santa-fe-housing-market-outlook-2018-2-15687941967501008589560
Thị Trường bất động sản ( tiếng Anh : Real estate market ) là tổng thể và toàn diện những thanh toán giao dịch về bất động sản được triển khai trải qua quan hệ sản phẩm & hàng hóa tiền tệ .Santa-Fe-Housing-Market-outlook-2018-2Hình minh họa. Nguồn : Gilson Home Group

Thị trường bất động sản (Real estate market)

Định nghĩa

Thị trường bất động sản trong tiếng Anh là Real estate market. Thị trường bất động sản là tổng thể các giao dịch về bất động sản được thực hiện thông qua quan hệ hàng hóa tiền tệ.

Đặc điểm của thị trường bất động sản

(1) Tính tách biệt giữa hàng hóa và địa điểm giao dịch.

– Do bất động sản có tính cố định và thắt chặt về vị trí thế cho nên người ta không hề đưa sản phẩm & hàng hóa đến nơi thanh toán giao dịch được .- Giao dịch thường lê dài qua ba khâu : đàm phán tại nơi thanh toán giao dịch – kiểm tra thực địa – ĐK pháp lí .- Giao dịch bất động sản thường lê dài, dễ gặp những dịch chuyển khi có biến hóa về giá, pháp lí, điều kiện kèm theo môi trường tự nhiên …

Yêu cầu đối với thẩm định viên

– Thẩm định viên phải có kỹ năng và kiến thức trình độ giỏi .- Thẩm định viên phải có bề dày kinh nghiệm tay nghề để làm tốt vai trò tư vấn .

(2) Thị trường bất động sản là thị trường mang tính khu vực.

– Thị Trường bất động sản là thị trường mang tính khu vực vì có sự không đồng đều giữa những vùng về tự nhiên, trình độ và vận tốc tăng trưởng kinh tế tài chính văn hóa truyền thống xã hội .- Giá cả bất động sản thường chỉ tác động ảnh hưởng trong khoanh vùng phạm vi của vùng, địa phương nhất định, ít hoặc chậm tác động ảnh hưởng đến những vùng địa phương khác .

Yêu cầu đối với thẩm định viên

– Khi nhìn nhận giá trị bất động sản phải xem xét quan hệ cung và cầu bất động sản trong mối quan hệ với những điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – văn hóa truyền thống – xã hội của địa phương đó .

(3) Thị trường bất động sản là dạng điển hình của thị trường không hoàn hảo.

– tin tức về bất động sản và thị trường bất động sản không phổ cập .- Tiêu chí nhìn nhận bất động sản là tương đối .- Không sẵn có những bất động sản cùng loại để so sánh .

– Ít người tham gia thị trường bất động sản và họ cũng thường là người ít có kinh nghiệm mua bán bất động sản.

– Thị Trường nhu yếu vốn lớn nên không phải ai cũng tham gia được, không phải ai cũng chớp lấy được .- Giá cả bất động sản không trọn vẹn là giá cạnh tranh đối đầu. Người bán luôn có khuynh hướng đặt giá độc quyền. Khi tăng giá, yếu tố độc quyền của người bán càng tăng ( do đất đai khan hiếm và cố định và thắt chặt nên thực trạng cạnh tranh đối đầu bán là rất ít ) .

Yêu cầu đối với thẩm định viên

– Việc tham gia vào thị trường khó khăn vất vả cả với người bán và người mua, để thanh toán giao dịch thành công xuất sắc cần phải có người môi giới .- Khi định giá, nếu dựa vào những tài liệu thị trường, cần xem xét thận trọng nhằm mục đích xác định những chứng cứ thanh toán giao dịch có cung ứng được tiêu chuẩn so sánh hay không .

(4) Thị trường bất động sản có cung kém nhạy cảm khi cầu thay đổi.

– Do đất đai tự nhiên hạn chế, khó quy đổi mục tiêu, thời hạn góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng, cây cối, vật nuôi lâu bền hơn .- Các tác nhân làm tăng cầu sẽ tạo cơn sốt giá bất động sản, do đó việc kéo giá bất động sản xuống bằng cách tăng cung là rất hạn chế .- Một mặt phẳng giá mới cao sẽ hình thành và sống sót vĩnh viễn. Đó là lí do của thực trạng đầu tư mạnh bất động sản .

Yêu cầu đối với thẩm định viên

– Nhà nước cần có chính sách dài hạn ổn định và đặc biệt phải công khai các chính sách này một cách rộng rãi.

– Trong hoạt động giải trí định giá đặc thù này tạo thuận tiện để ước tính phải chăng giá trị bất động sản nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro đáng tiếc nếu việc quản lí nhà nước so với hoạt động giải trí kinh doanh thương mại bất động sản không tốt .

(5) Thị trường bất động sản phụ thuộc vào sự kiểm soát của Nhà nước.

– Do thị trường bất động sản là dạng nổi bật của loại thị trường cạnh tranh đối đầu không tuyệt vời và hoàn hảo nhất – thiếu tính hiệu suất cao .- Mục đích can thiệp của Nhà nước : Tạo ra cơ chế thị trường trong kinh doanh thương mại bất động sản, bảo vệ cho thị trường hoạt động giải trí lành mạnh, thôi thúc những thị trường khác cùng tăng trưởng, giảm thiểu rủi ro đáng tiếc, bảo vệ quyền lợi cho những nhà đầu tư .

Yêu cầu đối với thẩm định viên

– Thẩm định viên phải am hiểu và cập nhật thường xuyên cơ chế chính sách quản lí của nhà nước về bất động sản.

– Nhà nước cần phải ấn định mức giá thống nhất cho từng loại đất vì đất đai có khuynh hướng độc quyền tự nhiên do khan hiếm, Nhà nước không hề để tự do cung và cầu được vì hoàn toàn có thể dẫn đến thực trạng ép cung .

(Tài liệu: Giáo trình Định giá tài sản, NXB Tài chính; Giáo trình Kinh doanh bất động sản, NXB Tài chính)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.