dilution-15813056759681174643324
Pha loãng cổ phiếu ( tiếng Anh : Dilution ) xảy ra khi số lượng cổ phiếu của công ty tăng lên, khiến cho tỉ lệ chiếm hữu công ty của những cổ đông hiện tại giảm xuống .Pha loãng cổ phiếu (Dilution) là gì? Ảnh hưởng của pha loãng cổ phiếu - Ảnh 1.

Hình minh họa

Pha loãng cổ phiếu

Khái niệm

Pha loãng cổ phiếu trong tiếng Anh là Dilution, Stock Dilution hoặc Equity Dilution.

Pha loãng cổ phiếu xảy ra khi một công ty phát hành cổ phiếu mới khiến cho tỉ lệ sở hữu công ty của các cổ đông hiện tại bị giảm xuống. Pha loãng cổ phiếu cũng có thể xảy ra khi người nắm giữ quyền chọn cổ phiếu, chẳng hạn như nhân viên công ty hoặc những người khác thực hiện quyền chọn của mình. 

Khi số lượng cổ phiếu lưu hành tăng lên, mỗi cổ đông hiện hữu chiếm hữu một phần nhỏ hơn của công ty, làm cho mỗi cổ phiếu bị giảm giá trị .

Ví dụ về pha loãng cổ phiếu

Giả sử công ty A đã phát hành 100 cổ phiếu cho 100 cổ đông cá nhân. Mỗi cổ đông sở hữu 1% công ty. Nếu sau đó công ty A mở đợt chào bán cổ phiếu lần thứ hai và phát hành 100 cổ phiếu mới cho 100 cổ đông nữa, mỗi cổ đông cũ sẽ chỉ sở hữu 0,5% công ty. Tỉ lệ sở hữu nhỏ hơn cũng làm giảm quyền biểu quyết của mỗi nhà đầu tư.

Xem thêm: Quy nạp là gì?

Một số tình huống dẫn đến pha loãng cổ phiếu

Những người nắm giữ nắm giữ sàn chứng khoán quy đổi lựa chọn quy đổi sang cổ phiếu : Ví dụ quyền chọn cổ phiếu được cấp cho nhân viên cấp dưới công ty hoặc thành viên hội đồng quản trị hoàn toàn có thể được quy đổi thành cổ phiếu đại trà phổ thông, giúp tăng tổng số cổ phiếu .Chào bán thêm cổ phiếu để tăng vốn : Một công ty đang tìm kiếm nguồn vốn mới để hỗ trợ vốn cho những thời cơ tăng trưởng hoặc thanh toán giao dịch những khoản nợ hiện tại hoàn toàn có thể phát hành thêm cổ phiếu để kêu gọi vốn .

Phát hành cổ phiếu mới khi mua lại công ty khác: Một công ty có thể phát hành và cung cấp cổ phiếu mới cho các cổ đông của công ty mục tiêu họ muốn mua. Các doanh nghiệp nhỏ hơn đôi khi cũng cung cấp cổ phiếu mới cho các cá nhân để trả cho những dịch vụ mà công ty nhận được từ họ. 

Ảnh hưởng của pha loãng cổ phiếu

Nhiều cổ đông hiện hữu không xem coi việc pha loãng cổ phiếu là điều tốt. Vì thực chất, việc tăng thêm số cổ đông khiến cho quyền sở hữu công ty của họ bị cắt giảm. Điều này có thể khiến các cổ đông hiện hữu tin rằng giá trị của họ trong công ty đang giảm. Trong một số trường hợp, các nhà đầu tư nắm giữ lượng cổ phiếu lớn có thể lợi dụng những cổ đông sở hữu lượng cổ phiếu công ty thấp hơn.

Nhưng pha loãng cổ phiếu không phải lúc nào cũng có nghĩa tiêu cực. Nếu công ty phát hành cổ phiếu mới để tăng lượng tiền của công ty, thì điều này có thể là tích cực. Điều này cũng đúng trong các trường hợp công ty phát hành thêm cổ phiếu để có tiền tài trợ một dự án mới, ví dụ như đầu tư vào một sản phẩm mới hay mua lại một đối thủ cạnh tranh.

(Tham khảo: Dilution; The Dangers of Share Dilution; Investopedia)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.