articlewriting1

Đường MA200 và quy tắc ngầm khi giao dịch cổ phiếu

Chia sẻ trên:   


36550

Ý nghĩa của việc sử dụng đường trung bình động MA

Sử dụng đường trung bình động MA ( Moving Average ) là một trong những “ kỹ thuật ” xác lập nhanh khuynh hướng của thị trường hay một CP. Đứng trước quyết định hành động mở màn tham gia góp vốn đầu tư, việc xác lập được khuynh hướng đang diễn ra của thị trường hoặc giá CP là rất là quan trọng. Với một CP đang trong xu thế tăng giá thời gian ngắn, giá sẽ luôn nằm trên đường trung bình động 20 ngày – MA20. Nếu xu thế tăng được duy trì tích cực trong dài hạn, giá sẽ luôn duy trì sự hoạt động trên đường MA200 và coi đường MA200 như một mức “ tương hỗ ” di động .
Đường MA200 phản ánh quan điểm trong dài hạn của thị trường so với một CP do đó quan điểm này có độ đáng tin cậy rất lớn. Nếu quan điểm đó là tích cực thì đường MA200 sẽ tương hỗ rất mạnh và không để đường giá giảm xuyên xuống dưới. Cụ thể, tại những điểm tiếp xúc này, lực cầu sẽ tăng mạnh, hình thành vùng đáy và mở ra một nhịp phục sinh mới .

 

đường MA200 và quy tắc ngầm khi giao dịch

 

Trường hợp VCB là một ví dụ về một CP tăng trưởng tích cực và được thị trường nhìn nhận là một CP tốt trong dài hạn. Tính từ năm năm trước đến tháng 2/2018, trên đồ thị của VCB có Open 07 điểm “ va chạm ” giữa đường giá và đường MA200. Tại mỗi thời gian này, VCB đều Open tín hiệu hòn đảo chiều, tạo đáy và trở lại khuynh hướng tăng giá. Nhờ quan sát những diễn biến này, nhà đầu tư thanh toán giao dịch thời gian ngắn đã có 07 thời gian hoàn toàn có thể mua vào hiệu suất cao với VCB trong khi nhà đầu tư dài hạn vẫn liên tục sáng sủa và tự tin hơn với quyết định hành động mua và nắm giữ VCB .

Như vậy, việc quan sát đường MA200 có ý nghĩa như một “phương pháp luận” giúp nhà đầu tư chọn lọc những cổ phiếu có xu hướng tăng trưởng tốt, cũng như giúp đánh giá lại những cổ phiếu trong danh mục đang đầu tư để nâng cao hiệu quả cũng như quản trị rủi ro đầu tư. Theo đó, nhà đầu tư nên loại bỏ các cổ phiếu có diễn biến dưới đường MA200 và nên hạn chế Bán đi những cổ phiếu đang vận động phía trên đường MA200. Chiến lược này thực sự phát huy hiệu quả ngay cả với các nhà đầu tư theo trường phái giao dịch ngắn hạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.