tax-saving-mutual-funds-1565602303359692779170
Quĩ tương hỗ ( tiếng Anh : Mutual Funds ) hoàn toàn có thể hiểu theo cách đơn thuần là một mô hình kêu gọi vốn từ công chúng. Số tiền này sau đó được sử dụng để mua sàn chứng khoán, CP hoặc trái phiếu .tax-saving-mutual-fundsHình minh họa. Nguồn : creditkaro

Quĩ tương hỗ (Mutual Funds)

Định nghĩa

Quĩ tương hỗ trong tiếng Anh là Mutual Funds

Quĩ tương hỗ là một hình thức trung gian tài chính mà theo đó, cơ chế hoạt động của quĩ là huy động vốn từ công chúng bằng cách phát hành cổ phiếu. Sau đó quĩ sẽ dùng số tiền có được để đầu tư vào các công cụ thị trường vốn hoặc thị trường tiền tệ. Khoản lợi tức thu được sau khi trừ đi các chi phí hoạt động sẽ được chia cho các nhà đầu tư.

Phân loại

Quĩ tương hỗ có thể chia thành nhiều dạng khác nhau căn cứ vào cách thức hoạt động và cách thức đầu tư.

(1) Quĩ mở cuối ngày

Tức là vào cuối mỗi ngày, quĩ sẽ mua lại CP từ những người muốn bán và phát hành thêm CP mới .

(2) Quĩ đóng

Quĩ đóng là quĩ không ( hoặc rất ít khi ) phát hành thêm CP mới cũng như không mua lại CP đã phát hành .Cố phiếu đã phát hành chỉ hoàn toàn có thể được mua và bán trên thị trường thứ cấp, chỉ khi nào quĩ ngừng hoạt động giải trí thì quĩ mới mua lại những CP đã phát hành .

(3) Quĩ ủy thác đầu tư

Quĩ này sẽ góp vốn đầu tư vào một hạng mục sàn chứng khoán cố định và thắt chặt từ đầu trong một khoảng chừng thời hạn nhất định. Có hai hình thức là ủy thác CP và ủy thác trái phiếu .- Quĩ ủy thác CP sẽ phát hành một lượng CP nhất định trong một khoảng chừng thời hạn nhất định. Với số tiền kêu gọi được, quĩ sẽ góp vốn đầu tư vào một hạng mục CP xác lập trước .Đến ngày kết thúc đã được định trước, quĩ sẽ bán tổng thể sàn chứng khoán nắm giữ đi và chia phần giá trị gia tài ròng cho những cổ đông của quĩ. Sau đó lại một quy trình mới được lặp lại .- Quĩ ủy thác trái phiếu cũng sẽ phát hành một lượng CP nhất định trong một khoảng chừng thời hạn nhất định và sau đó dùng số tiền này để mua một hạng mục trái phiếu công ty xác lập .Khoản thu nhập hàng tháng từ hạng mục trái phiếu này sẽ được chia cho những cổ đông của quĩ. Khi trái phiếu tiên phong trong hạng mục đáo hạn, số tiền thu về sẽ được chia đều cho những cổ đông .Một khoản thu nhập mới hàng tháng ( do hạng mục lúc này đã biến hóa ) lại liên tục chia cho những cổ đông của quĩ. Quá trình cứ tiếp nối cho tới khi trái phiếu ở đầu cuối trong hạng mục đáo hạn thì quĩ cũng kết thúc vòng đời. Sau đó một quy trình mới được lặp lại .

Ý nghĩa 

– Lợi ích của quĩ tương hỗ là nó cho phép những người có khoản tiền nhỏ, không có nhiều chuyên môn về tài chính cũng có thể đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình và thu được mức lợi tức thông thường là cao hơn so với các tổ chức tiền gửi như ngân hàng thương mại.

– Tùy theo mục đích của nhà đầu tư, đề cao an toàn hay đề cao lợi tức, họ có thể lựa chọn những quĩ tương hỗ có danh mục đầu tư phù hợp với ý định của họ.

– Tham gia vào quĩ tương hỗ sẽ giảm bớt chi phí giao dịch dựa trên cơ chế chia sẻ.

– Việc đầu tư thông qua quĩ tương hỗ sẽ giúp nhà đầu tư không chuyên tận dụng chuyên môn của nhà quản lí quĩ, những người được đào tạo chuyên nghiệp về lĩnh vực này.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Tài chính doanh nghiệp, NXB Tài chính)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.