risk-1568874347914662797442
Mức ngại rủi ro đáng tiếc ( tiếng Anh : Risk aversion ) là mức độ sẵn sàng chuẩn bị chỉ trả vào một khoản góp vốn đầu tư trước sự không chắc như đinh của những trường hợp hoàn toàn có thể xảy ra .Risk

Hình minh họa. Nguồn: timmaurer.com

Mức ngại rủi ro (Risk aversion)

Mức ngại rủi ro trong tiếng Anh là Risk aversion.

Trong lĩnh vực tài chính, mức ngại rủi ro là mức độ sẵn sàng chỉ trả vào một khoản đầu tư trước sự không chắc chắn của các tình huống có thể xảy ra.

Phân loại mức ngại rủi ro

Ví dụ :Giả sử rằng một nhà đầu tư được cung ứng hai lựa chọn sửa chữa thay thế khi góp vốn đầu tư cùng một khoản tiền :- Một là anh ta chắc như đinh sẽ nhận được 50 đô la- Hai là anh ta có 50 % thời cơ nhận và 100 đô la và 50 % thời cơ là anh ta không nhận được gì .Nhà góp vốn đầu tư sẽ quyết định hành động như thế nào ? Có ba năng lực :

– Một là, nhà đầu tư chọn nhận 50 đô la (Phương án 1)

– Hai là là anh ta chọn 50 % thời cơ nhận và 100 đô la và 50 % thời cơ là anh ta không nhận được gì ( Phương án 2 )- Ba là anh ta không góp vốn đầu tư

Các nhà đầu tư có mức ngại rủi ro khác nhau sẽ đưa ra các quyết định khác nhau.

Tìm kiếm rủi ro (Risk seeking)

Tìm kiếm rủi ro là sự chấp nhận sự biến động lớn hơn và sự không chắc chắn trong đầu tư để đổi lấy lợi nhuận cao hơn. Người tìm kiếm rủi ro quan tâm nhiều hơn đến việc tăng vốn từ tài sản đầu cơ hơn là bảo toàn vốn từ tài sản rủi ro thấp hơn.

Trong ví dụ trên, nếu nhà đầu tư chon phương án 2 thì anh ta được cho là người yêu thích rủi ro (tìm kiếm rủi ro). Anh ta sẵn sàng chấp nhận rủi ro cao hơn (mất toàn bộ số tiền đầu tư) để đổi lại cơ hội nhận được mức lợi nhuận cao hơn là 100 đô la.

Thờ ơ với rủi ro (Risk neutral)

Thờ ơ với rủi ro đáng tiếc là một khái niệm đề cập đến một tư duy mà một cá thể không chăm sóc rủi ro đáng tiếc khi đưa ra quyết định hành động góp vốn đầu tư. Tư duy này không xuất phát từ đo lường và thống kê hoặc suy luận hợp lý, mà là từ một sở trường thích nghi xúc cảm. Khái niệm này được dùng để điều tra và nghiên cứu cả trong lí thuyết game show và kinh tế tài chính .

Một người thờ ơ với rủi ro là chỉ tập trung vào lợi nhuận, không quan tâm đến rủi ro tiềm ẩn. Họ không phân biệt giữa 2 dự án có cùng lợi nhuận kì vọng nhưng rủi ro khách nhau. Việc đưa ra quyết định phụ thuộc vào từng tình huống và vào giá cả hoặc các yếu tố bên ngoài khác.

Trong ví dụ trên, nếu nhà đầu tư không chăm sóc đến 2 lựa chọn trên thì họ được cho là nhà đầu tư trung lập hay ” hờ hững ” với rủi ro đáng tiếc. Tính trung lập được thể hiên nhà đầu tư chỉ chăm sóc đến doanh thu chứ không phải rủi ro đáng tiếc .

E ngại rủi ro (Risk averse)

Khi phải đối mặt với hai khoản đầu tư có lợi nhuận kì vọng tương tự, nhà đầu tư e ngại rủi ro thích lựa chọn phương án có rủi ro thấp hơn.

Một nhà góp vốn đầu tư quan ngại rủi ro đáng tiếc thường tránh xa những CP hoặc khoản góp vốn đầu tư có rủi ro đáng tiếc cao và chuẩn bị sẵn sàng từ bỏ tỉ lệ doanh thu cao hơn. Họ thường có khuynh hướng tìm kiếm những khoản góp vốn đầu tư bảo đảm an toàn như thông tin tài khoản tiết kiệm ngân sách và chi phí, trái phiếu, CP tăng trưởng cổ tức và chứng từ tiền gửi .

Trong ví dụ trên, nhà đầu tư chọn phương án 1 được cho là nhà đầu tư e ngại rủi ro.

(Nguồn tham khảo: Investopedia)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *