heading-4196

Tạo tiêu đề, đề mục tài liệu trong cấu trúc trang web HTML với các thẻ heading

đến

. Thẻ H1 tạo đề mục toàn trang, sử dụng một lần

Sử dụng thẻ

trong HTML

Trong một trang HTML (tài liệu) có thể phân chia ra thành nhiều đề mục (heading) với cấp độ khác nhau,
như văn bản thông thường có mục I, II …, 1, 2, … a, b ….
HTML cung cấp sáu cấp độ tương ứng với thẻ

đến thẻ

,
với thẻ

có cấp độ cao nhất (đề mục lớn nhất) và

là cấp độ thấp nhất.

Sử dụng những thẻ tạo đề mục ( heading ) hoàn toàn có thể giúp cho người đọc ( hoặc Search Engine ) nhanh gọn chớp lấy được cấu trúc nội dung chính của bài viết ( tài liệu HTML ) .

Ví dụ sau xem cách hiện thị các thẻ heading mặc định:


  
   Kiểm tra thẻ Heading
   
  
  
   

This is heading 1

This is heading 2

This is heading 3

This is heading 4

This is heading 5
This is heading 6

Kết quả :
the heading h1 - h6
Lưu ý sử dụng thẻ heading không riêng gì với mục tiêu định dạng chữ to hơn, đậm hơn mà nó bộc lộ cấu trúc phần quan trọng của trang, đây là nội dung mà Searchi Engine chỉ mục trang web

Nhập HTML và xem kết quả

Xem thêm: Quy nạp là gì?

Một số lưu ý về

Phân chia đề mục phù hợp:
Khi sử dụng cần sử dụng theo dúng cấp độ của đề mục – không bỏ qua đề mục (ví dụ có
dùng thẻ

mà không có thẻ

).

Không dùng h1 – h6 để định dạng văn bản: Thẻ h1 có cỡ chỡ to nhất, thẻ h6 nhỏ nhất nhưng không vì thể cố tình sử dụng nó
để định dạng văn bản thông thường: như đoạn văn bản không phải là đề mục, chỉ vì muốn chữ to hơn
mà dùng h1, h2 … là sai.

Chỉ dùng một thẻ h1: H1 được dùng như là tiêu đề của cả một trang HTML, do
vậy trên một trang chỉ dùng 1 thẻ H1. (Trừ trong section của HTML5).

Thẻ H1 – H6 không có thuộc tính đặc trưng riêng, chỉ có các thuộc tính toàn cục:
Xem các thuộc tính toàn cục trong HTML

ĐĂNG KÝ KÊNH, XEM CÁC VIDEO TRÊN XUANTHULAB

Đăng ký nhận bài viết mới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.