articlewriting1

Đan điền là thuật ngữ trong y học, võ thuật, dưỡng sinh dùng để chỉ một vài trung tâm khí lực hay là các huyệt đạo trên cơ thể người.[1][2]

Star of life2.svg Wikipedia tiếng Việt không bảo đảm và không chịu trách nhiệm về tính pháp lý và độ chính xác của các thông tin có liên quan đến y học và sức khỏe. Đề nghị liên hệ và nhận tư vấn từ các bác sĩ hay các chuyên gia. Khuyến cáo cẩn thận khi sử dụng các thông tin này. Xem chi tiết lại Wikipedia:Phủ nhận y khoa và Wikipedia:Phủ nhận về nội dung.về tính pháp lý và độ đúng chuẩn của những thông tin có tương quan đến y học và sức khỏe thể chất. Khuyến cáo cẩn trọng khi sử dụng những thông tin nàyNghiên cứu về Đan Điền được dùng bắt đầu trong Đạo giáo. Tuy nhiên vì có nhiều môn phái, sách vở khác nhau nên thuật ngữ ” đan điền ” hoàn toàn có thể được dùng không đồng nhất bởi những môn phái khác nhau. Trong khung hình người có ba bộ vị được gọi là đan điền :

  • Thượng đan điền: Trùng với huyệt Ấn đường (giữa 2 chân mày) còn gọi là “Đan Điền thần”.[3][4]
  • Trung đan điền: Trùng với huyệt Đản trung (chính giữa đường nối 2 đầu ti, cắt ngang đường dọc theo xương ức) còn gọi là “Đan Điền khí”.[5] (Ren Mai.16 ~.21)
  • Hạ đan điền: Còn gọi là “Đan Điền tinh”, vị trí bắt đầu ngang với huyệt Khí hải (nằm trong khoảng trên đường chính trung, dưới rốn 1,5 thốn – khoảng 3 cm) và huyệt Mệnh môn (tại cột sống, ngang với thắt lưng). Khi Đan Điền được chủ động kích hoạt, bộ vị của nó hoàn toàn nằm ở giữa và phía trên bụng dưới. Có môn phái thì nói nó nằm trên huyệt Thần khuyết (rốn).[6] (Ren Mai.3 ~.12)

Đan điền, từ Hán Việt có nghĩa là “ruộng trồng đan dược”, là nơi khí lực dễ tập trung hay có thể tập trung khí lực nhiều nhất, mạnh nhất. Vì vậy tùy theo môn phái và tùy theo mục đích sử dụng mà có các dị biệt về huyệt đạo.

  1. ^ Yang, Jwing-Ming. (1989). The root of Chinese Chi kung: the secrets of Chi kung training. Yang’s Martial Arts Association. ISBN 0-940871-07-6.

  2. ^ Cohen, K. S. (1999). The Way of Qigong: The Art and Science of Chinese Energy Healing. Random House of Canada. ISBN 0-345-42109-4.

  3. ^ T’ai Chi Ch’uan and Meditation by Da Liu, page 92 – Routledge and Keegan Paul 1987 ISBN 0-14-019217 – 4
  4. ^ The doctrine of the elixir by R. B. Jefferson Coombe Springs Press 1982 chapter 4. The Archaic Anatomy of Individual Organs
  5. ^ http://www.goldenelixir.com/jindan/dantian.html
  6. ^ Taoist Yoga by Lu K’uan Yu page 10. ( Rider, 1970 ) This area is associated with the Sea of Qi .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.