa và giá đóng cửa điều chỉnh.
Giá đóng cửa là giá ‘thô’, chỉ là giá trị tiền mặt của giá giao dịch cuối cùng trước khi thị trường đóng cửa. Các yếu tố trong giá đóng cửa điều chỉnh là những thứ có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu sau khi thị trường đóng cửa.
Giá cổ phiếu thường bị ảnh hưởng bởi cung và cầu của những người tham gia thị trường. Tuy nhiên, một số hành động của công ty, như tách cổ phiếu (Stock split), chi trả cổ tức (Dividend) hoặc phân phối (Distribution) và phát hành quyền (Right offering), ảnh hưởng đến giá cổ phiếu và các điều chỉnh giá là cần thiết để đi đến sự phản ánh chính xác về mặt kĩ thuật của giá trị thực của cổ phiếu đó.

Các loại giá đóng cửa điều chỉnh

Giá điều chỉnh trong tách cổ phiếu

Chia tách cổ phiếu là nghiệp vụ tăng số lượng cổ phiếu lưu hành trên thị trường và giá cổ phiếu giảm đi. Mặc dù vậy, các yếu tố như giá trị vốn hóa thị trường hay hệ số P/E vẫn không hề thay đổi vì giá trị của công ty thực tế không thay đổi. Việc tách cổ phiếu thường được thực hiện khi giá cổ phiếu trên thị trường tăng quá cao làm cho các giao dịch sẽ khó thực hiện và điều này sẽ làm giảm tính thanh khoản của cổ phiếu.

Việc tách CP không ảnh hưởng tác động đến tổng giá trị vốn hóa thị trường của công ty, nhưng nó ảnh hưởng tác động đến giá CP của công ty .
Ví dụ, khi Apple quyết định hành động chia tách CP thành bốn phần bằng nhau, những nhà đầu tư sẽ nhận được thêm ba CP cho mỗi một CP mà họ chiếm hữu. Và khi đó, giá của mỗi CP cũng giảm xuống còn một phần tư so với giá bắt đầu, nên giá trị tổng số CP nắm giữ Apple của cổ đông đó sẽ không đổi .

Giá điều chỉnh trong chia cổ tức

Chia cổ tức thường thì sẽ có 2 loại gồm có :

  • Cổ tức bằng tiền mặt: cổ đông được hưởng một mức giá định trước trên mỗi cổ phiếu nắm giữ.
  • Cổ tức bằng cổ phiếu: cổ đông được hưởng một lượng cổ phiếu bổ sung tương ứng theo tỉ lệ được công bố trước đó.

Nguyên lý giải thích cho việc cổ phiếu bị điều chỉnh giá vào khi chia cổ tức là: Tổng tài sản của mọi nhà đầu tư trước chia và sau chia đều phải bằng nhau hay tổng giá trị vốn hóa thị trường của công ty trước chia và sau chia là không đổi.

Xem thêm: Quy nạp là gì?

Giá điều chỉnh trong phát hành quyền

Giá đóng cửa kiểm soát và điều chỉnh của một CP cũng phản ánh những hoạt động giải trí phát hành quyền hoàn toàn có thể xảy ra .
Việc phát hành quyền là việc quyền được trao cho những cổ đông hiện hữu, được cho phép những cổ đông đăng kí quyền theo tỉ lệ CP của họ. Điều này cũng tương tự như như tách CP, sẽ làm giảm giá trị của những CP hiện tại, vì tăng cung sẽ làm loãng giá trị những CP hiện có .
Pháthành quyền là việc quyền được trao cho những cổ đông hiện hữu, được cho phép những cổ đông đăng kí quyền theo tỉ lệ CP của họ. Điều này sẽ làm giảm giá trị của những CP hiện tại, vì tăng cung sẽ làm loãng giá trị những CP hiện có .

Ví dụ, giả sử một công ty tuyên bố phát hành quyền, trong đó các cổ đông hiện hữu có quyền nhận thêm một cổ phiếu cho mỗi hai cổ phiếu sở hữu. Giả sử cổ phiếu đang giao dịch ở mức $50 và các cổ đông hiện tại có thể mua thêm cổ phiếu với giá đăng kí là $45. Vào trước ngày tuyên bố, giá đóng cửa điều chỉnh sẽ được tính dựa trên hệ số điều chỉnh và giá đóng cửa.

Trên đây là những kiến thức và kỹ năng cơ bản nhất về giá đóng cửa kiểm soát và điều chỉnh. Mong rằng với những thông tin này nhà đầu tư hoàn toàn có thể hiểu và nhìn nhận đúng chuẩn về giá trị của CP cũng như hoạt động giải trí của doanh nghiệp .

Nguồn: Tổng hợp

Chứng khoán Pinetree không lấy phí trọn vẹn phí thanh toán giao dịch trọn đời và công cụ lãi suất vay Margin 9 % / năm không kèm điều kiện kèm theo. Đây là mức phí tốt nhất đầu tư và chứng khoán Nước Ta lúc bấy giờ .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.