articlewriting1
Words and Idioms 138. Quý vị cũng có thể nghe toàn bộ bài học thành ngữ này với sự dẫn giải của Huyền Trang và Jane Clark ở đây.


IN FULL SWING

Swing chỉ hoạt động có nhịp điệu như đu đưa, vung vẩy. Thành ngữ in full swing có nghĩa là hoạt động ở mức độ cao nhất.

Cô Mary ủng hộ sự tranh cử của bạn cô. Cô cho biết:

“For the last six months I’ve been making phone calls and leafleting houses on behalf of a friend who’s running for office. Now, with the election just days away, the campaign is in full swing, and I’ve been working at a feverish pace.”

(Trong sáu tháng qua, tôi vẫn gọi điện thoại và phát truyền đơn tới tận nhà cử tri thay mặt một người bạn đang ra tranh một chức vụ công cử. Giờ đây, chỉ còn vài ngày nữa là tới ngày bầu cử, cuộc vận động tranh cử đang lúc rầm rộ và tôi cũng túi bụi làm việc.)

Leaflet là tờ truyền đơn, quảng cáo và feverish là sôi nổi, mãnh liệt.

Có những ngày lễ rất quan trọng trong năm mà người Mỹ nào cũng nhớ, chẳng hạn như Lễ Tạ Ơn, lễ Độc lập, hay Lễ Giáng sinh. Nhưng có một ngày không phải là ngày lễ mà người Mỹ nào cũng không quên. Đó là ngày 15 tháng Tư. Một kế toán viên giải thích như sau:

“As a tax accountant, my busiest time of year is between February and April. That’s because working Americans must file their tax documents with the federal government by April 15th of every year. So when my office is in full swing, I’m expected to stay late and come in on weekends.”

(Vì tôi là một kế toán viên chuyên về thuế má nên thời gian bận nhất của tôi là từ giữa tháng Hai tới tháng Tư. Đó là vì những người Mỹ đang đi làm phải khai thuế với chính phủ liên bang vào hạn chót là ngày 15 tháng Tư mỗi năm. Vì thế, khi văn phòng của tôi tất bật làm việc thì tôi phải ở lại làm việc muộn và làm việc cả cuối tuần nữa.)

Accountant là kế toán viên, to file taxes là khai thuế và federal government là chính phủ liên bang.

BEAT SOMEONE AT THEIR OWN GAME

Beat someone at their own game có một động từ to beat nghĩa là đánh bại. Vì thế, thành ngữ này có nghĩa là đánh bại hay làm hơn một người nào trong một việc mà người đó đã làm.

Mời quý vị xem những gì xảy ra cho một người bạn của chị Nicole.

“A friend of mine discovered that her colleagues had put a foolish looking photo of her online. Soon afterwards, she plotted her revenge: She found a really unattractive picture of them and put it on the Internet for millions of people to see. She beat them at their own game.”

(Một người bạn tôi phát hiện ra rằng các đồng nghiệp của cô đã tung lên mạng một tấm hình của cô mà trong đó cô nhìn rất ngớ ngẩn. Ít lâu sau đó, cô bèn tìm cách trả thù: Cô tìm một tấm hình rất xấu xí của các đồng nghiệp này và tung lên Internet cho hàng triệu người xem. Cô đã qua mặt họ trong trò do họ bày đầu.)

Foolish là ngớ ngẩn, ngu ngốc, to plot là âm mưu và revenge là trả thù.

Đối với các doanh nghiệp cạnh tranh nhau, không có gì lạ khi lợi nhuận của họ bị sút giảm. Một bà chủ tiệm ăn giải thích:

“The restaurant across the street from ours was running a special. Guests who ordered a dinner entrée could receive another at half price. So we introduced an even better deal: buy one entrée, get the other free. Now our place is packed. We’re beating the competition at their own game.”

(Tiệm ăn đối diện với tiệm chúng tôi ở bên kia đường đang quảng cáo một giá đặc biệt: Khách hàng nào gọi một món đầu bữa có thể mua thêm cùng món đó với nửa giá. Vì thế chúng tôi đưa ra một quảng cáo hấp dẫn hơn: Ai gọi một món đầu bữa thì được tặng thêm luôn món này. Giờ đây, tiệm chúng tôi đông nghẹt khách hàng. Chúng tôi đang đánh bại đối thủ bằng chiêu quảng cáo của chính họ.)

Special là giá đặc biệt, entrée là món đầu bữa hoặc món chính, packed là đông nghẹt người.

Mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ. Quý vị cũng có thể nghe toàn bộ bài học thành ngữ này với sự dẫn giải của Huyền Trang và Jane Clark ở đây.chỉ hoạt động có nhịp điệu như đu đưa, vung vẩy. Thành ngữcó nghĩa là hoạt động ở mức độ cao nhất.Cô Mary ủng hộ sự tranh cử của bạn cô. Cô cho biết:“For the last six months I’ve been making phone calls and leafleting houses on behalf of a friend who’s running for office. Now, with the election just days away, the campaign is, and I’ve been working at a feverish pace.”(Trong sáu tháng qua, tôi vẫn gọi điện thoại và phát truyền đơn tới tận nhà cử tri thay mặt một người bạn đang ra tranh một chức vụ công cử. Giờ đây, chỉ còn vài ngày nữa là tới ngày bầu cử, cuộc vận động tranh cử đang lúc rầm rộ và tôi cũng túi bụi làm việc.)là tờ truyền đơn, quảng cáo vàlà sôi nổi, mãnh liệt.Có những ngày lễ rất quan trọng trong năm mà người Mỹ nào cũng nhớ, chẳng hạn như Lễ Tạ Ơn, lễ Độc lập, hay Lễ Giáng sinh. Nhưng có một ngày không phải là ngày lễ mà người Mỹ nào cũng không quên. Đó là ngày 15 tháng Tư. Một kế toán viên giải thích như sau:“As a tax accountant, my busiest time of year is between February and April. That’s because working Americans must file their tax documents with the federal government by April 15th of every year. So when my office is, I’m expected to stay late and come in on weekends.”(Vì tôi là một kế toán viên chuyên về thuế má nên thời gian bận nhất của tôi là từ giữa tháng Hai tới tháng Tư. Đó là vì những người Mỹ đang đi làm phải khai thuế với chính phủ liên bang vào hạn chót là ngày 15 tháng Tư mỗi năm. Vì thế, khi văn phòng của tôi tất bật làm việc thì tôi phải ở lại làm việc muộn và làm việc cả cuối tuần nữa.)là kế toán viên,là khai thuế vàlà chính phủ liên bang.có một động từnghĩa là đánh bại. Vì thế, thành ngữ này có nghĩa là đánh bại hay làm hơn một người nào trong một việc mà người đó đã làm.Mời quý vị xem những gì xảy ra cho một người bạn của chị Nicole.“A friend of mine discovered that her colleagues had put a foolish looking photo of her online. Soon afterwards, she plotted her revenge: She found a really unattractive picture of them and put it on the Internet for millions of people to see. She.”(Một người bạn tôi phát hiện ra rằng các đồng nghiệp của cô đã tung lên mạng một tấm hình của cô mà trong đó cô nhìn rất ngớ ngẩn. Ít lâu sau đó, cô bèn tìm cách trả thù: Cô tìm một tấm hình rất xấu xí của các đồng nghiệp này và tung lên Internet cho hàng triệu người xem. Cô đã qua mặt họ trong trò do họ bày đầu.)là ngớ ngẩn, ngu ngốc,là âm mưu vàlà trả thù.Đối với các doanh nghiệp cạnh tranh nhau, không có gì lạ khi lợi nhuận của họ bị sút giảm. Một bà chủ tiệm ăn giải thích:“The restaurant across the street from ours was running a special. Guests who ordered a dinner entrée could receive another at half price. So we introduced an even better deal: buy one entrée, get the other free. Now our place is packed. We’re.”(Tiệm ăn đối diện với tiệm chúng tôi ở bên kia đường đang quảng cáo một giá đặc biệt: Khách hàng nào gọi một món đầu bữa có thể mua thêm cùng món đó với nửa giá. Vì thế chúng tôi đưa ra một quảng cáo hấp dẫn hơn: Ai gọi một món đầu bữa thì được tặng thêm luôn món này. Giờ đây, tiệm chúng tôi đông nghẹt khách hàng. Chúng tôi đang đánh bại đối thủ bằng chiêu quảng cáo của chính họ.)là giá đặc biệt,là món đầu bữa hoặc món chính,là đông nghẹt người.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.