lagging-indicator-15719319386601645655522
Chỉ số sau hay chỉ số thứ cấp ( tiếng Anh : Lagging Indicator ) là một yếu tố kinh tế tài chính hoàn toàn có thể thống kê giám sát được, chỉ biến hóa sau khi nền kinh tế tài chính đã mở màn đi theo một quy mô hoặc khuynh hướng đơn cử .(Lagging Indicator)Hình minh họa

Chỉ số sau (Lagging Indicator)

Định nghĩa

Chỉ số sau trong tiếng Anh là Lagging IndicatorChỉ số sau hay chỉ số thứ cấp là một yếu tố kinh tế có thể đo lường được, chỉ thay đổi sau khi nền kinh tế đã bắt đầu đi theo một mô hình hoặc xu hướng cụ thể.

Ý nghĩa

Chỉ số sau cũng là một chỉ báo kĩ thuật theo dõi hành động giá (price action) của một tài sản cơ bản. 

– Các nhà giao dịch (Traders) sử dụng chỉ số sau để tạo ra tín hiệu giao dịch hoặc xác nhận sức mạnh của một xu hướng nhất định. Vì các chỉ báo sau chậm hơn giá của tài sản, sự thay đổi đáng kể trên thị trường đã diễn ra trước khi chỉ báo cung cấp tín hiệu về sự thay đổi.

Chỉ số sau là một dấu hiệu tài chính rõ ràng chỉ khi sự thay đổi lớn về kinh tế đã diễn ra. Do đó, các chỉ số sau xác nhận xu hướng dài hạn, nhưng không thể dự đoán được xu hướng.

– Một số ví dụ chung về những chỉ số sau gồm có tỉ lệ thất nghiệp, doanh thu doanh nghiệp và ngân sách lao động trên một đơn vị chức năng mẫu sản phẩm. Lãi suất là một chỉ số sau, vì lãi suất vay đổi khác như sự phản ứng đối với những dịch chuyển nghiêm trọng trên thị trường. Các chỉ số sau khác là những thước đo kinh tế tài chính, như tổng sản phẩm quốc nội ( GDP ), chỉ số giá tiêu dùng ( CPI ) và cán cân thương mại .

– Các chỉ số sau có sự khác biệt tương đối với các chỉ số trước, chẳng hạn như chỉ số trước được sử dụng để dự báo và đưa ra dự đoán còn chỉ số sau thì không.

Ví dụ

Một ví dụ về chỉ số sau là sự giao nhau của các đường trung bình động, vì nó xảy ra sau khi một động thái giá nhất định đã xảy ra.

Các nhà nghiên cứu và phân tích kĩ thuật sử dụng đường trung bình thời gian ngắn cắt lên đường trung bình dài hạn như một xác nhận để đặt lệnh mua, vì nó cho thấy sự ngày càng tăng về khối lượng. Hạn chế của việc sử dụng chỉ báo sau trong thanh toán giao dịch trên đầu tư và chứng khoán đó là một hành động đáng kể hoàn toàn có thể đã xảy ra, dẫn đến việc nhà thanh toán giao dịch bị đặt vào một trường hợp quá trễ .

(Tài liệu tham khảo: Lagging Indicator, Investopedia)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.