articlewriting1

Thông tin thuật ngữ

   

Tiếng Anh Inflection Point
Tiếng Việt Điểm uốn
Chủ đề Đầu tư Kiến thức đầu tư

Định nghĩa – Khái niệm

Inflection Point là gì?

Điểm uốn là một sự kiện dẫn đến sự thay đổi không nhỏ trong tiến trình của một công ty, ngành công nghiệp, ngành, nền kinh tế hay là tình hình địa chính trị và cũng có thể được coi là một bước ngoặt mà sau đó một sự thay đổi mạnh mẽ, với kết quả tích cực hoặc tiêu cực, được dự kiến. Các công ty, ngành công nghiệp, ngành và nền kinh tế rất năng động và không ngừng phát triển. Các điểm uốn có ý nghĩa hơn so với tiến bộ hàng ngày thường được thực hiện và các tác động của thay đổi thường được biết đến và phổ biến rộng rãi.

 • Inflection Point là Điểm uốn.
 • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Đầu tư Kiến thức đầu tư.

Ý nghĩa – Giải thích

Inflection Point nghĩa là Điểm uốn.

Điểm uốn chính là nơi hướng của đường cong thay đổi để đáp ứng với một sự kiện. Để đủ điều kiện, sự thay đổi phải được chú ý hay quyết định và được gắn với một nguyên nhân cụ thể. Nguyên tắc này có thể được áp dụng cho nhiều thông tin kinh tế, kinh doanh và tài chính, như sự thay đổi trong tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Definition: An inflection point is an event that results in a significant change in the progress of a company, industry, sector, economy, or geopolitical situation and can be considered a turning point after which a dramatic change, with either positive or negative results, is expected to result. Companies, industries, sectors, and economies are dynamic and constantly evolving. Inflection points are more significant than the small day-to-day progress typically made, and the effects of the change are often well known and widespread.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Inflection Point

 • Karl Marx
 • Economic Collapse
 • Panic Selling Definition
 • Macro Risk Definition
 • Broadening Formation Definition
 • Unsystematic Risk
 • Growth Industry Definition
 • Defining, Identifying, and Examples of a Turnaround
 • Điểm uốn tiếng Anh

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Đầu tư Kiến thức đầu tư Inflection Point là gì? (hay Điểm uốn nghĩa là gì?) Định nghĩa Inflection Point là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Inflection Point / uốn Point. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.