articlewriting1

Đường trung bình động MA là gì? Cách sử dụng đường MA hiệu quả

Chia sẻ trên:   


171455

Đường trung bình di động (Moving average) là gì?

Đường MA là chỉ báo xu thế, mục tiêu chính là để giá đang hoạt động theo khuynh hướng tăng, giảm hay không có khuynh hướng. Nó được xem là chỉ báo chậm, nó không có tính năng để dự báo mà đa phần là sẽ hoạt động theo diễn biến giá đã được hình thành, nhìn chung nó có ý nghĩa tương đối. Chỉ báo này được tính dựa trên mức giá đóng cửa trung bình giá trong một khoảng chừng thời hạn .

Các loại đường trung bình động

Có 2 dạng đường trung bình động được sử dụng phổ biến là đường trung bình di động giản đơn (SMA) đường trung bình di động hàm mũ (EMA). Đường trung bình giản đơn được tính bằng cách lấy trung bình cộng của giá động cửa trong một khoảng thời gian, còn đường trung bình hàm mũ được tính toán phức tạp hơn vì có gán trọng số vào giá trị, do đó dường EMA về cơ bản sẽ cho tín hiệu nhanh hơn đường SMA.

Nên sử dụng thông số thời gian bao nhiêu cho các đường trung bình di động

Có rất nhiều period khác nhau để thiết lập thông số kỹ thuật cho đường trung bình di động ( MA ), việc sử dụng period nào thì đều có ý nghĩa cả .
Đối với khung đồ thị Daily, tất cả chúng ta thường hay sử dụng những period 20, 50, 100, 200 ngày. Vì sao ở khung Daily tất cả chúng ta nên sử dụng những period này ? Thông số 20 ngày MA ( 20 ) biểu lộ thời hạn trong vòng 1 tháng thanh toán giao dịch ; thông số kỹ thuật MA ( 50 ) bộc lộ thời hạn thanh toán giao dịch 1 quý ( 1 quý là kỳ công bố Báo cáo kinh tế tài chính của những doanh nghiệp ; thông số kỹ thuật MA ( 100 ) đại diện thay mặt cho 2 quý và thông số kỹ thuật MA ( 200 ) đại diện thay mặt cho 1 năm .
Đối với khung đồ thị trong ngày, vận dụng so với khung đồ thị 1 giờ thì thông số kỹ thuật MA ( 20 ) và MA ( 50 ) được sử dụng hài hòa và hợp lý hơn. Period 20 bộc lộ cho khoảng chừng thời hạn 5 phiên trên khung đồ thị 1 giờ và Period 50 bộc lộ cho khoảng chừng thời hạn 10 phiên trên khung đồ thị 1 giờ .

Những ứng dụng của đường trung bình động

Xác định xu hướng – Sự giao pha giữa các đường MA

Ứng dụng của đường MA trong giao dịch cổ phiếu

Ứng dụng các đường trung bình động

 

Ở ví dụ minh họa trên, những đường MA đóng vai trò rất tốt giúp tất cả chúng ta nhận ra được khuynh hướng đã hoàn thành xong hay chưa. Khi đường MA ( 20 ) tạo thành điểm cắt lên trên với toàn bộ những đường MA khác như MA ( 50 ), MA ( 100 ) hay MA ( 200 ) thì đó là trạng thái xác lập xu thế tăng đã được hình thành .
trái lại, khi đường MA ( 20 ) tạo điểm cắt xuống những đường MA lớn hơn thì lúc đó xu thế giảm đã được hình thành .

>> Xem chi tiết: Các công cụ phổ biến để xác định xu hướng: Chỉ số ADX và Đường trung bình động MA

Xác định các vùng kháng cự/hỗ trợ

Xác định vùng kháng cự hỗ trợ với MA

Các đường MA cũng là các mức hỗ trợ rất đáng tin cậy, ở nhịp đầu tiên giá có nhịp nhúng xuống khu vực quanh đường xu hướng MA(20) rồi sau đó tiếp tục bật tăng trở lại. Ở nhịp nhúng xuống lần thứ hai thì chỉ số về quanh MA(50) rồi sau đó vẫn tiếp tục duy trì đà tăng tiếp theo. Chỉ khi nào sử dụng đúng Period phù hợp với timeframe thì các đường này mới cho độ tin cậy cao.

>> Xem thêm: Linh hoạt trong sử dụng hỗ trợ và kháng cự

Nguyễn Lê Nguyên Vĩ – Bộ phận chiến lược thị trường

Công ty cổ phần chứng khoán TP. Hồ Chí Minh HSC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.