675885179090335594763787333302108369715200n-15650755501922056985560
Lạm phát ( Inflation ) là hiện tượng kỳ lạ giá tăng nhanh và liên tục trong một khoảng chừng thời hạn dài .Lạm phát (Inflation) là gì? Nguyên nhân gây ra lạm phát - Ảnh 1.

Hình ảnh minh họa. Nguồn:

Lạm phát (Inflation)

Định nghĩa

Lạm phát trong tiếng Anh là Inflation. Lạm phát là sự tăng lên liên tục của mức giá chung.

Điều này không nhất thiết có nghĩa giá của mọi sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ đồng thời phải tăng lên theo cùng một tỉ lệ, mà chỉ cần mức giá trung bình tăng. Lạm phát vẫn hoàn toàn có thể xảy ra khi Ngân sách chi tiêu của một số ít hàng hóa giảm, nhưng giá thành của những sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ khác tăng đủ mạnh để bảo vệ cho mức giá chung tăng.

Đo lường lạm phát

Tỉ lệ lạm phát kinh tế là chỉ tiêu phản ánh tỉ lệ tăng thêm hay giảm bớt của mức giá chung ở kì điều tra và nghiên cứu so với kì gốc. Tỉ lệ lạm phát kinh tế được xác lập bởi công thức :Screenshot (4)Trong đó : πt : tỉ lệ lạm phát kinh tế của thời kỳ t Ip1 : chỉ số giá của kì điều tra và nghiên cứu Ip0 : chỉ số giá của thời kì trước đó Trên thực tiễn, một số ít vương quốc sử dụng chỉ số giá tiêu dùng – CPI để thống kê giám sát lạm phát kinh tế. Khi đó, tỉ lệ lạm phát kinh tế được tính như sau :Screenshot (6)Trong đó : CPIt : chỉ số giá tiêu dùng năm t CPIt-1 : chỉ số giá tiêu dùng năm t – 1

Phân loại lạm phát

Căn cứ vào quy mô của lạm phát, lạm phát bao gồm:

– Lạm phát vừa phải : là lạm phát kinh tế khi tỉ lệ lạm phát kinh tế dưới 10 % một năm. – Lạm phát phi mã : là loại lạm phát kinh tế hai và ba số lượng trong một năm. – Siêu lạm phát kinh tế : là loại lạm phát kinh tế ba, bốn số lượng, nghĩa là tỉ lệ lạm phát kinh tế hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu … Xác Suất một năm.

Căn cứ vào qui mô lạm phát và độ dài thời gian, lạm phát được chia thành:

– Lạm phát kinh niên : thường lê dài trên ba năm với tỉ lệ lạm phát kinh tế nhỏ hơn 50 % một năm. – Lạm phát nghiêm trọng : thường lê dài trên ba năm với tỉ lệ lạm phát kinh tế trên 50 % một năm. – Siêu lạm phát kinh tế là lạm phát kinh tế lê dài trên một năm với tỉ lệ lạm phát kinh tế trên 200 % một năm.

Các nguyên nhân gây ra lạm phát

– Lạm phát do cầu kéo

67588517_909033559476378_7333302108369715200_nLạm phát do cầu kéo ( Nguồn : Giáo trình Kinh tế học, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân )Lạm phát do cầu kéo xảy ra do tổng cầu tăng, đặc biệt quan trọng khi sản lượng đã đạt hoặc vượt quá mức tự nhiên. Khi nhu yếu của thị trường về một loại sản phẩm nào đó tăng lên sẽ kéo theo sự tăng lên về giá thành của loại sản phẩm đó. Giá cả của những loại sản phẩm khác cũng theo đó leo thang, dẫn đến sự tăng giá của hầu hết những loại sản phẩm & hàng hóa trên thị trường. Lạm phát do sự tăng lên về cầu ( nhu yếu tiêu dùng của thị trường tăng ) được gọi là ” lạm phát kinh tế do cầu kéo “.

– Lạm phát do chi phí đẩy

67750876_731475970617491_2984628776068972544_nLạm phát do ngân sách đẩy ( Nguồn : Giáo trình Kinh tế học, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân )Lạm phát cũng hoàn toàn có thể xảy ra khi 1 số ít loại ngân sách hàng loạt tăng lên trong hàng loạt nền kinh tế tài chính. Ba loại ngân sách thường gây ra lạm phát kinh tế là : tiền lương, thuế gián thu giá nguyên vật liệu nhập khẩu. Khi Chi tiêu của một hoặc vài yếu tố này tăng lên thì tổng chi phí sản xuất của những doanh nghiệp cũng tăng theo, từ đó giá tiền mẫu sản phẩm tăng lên nhằm mục đích bảo toàn doanh thu, hiệu quả là mức giá chung của toàn thể nền kinh tế tài chính cũng sẽ tăng và gây ra lạm phát kinh tế.

– Lạm phát ì

67512649_682352572268397_8012379069712695296_nLạm phát ì ( Nguồn : Giáo trình Kinh tế học, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân )Khi Ngân sách chi tiêu chung của những sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ tăng túc tắc với một tỉ lệ tương đối không thay đổi, tức là Ngân sách chi tiêu chung tăng liên tục đều đặn theo thời hạn. Do tăng đều nên mọi người đã hoàn toàn có thể dự trù trước mức độ của nó nên người ta còn gọi là lạm phát kinh tế dự kiến. Lạm phát này khi đã hình thành thì thường trở nên không thay đổi và tự duy trì trong một thời hạn dài nên được gọi là lạm phát kinh tế ì.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Kinh tế học, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân; Giáo trình Kinh tế vĩ mô, NXB Tài chính.)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.