articlewriting1

Góc nhìn thị trường qua phân tích Open Interest + Trend + Volume

Chia sẻ trên:   


14252

I/ Định nghĩa về Open Interest, Trend và Volume

. Open Interet (Hợp đồng mở): Khối lượng hợp đồng đang giao dịch trên thị trường và duy trì vị thế sang các phiên giao dịch sau đó.

. Trend (Xu hướng): Xu hướng giá. Giá được kỳ vọng sẽ tiếp tục vận động theo xu hướng cho đến khi xu hướng này kết thúc.

. Volume (Khối lượng): Thể hiện tính thanh khoản trong phiên, cũng như sự quan tâm tham gia từ hai phe Long Short có trên thị trường.

>> Xem thêm: Sử dụng khối lượng để xác nhận xu hướng

Mỗi tài liệu thị trường đều mang một ý nghĩa riêng không liên quan gì đến nhau nhau. Tuy nhiên, thông tin thị trường thật sự được thể hiện khi có sự tích hợp 3 yếu tố trên. Các thông tin khi tích hợp mang đến sự xác nhận về hoạt động của dòng tiền .

II/ Mối tương quan giữa 3 yếu tố này

Đối với mẫu sản phẩm hợp đồng tương lai, khái niệm vị thế mở qua đêm ( open interest ) là điểm độc lạ và mang nhiều ý nghĩ thị trường. Đây là loại sản phẩm thanh toán giao dịch khớp lệnh ngay lập tức, nhà đầu tư có lợi thế vào và thoát lệnh ngay sau đấy. Bên cạnh đó, mỗi hợp đồng được mở ( thanh toán giao dịch ) đồng nghĩa tương quan với việc 1 hợp đồng chờ đóng lại ( cover ). Do vậy, mỗi khi nhà đầu tư quyết định hành động giữ hợp đồng qua đêm, họ biểu lộ 2 yếu tố :
_ Tin tưởng vững chãi vào việc xu thế sẽ tiếp nối .
_ Sẽ có một khối lượng tương tự đặt ngược chiều vào phiên thanh toán giao dịch sau đó .
Yếu tố khuynh hướng và khối lượng luôn đi cùng nhau, nó bộc lộ tính vững chãi trong đặc thù thị trường .

Trường hợp xu hướng tăng

_ Nếu hai yếu tố khuynh hướng và khối lượng tăng đồng thuận nhau : Điều này chứng tỏ thị trường đang đồng thuận và đà tăng của giá sẽ còn liên tục trong tương lai .
_ Nếu yếu tố khuynh hướng tăng trong khi khối lượng giảm : Thị phần không còn chấp thuận đồng ý việc giá tăng cao, không nhiều lệnh đuổi theo giá và báo hiệu giá sẽ sớm giảm trong tương lai .

 

Trường hợp xu hướng giảm

_ Nếu hai yếu tố khuynh hướng và khối lượng cùng giảm : Đà giảm của giá có khuynh hướng chậm lại và ý niệm tăng sau đó .
_ Nếu khuynh hướng giá giảm trong khi khối lượng tăng : Giá được kỳ vọng liên tục giảm mạnh .

>> Xem thêm: Tại sao xu hướng lại quan trọng giao dịch cổ phiếu

Kết hợp cùng với yếu tố khối lượng hợp đồng mở qua đêm, sự kịch tính của thị trường sẽ càng được xác nhận thêm .

Xu hướng giá Khối lượng giao dịch Khối lượng OI Chỉ báo thị trường
Tăng Tăng Tăng Tăng mạnh
Tăng Tăng Giảm Không xác định
Tăng Giảm Tăng Không xác định
Tăng Giảm Giảm Dự báo đảo chiều
Giảm Tăng Tăng Giảm mạnh
Giảm Giảm Tăng Không xác định
Giảm Tăng Giảm Dự báo đảo chiều
Giảm Giảm Giảm Không xác định

Ví dụ trong thực tiễn về trường hợp dự báo hòn đảo chiều. Giá đã thật sự giảm mạnh sau khi OI có tín hiệu hòn đảo chiều giảm chỉ một vài phiên trước đó .

Dự báo đảo chiều

>> Xem thêm: Tôn trọng xu hướng của thị trường

Phạm Đặng Huỳnh Châu – Bộ phận chiến lược thị trường

Công ty cổ phần chứng khoán TP. Hồ Chí Minh HSC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.